อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ถ่ายรูป-รีวิวสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตก่อน

อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ถ่ายรูป-รีวิวสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตก่อน

อุทยานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ไปยังอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว เดินป่า หรือบรรดาเหล่านักรีวิว กรณีถ่ายรูปโปรโมทสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตเพื่อการถ่ายทำก่อนล่วงหน้า 5 วัน

อุทยานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ไปยังอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยว เดินป่า หรือบรรดาเหล่านักรีวิว กรณีถ่ายรูปโปรโมทสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตเพื่อการถ่ายทำก่อนล่วงหน้า 5 วันทำการ

สำหรับ อินฟลูเอนเซอร์ ที่รับเงินจากแบรนด์สินค้าแล้วเข้ามาถ่ายรูปโปรโมทสินค้าในอุทยานแห่งชาติ ต้องขออนุญาตก่อนซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติฯ พ.ศ. 2564 ข้อ 20 การถ่ายทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสารคดี การถ่ายภาพ เพื่อการหาประโยชน์ทางธุรกิจการค้า ในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องขออนุญาต

โดยข้อ 20 การถ่ายทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์ หรือสารคดี การถ่ายภาพ ในเขตอุทยานแห่งชาติที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องขออนุญาต

  1. คณะถ่ายทำเกิน 5 คน
  2. ระยะเวลาถ่ายทำเกิน 1 วัน
  3. พื้นที่ที่ใช้ในการถ่ายเป็นบริเวณที่มีความเปราะบาง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ
  4. ลักษณะ ประเภท และจำนวนของอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพธรรมชาติ และสัตว์ป่า ยกเว้นการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการถ่ายทำไม่เกิน 6 ชั่วโมง
  5. มีการจัดทำฉากหรือรูปแบบการจัดแต่งสภาพพื้นที่ในการถ่ายทำ
  6. เพื่อการหาประโยชน์ทางธุรกิจการค้า

กรณีตามวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับกับการถ่ายทำที่มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอข่าวเพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน หรือเพื่อการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจากกรม หรือกรณีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติตามปกติในอุทยานแห่งชาติและใช้ดูเป็นการส่วนตัว

กรณีถ่ายรูปตามปกติ ถ่ายลง vlog youtube เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวหรือถ่ายแล้วติดยี่ห้อสินค้าไม่ได้รับเงินเพื่อมาถ่ายแบบนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต ให้ดูที่เจตนาของการถ่ายภาพ หลักๆคือช่วยโปรโมทอุทยานฯ ทางอุทยานฯจะยินดีมากๆ ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดังกล่าวเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ไม่ใช่เงินอุทยานแห่งชาติ  

 

อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ถ่ายรูป-รีวิวสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตก่อน

การขออนุญาตถ่ายทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์หรือสารคดีหรือการถ่ายภาพในอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยานทางออนไลน์ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ลงทะเบียนผ่าน https://ict1.dnp.go.th/npmovie/register.php (คลิก)

 

อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ถ่ายรูป-รีวิวสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตก่อน

2.เข้าสู่ระบบหลังจากที่ทำการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

3.ยื่นคำขออนุญาตถ่ายทำ

4.รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและพิจารณา

5.แจ้งผลคำขออนุญาตถ่ายทำ 

6.ชำระค่าธรรมเนียม

7.รับใบอนุญาตถ่ายทำ

สำหรับช่องทางการติดต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนักอุทยานแห่งชาติ ส่วนจัดการทรัพยากร อาคาร สืบนาคะเสถียร ชั้น 9 โทร 02-561-0777 ต่อ 1770 , 1772 หรือเบอร์ 095-8956430

 

อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ ถ่ายรูป-รีวิวสินค้าในอุทยานฯ ต้องขออนุญาตก่อน

 

cr : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช