"วันสงกรานต์" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-4 โมเดอร์นา ฟรี เช็กที่นี่

"วันสงกรานต์" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-4 โมเดอร์นา ฟรี เช็กที่นี่

"วันสงกรานต์" สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-4 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี เช็กเงื่อนไขที่นี่

"วันสงกรานต์" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-4 โมเดอร์นา (Moderna) ฟรี ซึ่ง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ได้เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะเต็มจำนวน โดยสามารถเลือกฉีดวัคซีนเข็ม 1 2 3 หรือ 4 ในวันที่ 19 21 22 26 27 28 29 เม.ย.2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- สถาบันวัคซีนฯ ย้ำ "วัคซีนเข็มกระตุ้น" จำเป็น ป้องกันเสียชีวิต 98-99%

- เช็ก สูตรฉีด "วัคซีนโควิด-19" เข็ม 3-4 ป้องกัน โอมิครอน BA.2 ได้หรือไม่

- หมอยง เปิดผลวิจัย ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสให้ผลดี

 

เงื่อนไข

เข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 

เข็ม 1

  • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆมาก่อน จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาจำนวน 2 เข็ม (ฉีดวัคซีนเข็ม 2 ในวันที่ 29 พ.ค.2565)

เข็ม 2

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม/เเอสตร้าเซนเนก้า/โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 1 ภายในวันที่ 15 มี.ค.2565

เข็ม 3

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 15 มี.ค.2565
  • เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม ภายในวันที่ 15 ม.ค.2565
  • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 ซิโนแวค และเข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า) หรือเคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ (เข็ม 1 แอสตร้าเซนเนก้า และเข็ม 2 โมเดอร์นา) ภายใน 15 ม.ค. 2565

เข็ม 4 สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป

  • เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 แอสตร้าเซนเนก้า หรือ เคยได้รับวัคซีน ซิโนแวค 2 เข็ม/ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ เคยได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม และเข็ม 3 โมเดอร์นา หรือ เคยได้รับวัคซีน เข็ม 1 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค และเข็ม 2,3 แอสตร้าเซนเนก้า ภายใน 15 ธ.ค.2564

เข็ม 1 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-vaccine.kcmh.or.th/ (คลิกที่นี่)

เข็ม 2 3 และ 4 ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ (คลิกที่นี่)

 

"วันสงกรานต์" ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1-4 โมเดอร์นา ฟรี เช็กที่นี่