ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน ไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจริงหรือ?

ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน ไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจริงหรือ?

ประเด็นเรื่องนายกฯ ​ให้ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน โดยไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ลิตรละ​เกือบ​ 5 บาทต่อไป ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนายกฯให้ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน โดยไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ลิตรละ​เกือบ​ 5 บาทต่อไป ทาง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "วินเซฟ" ช่วยค่าน้ำมัน วิน จยย. 3 เดือน ขั้นตอนรับสิทธิ เข้าร่วมโครงการที่นี่

- “กองทุนน้ำมัน” ติดลบกว่า 6 หมื่นล้าน “พลังงาน” จ่อขึ้นดีเซลอีกรอบ

- "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 4 พ.ค.2565 เบนซิน แก๊สโซฮอล์ปรับขึ้นราคา เช็กเลย

 

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กโดยระบุว่านายกฯ ​ให้ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน โดยไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบิน ลิตรละ​เกือบ​ 5 บาทต่อไป ทางกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่บินภายในประเทศเท่านั้น จากบาทต่อลิตร 726.4 เหลือบาท 20.0 ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินที่ต้องเผชิญกับจำนวนเที่ยวบินที่ลดลงอย่างมีนัยยะ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

 

นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบโดยตรงจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากไม่มีกลไกในการช่วยรักษาระดับราคาต่างจากน้ำมันประเภทอื่นที่มีกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นกลไกหลักในการรักษาระดับราคา ดังนั้นจึงต้องใช้มาตรการภาษีบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจสายการบิน ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจสายการบินยังคงมีการจ้างงาน และไม่ต้องปิดตัวลงหรือระงับเส้นทางการบิน และทำให้ประขาชนมีทางเลือกในการเดินทางที่สะดวกและเหมาะสมกับความต้องการ

 

โดยมาตรการดังกล่าว รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 800 ล้านบาท (6 เดือน) ในขณะที่การลดภาษีน้ำมันดีเซล 3 บาทต่อลิตร เพียง 3 เดือน รัฐสูญเสียรายได้ถึง 17,100 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ราคาน้ำมันเครื่องบินมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ราคาน้ำมันดิบ ค่าบริหารจัดการ และภาษีสรรพสามิต เป็นต้น ดังนั้นการลดภาษีสรรพสามิตเพียงอย่างเดียวไม่สามารถตรึงราคาน้ำมันเครื่องบินได้

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.excise.go.th/excise2017/index.htm หรือโทร 02 241 5600

 

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นข้อมูลอันเป็นเท็จ ซึ่งปัจจุบันคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องบินไอพ่นที่บินภายในประเทศเท่านั้น จากบาทต่อลิตร 726.4 เหลือบาท 20.0 ต่อลิตร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจสายการบิน

 

ตรึงราคาน้ำมันเครื่องบิน ไม่เก็บภาษี​สรรพสามิตน้ำมันเครื่องบินจริงหรือ?

 

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง , ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม