'จุฬาราชมนตรี' ประกาศแจ้งการดูดวงจันทร์ วันอีฎิ้ลฟิตริ สิ้นสุดการถือศีลอด

'จุฬาราชมนตรี' ประกาศแจ้งการดูดวงจันทร์ วันอีฎิ้ลฟิตริ สิ้นสุดการถือศีลอด

'จุฬาราชมนตรี' ประกาศแจ้งการดูดวงจันทร์ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล วันอีฎิ้ลฟิตริ สิ้นสุดการถือศีลอด

ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" เรื่อง การดูดวงจันทร์เพื่อกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล วันอีฎิ้ลฟิตริ ฮิจเราะห์ศักราช 1443 โดยมีเนื้อหาสำคัญ ดังนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศ "จุฬาราชมนตรี" วันที่ 1 เดือนรอมฎอน ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2565

 

เพื่อให้การกำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอีฏิลฟิตริ) ฮิจเราะห์ศักราช 1443 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า

 

หากในวันและเวลาดังกล่าวมีผู้เห็นดวงจันทร์โปรดแจ้งกลับไปยังสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด เพื่อคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดจะได้ตรวจสอบและรายงานผลการดูดวงจันทร์ดังกล่าวมายังจุฬาราชมนตรี เพื่อออกประกาศแจ้งให้พี่น้องมุสลิมได้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 

'จุฬาราชมนตรี' ประกาศแจ้งการดูดวงจันทร์ วันอีฎิ้ลฟิตริ สิ้นสุดการถือศีลอด

 

 

วันอีฎิ้ลฟิตริ (บ้างสะกด : อีดิ้ลฟิตรี) เป็นวันแรกของการออกจากเทศกาลถือศีลอดของชาวมุสลิม (วันที่ 1 ของเดือนเชาวาล ) เป็นวันแห่งรางวัลและการตอบแทนสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบประจำปีในเดือนรอมมฎอน ด้วยการบังคับ ตัวเองด้วยจิตศรัทธาที่มุ่งมั่น จากการกินดื่ม อยู่ในความสำรวมตนลดละกิเลสตัณหา และยืนฟังการอ่าน อัลกุรอานในการละหมาดตะรอเวียะห์เป็นเวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงเต็มตลอดค่ำคืนของเดือนรอมฎอน พร้อมทั้งฝึกฝนด้านความโอบอ้อมอารีและความมีจิตเมตตาและกรุณาต่อผู้ที่ด้อยโอกาสและอ่อนแอกว่า ในช่วงเดือนรอมฎอนเป็นเวลาหนึ่งเดือนเต็ม เพื่อขัดเกลาตนเองทั้งกายใจ

 

ดังนั้นหลังจากที่พวกเขาสำเร็จออกจากเบ้าหลอมแห่งการทดสอบ อิสลาม จึงประกาศให้วันนี้เป็นวันอีด (วันแห่งเทศกาลการเฉลิมฉลอง) ที่ยิ่งใหญ่ พร้อมกับสั่งให้มีการบริจาคทานแก่บรรดาผู้ที่ขัดสน ซึ่งเป็นที่รู้จักในนาม "ซะกาตฟิฎเราะฮฺ" ควบคู่ไปกับการละหมาดอีด