อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 2,378 ราย จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำสมุทรปราการ ชลบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นนทบุรี อุบลราชธานี และขอนแก่น

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 2 พ.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงสุด 

 


รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

02/05/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย บุรีรัมย์ ปากน้ำสมุทรปราการ ชลบุรี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ นนทบุรี อุบลราชธานี และขอนแก่น

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 1 พ.ค. 2565)

รวม 133,642,466 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 1 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 65,723 โดส

เข็มที่ 1 : 8,012 ราย

เข็มที่ 2 : 18,098 ราย

เข็มที่ 3 : 39,613 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,306,904 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,351,849 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 25,983,713 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

 

 

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 11,535 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,048,380 ราย

หายป่วยแล้ว 1,945,552 ราย

เสียชีวิตสะสม 7,003 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,271,815 ราย

หายป่วยแล้ว 4,114,046 ราย

เสียชีวิตสะสม 28,701 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 1 พฤษภาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 133,642,466 โดส

----------------------------

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 8,012 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 18,098 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 39,613 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 513,580,931 ราย

อาการรุนแรง 41,123 ราย

รักษาหายแล้ว 467,695,030 ราย

เสียชีวิต 6,261,598 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 83,083,425 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,082,502 ราย

3. บราซิล จำนวน 30,454,490 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 28,682,011 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 24,770,595 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,271,815 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 52

การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารและเครื่องดื่ม เปิดได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA Plus ขึ้นไป หรือ Thai Stop Covid 2 Plus แล้วเท่านั้น และจำกัดการให้บริการและบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน เวลา 24.00 น.

โรงภาพยนตร์ เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับร้านสัก ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย เปิดดำเนินการได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

สำหรับบริการประเภทการใช้น้ำเพื่อสุขภาพในกิจการสปา ผู้รับบริการต้องได้รับวัคชีนครบ หรือมีผลตรวจโควิด-19 ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ก่อนใช้บริการ โดยวิธี RT-PCR หรือ ATK

เริ่มวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

ไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดเอกสาร

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,378 จับตา บุรีรัมย์ ปากน้ำ ชลบุรี

 

ศูนย์ข้อมูลCOVID19