กทม. งดบริการงานทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" ถึง 31 พ.ค.65 จริงหรือ ?

กทม. งดบริการงานทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" ถึง 31 พ.ค.65 จริงหรือ ?

กทม. งดบริการงานทะเบียน "แรงงานต่างด้าว" ในช่วงเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. จนถึงวันที่ 31 พ.ค.65 สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ชี้แจงว่ากรณีดัวกล่าวเป็นความจริง

ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กทม. งดบริการงานทะเบียน ทำบัตร "แรงงานต่างด้าว" ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 65 เห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร และในการประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งและประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้รับสมัครรับเลือกตั้งระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 4 เม.ย. 65 และเลือกตั้งในวันที่ 22 พ.ค. 65

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในภารกิจของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามห้วงเวลาที่กฎหมายกำหนด กรุงเทพมหานคร จึงของดบริการการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65

และเปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติฯ ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร หรือโทร 0-2221-2141-69