"วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.65" พร้อมรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

"วันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.65" พร้อมรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

"วันแรงงานแห่งชาติ" นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.2565 การจัดงานในปีนี้ ระบุ พร้อมรับข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

"วันแรงงานแห่งชาติ" นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ 1 พ.ค.2565 การจัดงานในปีนี้ ประกอบด้วย พิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ มีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานพร้อมรับข้อเรียกร้อง และกล่าวสุนทรพจน์ต่อผู้ใช้แรงงาน การเคลื่อนริ้วขบวนรถเทิดพระเกียรติ และริ้วขบวนรถของผู้ใช้แรงงาน ออกจากสนามหลวงมายังกระทรวงแรงงาน และมีการเสวนาเรื่อง "เศรษฐกิจยุคโควิดกระทบแรงงานและค่าจ้างอย่างไร" พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน

 

 

รมว.แรงงาน กล่าวต่อไปว่า เนื่องใน "วันแรงงานแห่งชาติ" ในวันที่ 1 พ.ค.2565 ที่จะถึงนี้ กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงาน และจะนำเอาข้อเรียกร้องและข้อแนะนำจากพี่น้องผู้ใช้แรงงาน มาพิจารณาเพื่อใช้ในการออกนโยบายให้เข้ากับสถานการณ์ที่ประเทศไทยต้องประสบกับวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานและครอบครัวให้มีความมั่นคง และยั่งยืน