เริ่มแล้ว! 'ถนนคนเดินดินแดง' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

เริ่มแล้ว! 'ถนนคนเดินดินแดง' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

เริ่มแล้ว! งาน ช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ถนนคนเดินดินแดง จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูกจากโรงงาน ระหว่างวันที่ 19-28 มี.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดินแดง ได้จัดกิจกรรม 'ช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ถนนคนเดินดินแดง' ระหว่างวันที่ 19 - 28 มี.ค.67 ณ บริเวณถนนมิตรไมตรี ตั้งแต่สำนักงานเขตดินแดง ถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง ตั้งแต่เวลา 17.00 - 22.00 น. เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย และส่งเสริมให้ประชาชนเขตดินแดงมีรายได้จากการขายสินค้า ตามนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนในด้านต่างๆ จากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

 

 

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคจากโรงงาน การจำหน่ายอาหารที่หลากหลายในรูปแบบของ สตรีทฟู้ด ผลิตภัณฑ์ชุมชนคนดินแดง รวมถึงการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและเยาวชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสุขาภิบาลอาหารร้านค้า และมีการจัดจุดคัดแยกขยะ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดคัดแยกขยะตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

 

ในวันนี้มี นางอนงค์ เพชรทัต สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตดินแดง นายประเทืองวิทย์ ดีใจ ผู้อำนวยการเขตดินแดง คณะผู้บริหารเขตดินแดง ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการศึกษา สถานีตำรวจนครบาลดินแดง เป็นต้น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม

 

โดย พญ.วันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดกิจกรรม 'ช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ถนนคนเดินดินแดง' วันนี้ (19 มี.ค.67) ว่า กิจกรรมช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ถนนคนเดินดินแดง เป็นกิจกรรมที่น่าเดินมาก ขอชื่นชมคนตั้งชื่อกิจกรรมเพราะสื่อความหมายได้ครบถ้วน ถนนเส้นนี้ไม่เคยมีการจัดกิจกรรมมาก่อน การจัดกิจกรรมครั้งนี้จึงทำให้เกิดบรรยากาศใหม่ๆ เป็นบรรยากาศที่ดี แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนได้มีโอกาสอุดหนุนสินค้าในพื้นที่ ได้ซื้อของดีราคาถูก ในนามของผู้บริหารกรุงเทพมหานครต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา และขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมช้อป ชิม อิ่ม เพลิน ณ ถนนคนเดินดินแดง ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 28 มี.ค.67 นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้

 

เริ่มแล้ว! \'ถนนคนเดินดินแดง\' จัดเต็มทั้งอาหาร-สินค้าราคาถูก 19-28 มี.ค.นี้