ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ฟรี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เข็ม 1 , 2 , 3 , 4 เช็กเลย

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ฟรี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เข็ม 1 , 2 , 3 , 4 เช็กเลย

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี! เข็ม 1 , 2 , 3 และเข็ม 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เช็กเลย!

วันที่ 26 เมษายน 2565 เพจเฟซบุ๊ก "สถานเสาวภา สภากาชาดไทย : Queen Saovabha Memorial Institute" โพสต์เชิญชวนประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี! โดยให้บริการฉีดขนาดเต็มโดส (30 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ตามเงื่อนไขดังนี้

 

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ฟรี เข็ม 1 , 2 , 3 , 4 สำหรับประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

เข็ม 1

 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆมาก่อน
 • ฉีดวัคซีนเข็ม 1 วันที่ 6 พ.ค. 2565 จะฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 3 มิ.ย. 2565

 

เข็ม 2

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/ไฟเซอร์ เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

 

เข็ม 3

 

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายใน 31 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) ภายใน 31 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 ไฟเซอร์) ภายใน 31 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน ไฟเซอร์ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายใน 30 พ.ย. 2564

 

 

เข็ม 4

 

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 ไฟเซอร์ หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม/เข็ม 2 และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 31 ธ.ค. 2564

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการ ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ฟรี! วันที่ 26 เมษายน 2565 จนกว่าจะเต็มจำนวน https://forms.gle/E1354zfWkatiQXvQ8 เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 ในวันที่ 6 พ.ค. 2565

 

 • กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและกด "ส่ง" ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน (ไม่มี SMS แจ้งยืนยันการลงทะเบียน)
 • สำหรับหญิงตั้งครรภ์ (ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป
 • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามนัดจะถือว่าสละสิทธิ์
 • สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ
   

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ฟรี กับ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เข็ม 1 , 2 , 3 , 4 เช็กเลย