ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

ประกาศ "สำนักจุฬาราชมนตรี" กำหนดให้ วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

วันที่ 2 เมษายน 2565 ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่อง กำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ความว่า

 

 

จุฬาราชมนตรี ประกาศ ตามที่ได้ประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ เพื่อกำหนดวันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั้น ปรากฎว่า มีผู้เห็นดวงจันทร์

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า วันที่ 1 ของเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี

 

ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565