"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี! เริ่ม วันนี้( 25 เม.ย.65)

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี! เริ่ม วันนี้( 25 เม.ย.65)

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งเปิด “ลงทะเบียนฉีดวัคซีน” โมเดอร์นา เข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มบ่ายโมง วันนี้ ( 25 เม.ย.65) จนกว่าจะเต็มจำนวน

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.65 สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งเปิด "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา (Moderna) เข็มที่ 1, 2, 3 และ 4 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เริ่มวันนี้ (25 เม.ย.) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน สำหรับการเปิดลงทะเบียนเข็มที่ 1, 2 และ 3 สำหรับผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี (กรณีตั้งครรภ์ต้องมีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) 

 

เงื่อนไข "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" ดังนี้

- เข็ม 1 ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา  จำนวน 2 เข็ม  (ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 11 มิ.ย. 2565) 

- เข็ม 2 เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค ซิโนฟาร์ม เเอสตร้าเซนเนก้า โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565

- เข็ม 3

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือ
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2565

- เข็ม 4 สำหรับผู้มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ
 • เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2564

 

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1,2,3,4 ในวันที่ 2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14 พ.ค. 2565

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นาได้ที่ไหน

เข็ม 1 ลงทะเบียน คลิกที่นี่

เข็ม 2,3,4 ลงทะเบียนทาง คลิกที่นี่

 

ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนกรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ ให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน

 • กรุณานำ บัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย หากไม่มาตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ์

สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน

 • ตึกราชูทิศ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ

"ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี! เริ่ม วันนี้( 25 เม.ย.65)