"จุฬาราชมนตรี" ประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” ตรงกับ 2 พ.ค. 65

"จุฬาราชมนตรี" ประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” ตรงกับ 2 พ.ค. 65

"จุฬาราชมนตรี" ประกาศแจ้ง วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล “วันอีฎิ้ลฟิตรี” ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักจุฬาราชมนตรี โพสต์ประกาศ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ออกประกาศ เรื่องกำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะศักราช 1443

ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ดูดวงจันทร์ กำหนดให้วันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะศักราช 1443 ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฏว่า “มีผู้เห็นดวงจันทร์”

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จึงประกาศว่าวันที่ 1 ของเดือนเซาวาล (วันอีฎิ้ลฟิตริ) ฮิจเราะศักราช 1443 ตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565

"จุฬาราชมนตรี" ประกาศ “วันอีฎิ้ลฟิตริ” ตรงกับ 2 พ.ค. 65