หมอยง เปิดผลวิจัย ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสให้ผลดี

หมอยง เปิดผลวิจัย ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสให้ผลดี

"หมอยง" หรือ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เปิดผลวิจัย "ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น" ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดส พบให้ผลดีไม่แตกต่างกับการฉีดเต็มโดส

วันที่ 9 เมษายน 2565 ศ.นพ. ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความระบุถึง โควิด-19 วัคซีน วัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสสำหรับเข็มกระตุ้น

 

 

หมอยง ระบุว่า มีการศึกษารองรับการให้วัคซีนชนิด mRNA ขนาดครึ่งโดส ในเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะวัคซีน Moderna ทางตะวันตกทั้งอเมริกาและยุโรป ในเข็มกระตุ้น ให้เปลี่ยนครึ่งโดส หรือขนาด 50 ไมโครกรัม เท่านั้น (เต็มโดส 100 ไมโครกรัม)

 

และขณะนี้ อย. ของไทยก็อนุมัติให้ใช้ขนาดครึ่งโดส และเขียนในฉลากยาชัดเจนว่าเข็มกระตุ้น ใช้ขนาดครึ่งโดส ดังนั้น ใครที่จองก็สามารถขอฉีดขนาดครึ่งโดสได้ โดยอ้างอิงจากฉลากยาฉบับใหม่ (เอกสารฉลากยา) การใช้ขนาดครึ่งโดส สามารถใช้กระตุ้นไม่ว่าจะ 2 เข็มแรกจะเป็นวัคซีนเชื้อตายก็สามารถให้ได้ งานเอกสารอ้างอิงในงานวิจัยที่จะแนบมาตอนท้าย

 

ในขณะเดียวกัน มีการศึกษาจากของเราและของศิริราช การให้วัคซีน mRNA pfizer ขนาดครึ่งโดส หรือ 15 ไมโครกรัม (เต็มโดส 30 ไมโครกรัม) ก็สามารถใช้เป็นเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 ทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกแนวทางว่าสามารถใช้ได้ ในการกระตุ้นในขนาดครึ่งโดส

 

 

ข้อมูลเปรียบเทียบการใช้ขนาดครึ่งโดส และเต็มโดส ของ mRNA ในรายละเอียดการกระตุ้นเข็ม 3 หลังวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็ม ไม่ได้แตกต่างกันมาก ดังรายละเอียด ข้อมูลของศูนย์ ที่เราทำการศึกษาอย่างละเอียด และอยู่ระหว่างรอการพิจารณาของวารสาร VACCINE ขณะนี้เผยแพร่ใน MedRxiv
https://www.medrxiv.org/.../2022.03.01.22271735v1.full.pdf

 

ดังนั้นในขณะนี้มีข้อมูลเชิงประจักษ์ การฉีดเข็มกระตุ้นด้วย mRNA วัคซีน จึงสามารถให้ในขนาดครึ่งโดส โดยเฉพาะคนที่กลัวอาการข้างเคียงของ mRNA วัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ใน เข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4

 

หมอยง เปิดผลวิจัย ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้วยวัคซีน mRNA ขนาดครึ่งโดสให้ผลดี

 

ที่มา Yong Poovorawan