'วันแม่' ปีนี้ ลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าพระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ

'วันแม่' ปีนี้ ลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าพระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ

'วันแม่แห่งชาติ' ปีนี้ บรรดาลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าองค์พระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

12 สิงหา 'วันแม่แห่งชาติ' ที่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร พระอารามหลวง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม สถานที่ตั้งพระธาตุพนม สิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองอายุเก่าแก่กว่า 2,500 ปี โดยภายในบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้า ถือเป็นศูนย์รวมและยึดเหนี่ยวจิตใจชาวพุทธมานับพันปี 

 

 

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคึกคักไปด้วยประชาชน นักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ ทั้งชาวไทยและพี่น้องชาวลาว บ้านพี่เมืองน้องที่อยู่ใกล้ชิดกัน โดยวันนี้มีความพิเศษกว่าปกติเพราะลูกๆต่างจูงมือคุณแม่และพาครอบครัวมาเที่ยว ทำบุญกราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงหยุดยาว 'วันแม่แห่งชาติ 2566' โดยได้ร่วมกันกราบไหว้ถวายเครื่องสักการะบูชา รวมไปถึงได้มีโอกาสร่วมทำบุญห่มผ้ารอบองค์พระธาตุพนม ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่เชื่อกันว่าหากครั้งหนึ่งในชีวิตใครที่ได้เดินทางมาร่วมทำบุญ กราบไหว้ขอพร และห่มผ้าองค์พระธาตุพนม จะส่งผลให้มีแต่ความสุข ความเจริญ มีโชคลาภ อำนาจวาสนา บารมี เจริญในหน้าที่การงาน 

 

'วันแม่' ปีนี้ ลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าพระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ

 

 

โดยช่วงสัปดาห์นี้ได้มีการจัดงานทำบุญรำลึก 48 ปี องค์พระธาตุพนม ล้ม 11 สิงหาคม 2518 ทำให้มีประชาชนเดินทางมาทำบุญคักคักมากเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันที่ชาวพุทธรู้แจ้งเห็นชัดว่า ภายในองค์พระธาตุพนมมีการบรรจุพระอุรังคธาตุ หรือกระดูกส่วนหน้าอกของพระพุทธเจ้าอยู่จริง โดยในตำนานระบุมีการนำมาบรรจุไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 8 หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพาน เมื่อพระธาตุพนมล้มมีการค้นพบพระอุรังคธาตุจากซากปรักหักพัง ที่องค์พระธาตุพนมองค์เดิมได้ล้มลง เนื่องจากสภาพโครงสร้างทรุดโทรมจึงได้มีการบูรณะขึ้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 ปี และมีการนำพระอุรังคธาตุเข้าไปบรรจุไว้ในชั้น 3 ไม่ได้บรรจุไว้ที่ด้านล่างเหมือนอดีต เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล 

 

'วันแม่' ปีนี้ ลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าพระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ

 

ทั้งนี้ องค์พระธาตุพนม ถือเป็นโบราณสถาน และเป็นพระธาตุองค์ปฐมที่เก่าแก่ และสำคัญที่สุดในลุ่มแม่น้ำโขง ต่อมาได้ถูกอัญเชิญเป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ดังนั้นลูก มข.ทุกรุ่น จะต้องมาถวายตัวเป็นข้าโอกาสลูกพระธาตุพนม โดยปฏิบัติกันมาตั้งแต่รุ่นแรกถึงปัจจุบัน อีกทั้งชาวพุทธทั่วทุกมุมโลกต่างให้ความเคารพศรัทธา ในเวลานี้ได้มีการ นำเสนอให้เป็นมรดกโลก อยู่ระหว่างการรอองค์การยูเนสโก้พิจารณาประกาศ โดยในช่วงวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา จะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมากราบไหว้ขอพรจำนวนมาก เป็นการสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้จังหวัด 

 

'วันแม่' ปีนี้ ลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าพระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ

 

'วันแม่' ปีนี้ ลูกๆจูงมือแม่ทำบุญไหว้ขอพรห่มผ้าพระธาตุพนม บูชาอุรังคธาตุ

 

ข่าว พงศ์สุคนธ์ คุณธรรมมงคล จ.นครพนม