สถานเสาวภาฯ เปิด WALK IN ฉีด "วัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2,3,4 ฟรี

สถานเสาวภาฯ เปิด WALK IN ฉีด "วัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2,3,4 ฟรี

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิด WALK IN ฉีด "วัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้า ( AstraZeneca ) เข็ม 2,3,4 ฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่ครบ

เมื่อวันที่ 3 พ.ค.65 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้บริการประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป เข้ารับ "วัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2,3,4 (WALK IN ฟรี)

เงื่อนไขดังนี้

เข็ม 2

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2565

- เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 9 มี.ค. 2565

เข็ม 3

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 4 เม.ย. 2565

- เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายในวันที่ 4 ก.พ. 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เข็ม 4

- เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 4 ม.ค. 2565
 

สถานที่ "วัคซีนโควิด"

ให้บริการวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ในวันที่ 4,6,11,13,18,20,25,27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.00 น. (ทุกวันพุธและวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคม 2565)

ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” ตามเงื่อนไขที่ระบุเท่านั้น
กรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขขอสงวนสิทธิ์ในการรับวัคซีน ทั้งนี้ กรุณานำ บัตรประชาชน ปากกา มาด้วยในวันนัด

สำหรับสตรีมีครรภ์สามารถรับวัคซีนได้เมื่ออายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์
โดยนำสมุดฝากครรภ์มาด้วยในวันรับบริการ

สถานเสาวภาฯ เปิด WALK IN ฉีด "วัคซีนโควิด" แอสตร้าเซนเนก้า เข็ม 2,3,4 ฟรี

ที่มา : สถานเสาวภา สภากาชาดไทย