ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด "อดีตผู้ว่าฯยะลา" ซื้อวัสดุแพงเกินจริง

ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด "อดีตผู้ว่าฯยะลา" ซื้อวัสดุแพงเกินจริง

ป.ป.ช.ภาค9 ชี้มูลความผิด "อดีตผู้ว่าฯยะลา" พร้อมพวก 10 ราย ร่วมกันจัดทำราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการกิจกรรมพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลฯ แพงเกินจริง

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2565 ที่จังหวัดยะลา สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ภาค 9 แถลงชี้มูลความผิด "อดีตผู้ว่าฯยะลา" เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่ง เมื่อปี 2560 พร้อมพวก 10 คนข้อกล่าวหา ร่วมกันจัดทำราคากลางวัสดุก่อสร้างโครงการกิจกรรมพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาล เมืองต้นแบบฮาลาล เมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อ.เบตง จ.ยะลา สูงเกินจริง และจัดซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว ทั้งที่ทราบดีว่าผู้ขายมิได้เป็นผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้างโดยตรง

ทั้งนี้ การชี้มูลความผิดครั้งนี้ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้ที่ถูกกล่าวหา ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุด

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

สำหรับการชี้มูลความผิด "อดีตผู้ว่าฯจังหวัดยะลา" คือ นายดลเดช พัฒนรัฐ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 2 คน พบว่าไม่มีมูลความผิดอาญา แต่มีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง

อย่างไรก็ตาม สำหรับคดีที่ป.ป.ช.ภาค 9 ชี้มูลความผิดครั้งนี้มีทั้งหมด 7 คดี โดยมีบุคคลที่ถูกชี้มูล เช่น อดีตนายกอบต. ที่มีพฤติกรรมทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างการวางงานท่อระบายน้ำ ,อดีตนายกเทศมนตรีบที่มีพฤติกรรมทุจริตการเบิกเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อประสิทธิภาพบุคลากร ,ประธานกรรมการบริหารอบต. ที่มีพฤติกรรมนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว และทำหลักฐานการเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากทางราชการ