แจ้งผู้ปกครอง เด็ก 5-11 ขวบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ฟรี สภากาชาดไทย เริ่มวันนี้

แจ้งผู้ปกครอง เด็ก 5-11 ขวบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ฟรี สภากาชาดไทย เริ่มวันนี้

รู้แล้วบอกต่อ แจ้งด่วน ผู้ปกครอง เด็ก 5-11 ขวบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ฟรี สภากาชาดไทย เริ่มวันนี้

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิด Pfizer 
สำหรับเด็ก ตั้งแต่อายุ 5 ปี ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 11 ปี (เกิดระหว่าง มีนาคม 2553 ถึง เมษายน 2560)

ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน หรือเคยได้รับวัคซีนฯ ชนิด Sinovac หรือ Sinopharm เข็มที่ 1-2 ภายในเดือนมีนาคม 2565
สามารถลงทะเบียนเลือกวัน เวลา รับบริการวัคซีน โดยอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ที่นี่

โดยจะปิดรับลงทะเบียนเมื่อมีผู้เข้ามาจองสิทธิ์ครบจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรรมา หลังจากท่านได้ลงทะเบียน เลือกวัน เวลา เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับการยืนยันการจองฉีดวัคซีน ขอให้ท่านบันทึกหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน และเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา ที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

แจ้งผู้ปกครอง เด็ก 5-11 ขวบ ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer ฟรี สภากาชาดไทย เริ่มวันนี้