"ของแพง ค่าแรงน้อย" เสียงสะท้อนสหภาพแรงงาน เดินหน้าขอปรับขึ้นค่าแรง 492 บาท

มุมมอง "ของแพง ค่าแรงน้อย" เสียงสะท้อนสหภาพแรงงาน เดินหน้าขอปรับขึ้นค่าแรง 492 บาท ชี้สินค้าทยอยขึ้นราคา สวนทางกับค่าแรง

สหภาพแรงงานขอนแก่น เดินหน้าขอปรับขึ้นค่าแรง 492 บาท สะท้อนปัญหาทำแรงงานไทย-ต่างด้าว กระทบ ชี้สินค้าทยอยขึ้นราคา สวนทางกับค่าแรง

5 พฤษภาคม 2565 นายธีระพงศ์ ประเสริฐ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ หรือ สรส.ขอนแก่น พร้อมด้วย นายสมบัติ หอวิจิตร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และนายสนธยา เครือสุุวรรณ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการประปาส่วนภูมิภาค ในฐานะที่ปรึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์สาขาขอนแก่น ติดตามความคืบหน้าการเรียกร้องขึ้นค่าแรงในอัตราวันละ 492 บาท

นายสมบัติ กล่าวว่า ทางสหภาพแรงงาน เป็นส่วนหหนึ่งที่เข้าร่วมเรียกร้องการขึ้นค่าแรงเป้นวันละ 492 บาท โดยขับเคลื่อนร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสากิจ หรือ สรส. คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย หรือ คสรท. ที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือเรียกร้องให้มีการปรับค่าแรง ทั้งนี้จากสภาวะเศรษฐกิจ การระบาดของโควิด 19 ส่งผลให้กลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่อง

"ของแพง ค่าแรงน้อย" เสียงสะท้อนสหภาพแรงงาน เดินหน้าขอปรับขึ้นค่าแรง 492 บาท

“ราคาสินค้าอุปโภค บริโภค รวมทั้งสินค้าภาคการเกษตร ที่ปรับขึ้นราคามาต่อเนื่อง ทำให้กลุ่มแรงงานได้รับผลกระทบ จึงได้มีข้อเรียกร้องปรับขึ้นค่าแรงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยได้ยื่นเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมาแล้ว 4 ครั้ง คือ วันที่ 10 ธ.ค.2564 24 ก.พ.2565 25 เม.ย.2565 และ 1 พ.ค. 2565 โดยเป็นข้อเสนอตามข้อเรียกร้อง 14 ข้อ ในวันแรงงานแห่งชาติและวันกรรมกรสากล ขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราราคาเดียว คือวันละ 492 บาท ในกลุ่มแรงงานทุกกลุ่ม เพื่อความเท่าเทียมกัน” นายสมบัติ กล่าว

"ของแพง ค่าแรงน้อย" เสียงสะท้อนสหภาพแรงงาน เดินหน้าขอปรับขึ้นค่าแรง 492 บาท

นายสมบัติ กล่าวว่า ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา ทั้งภาวะราคาสินค้าแพง น้ำมันแพง ต้นทุนการผลิตในด้านต่างๆแพงหมด รวมไปถึงมาตรการด้านภาษี มื่อค่าครองชีพแพง การเสียภาษียังคงเป็นไปตามที่รัฐกำหนด และไม่มีท่าทีที่จะลดลง รัฐบาลควรที่จะปรับขึ้นค่าแรงให้กับแรงงานด้วย เนื่องจากรายรับที่ได้ขณะนี้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ

 วันแรงงานแห่งชาติและวันกรรมกรสากล ประจำปี 2565 การขอปรับขึ้นค่าแรงทั้งประเทศทุกจังหวัดในอัตราวันละ 492 บาท ได้มีการยื่นเรื่องต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา นายกรัฐมนตรี ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนของการพิจารณาของคณะทำงานตามที่รัฐบาลกำหนด