ยอด โควิด-19 วันนี้ เสียชีวิต 91 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 11,535 ราย ATK อีก 9,924 ราย

ยอด โควิด-19 วันนี้ เสียชีวิต 91 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 11,535 ราย ATK อีก 9,924 ราย

รายงานยอดโควิด-19 วันนี้ ยังต้องติดตาม หลังพบติดเชื้อใหม่เพิ่มอีก 11,535 ราย ขณะที่ผู้เสียชีวิต 91 ราย ไม่รวม ATK อีก 9,924 ราย สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ไทยนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 1 พ.ค.2565 ภาพรวมของการระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 11,535 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้ 4,262,484 ราย ไม่รวม ATK อีก 9,924 ราย สะสม 1,575,053 ราย อีกทั้งยังมียอดผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง

โดย วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 91 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ตั้งแต่เดือน ม.ค.2565 มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,919 ราย ขณะที่ ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 มีผู้เสียชีวิตรวม 28,617 ราย

นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงผู้ที่กำลังรักษาตัวอยู่ 140,989 ราย ยอดผู้ที่หายป่วยกลับบ้านแล้ว 22,022 ราย หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 จำนวน  1,924,384 ราย

ยอด โควิด-19 วันนี้ เสียชีวิต 91 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 11,535 ราย ATK อีก 9,924 ราย

ส่วน สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2565 ถึง 1 พ.ค.2565 พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 11,535 ราย ทำให้การระบาดระลอกใหม่ (ม.ค.2565) มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว 2,039,049 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,751 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 23.4

ยอด โควิด-19 วันนี้ เสียชีวิต 91 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 11,535 ราย ATK อีก 9,924 ราย

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 29 เม.ย. 2565) รวม 133,325,537 โดส ใน 77 จังหวัด ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 29 เมษายน 2565 
ยอดฉีดทั่วประเทศ 183,730 โดส

  •  เข็มที่ 1 : 28,678 ราย
  •  เข็มที่ 2 : 66,563 ราย
  •  เข็มที่ 3 : 88,489 ราย


จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,260,800 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,243,933 ราย
จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 25,820,804 ราย

ยอด โควิด-19 วันนี้ เสียชีวิต 91 ราย ติดเชื้อเพิ่ม 11,535 ราย ATK อีก 9,924 ราย
แหล่งข้อมูล : MOPH-IC