"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดฉีดวัคซีนโควิดฟรี แรงงานไทย ทุกสาขาอาชีพ

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดฉีดวัคซีนโควิดฟรี แรงงานไทย ทุกสาขาอาชีพ

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ให้กับพี่น้องแรงงานไทยในทุกสาขาอาชีพ ทุกเชื้อชาติในประเทศไทย ทุกเข็มเลือกวัคซีนไฟเซอร์-แอสตร้าเซเนก้า

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการ ฉีดวัคซีนโควิด ให้กับ พี่น้องแรงงานไทยในทุกสาขาอาชีพ ทุกเชื้อชาติในประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างภูมิกันที่แข็งแกร่งให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ให้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย ตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทุกเข็ม เลือกวัคซีนไฟเซอร์/แอสตร้าเซเนก้า

  • เข้าประตู 2

สำหรับอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น

- ท่านที่จองคิวผ่านเครือข่ายล่วงหน้า แสดงคิวอาร์โค้ด ผ่านจุดคัดกรอง แล้วไปจุดฉีดยาเลย

- ท่านที่ไม่ได้จองคิวล่วงหน้า พบกันที่เก้าอี้สีแดง ผ่านจุดคัดกรอง ไปจุดลงทะเบียน และจุดฉีดยา

  • เข้าประตู 3

สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี

- เข็ม2 มาตรงตามวันนัด ผ่านจุดคัดกรอง แล้วไปจุดฉีดยาเลย
- เข็ม 1,3 พบกันที่เก้าอี้สีแดง ผ่านจุดคัดกรอง ไปจุดลงทะเบียน และจุดฉีดยา
 

"ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" เปิดฉีดวัคซีนโควิดฟรี แรงงานไทย ทุกสาขาอาชีพ