“กองทุนน้ำมัน” ติดลบกว่า 6 หมื่นล้าน “พลังงาน” จ่อขึ้นดีเซลอีกรอบ

“กองทุนน้ำมัน” ติดลบกว่า 6 หมื่นล้าน “พลังงาน” จ่อขึ้นดีเซลอีกรอบ

กองทุนน้ำมัน” ติดลบแล้วกว่า 6 หมื่นล้าน จับตา “กบน.” เร่งวางแนวทางราคาน้ำมันดีเซลแบบขั้นบันไดอีกครั้งระหว่างลิตรละ 1-2 บาท

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน อยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการปรับราคาน้ำมันดีเซลเป็นขั้นบันไดอีกครั้ง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชน ภายหลังจากเมื่อวันที่1 พ.ค.2565 ขยับราคาขึ้นมา 2 บาทอยู่ที่ระดับไม่เกินลิตรละ 32 บาท เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เรื่องมาตรการลดค่าครองชีพประชาชนในส่วนที่เกี่ยวกับการตรึงราคาน้ำมันดีเซล

ทั้งนี้ ด้วยราคาตลาดน้ำมันโลกยังคงขึ้นสูงขึ้น ส่งผลให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงใช้เงินอุดหนุนน้ำมันดีเซลวันที่ 3 พ.ค. 2565 ที่ลิตรละ 10.21 บาท ถือว่ายังเป็นเงินอุดหนุนที่ยังสูงอยู่แม้ว่าจะลดการอุดหนุนและปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลมา 2 บาทแล้วก็ตาม ซึ่งหากไม่มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ราคาน้ำมันดีเซลจะอยู่ที่ประมาณลิตรละ 40 บาท

อย่างไรก็ตาม จากการอุดหนุนเพียงครึ่งเดียวตามมติครม.จะทำให้เพดานการปรับราคาจะอยู่ที่ประมาณลิตรละ 35 บาท ซึ่งหากในแต่ละรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกมีการปรับลดลง ก็จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามความการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป แต่ดูเหมือนว่าราคาน้ำมันตลาดโลกจะยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจจะตลอดทั้งปี การใช้เงินกองทุนน้ำมันอุดหนุนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ นั้นเป็นไปไม่ได้

“สัปดาห์หน้าอาจเห็นการขยับราคาน้ำมันขึ้นมาอีกลิตรละ 1-2 บาท หากราคาน้ำมันโลกยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่แบบนี้ ซึ่งแม้ว่ากบน.จะลดเงินอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันลงมาลิตรละ 2 บาทแล้วก็ตาม และตอนนี้เงินไหลออกยังเท่าเดิมวันละกว่า 10 บาทต่อลิตร ใช้เดือนละกว่า 20,000 ล้านบาท แม้รัฐจะพยายามกู้เงินมาเติมยกตัวอย่างก้อนแรก 20,000 ล้านบาท ใช้เดือนเดียวก็หมดแล้ว”

นอกจากนี้ ในส่วนของการปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลลงลิตรละ 3 บาทที่จะหมดลงวันที่ 20 พ.ค. 2565 ตอนนี้เป็นเรื่องที่กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้พิจารณาเอง ในขณะที่ การจะลดหรือปรับส่วนผสมไบโอดีเซลลงอีกก็จะไปกระทบกลุ่มเกษตรกร ถือเป็นเรื่องที่ต้องสร้างสมดุล ซึ่งหากลดสัดส่วนลงการเสียภาษีก็จะต้องแพงขึ้นอีก ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงต้องบริหารจัดการเพื่อให้กระทบประชาชนให้น้อยที่สุด

ปัจจุบัน ฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 พ.ค.2565 มีเงินฝากธนาคาร 780 ล้านบาท เงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 11,575 ล้านบาท บัญชีรวมติดลบแล้ว 60,993 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 28, 217ล้านบาท และบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ32,776 ล้านบาท ทั้งนี้ หากกองทุนน้ำมันยังอุดหนุนราคาดีเซลแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ บัญชีที่ติดลบจะทะลุบัญชีของก๊าซ LPG ในอีกไม่นาน

ทั้งนี้ ประมาณการสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน เม.ย.2565 มีรายจ่ายประมาณเดือนละ 22,242 ล้านบาท แบ่งเป็นรายจ่ายน้ำมันเดือนละ 20,779 ล้านบาท และรายจ่ายก๊าซ LPG เดือนละ 2,174 ล้านบาท