นักท่องเที่ยวเช็กที่นี่ บริษัทนำเที่ยวทัวร์เถื่อน ทัวร์จริง ตรวจสอบง่ายๆ

นักท่องเที่ยวเช็กที่นี่ บริษัทนำเที่ยวทัวร์เถื่อน ทัวร์จริง ตรวจสอบง่ายๆ

นักท่องเที่ยวเช็กที่นี่ ทัวร์เถื่อน ทัวร์จริง เช็กได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว สร้างความมั่นใจเที่ยวทริปนี้ไม่ถูกหลอกแน่ๆ

นักท่องเที่ยวเช็กที่นี่ ทัวร์เถื่อน ทัวร์จริง เช็กได้ง่ายๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว

โดย กรมการท่องเที่ยว แนะนำวิธีตรวจสอบสถานะของบริษัททัวร์นำเที่ยวได้ด้วยตนเองที่เว็บไซต์ กรมการท่องเที่ยว เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อทัวร์ท่องเที่ยวและป้องกันการถูกหลอกจากทัวร์เถื่อน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่เปิดธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนการตรวจสอบมี ดังนี้

1.เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว https://www.dot.go.th (คลิก)

2.มองหาแถบสีน้ำเงินทางขวามือ กรอกข้อมูลชื่อบริษัท หรือเลขที่ใบอนุญาต แล้วกดค้นหา

3.หากมีข้อมูลปรากฏ และสถานะขึ้นว่า "ปกติ" ถือว่าบริษัทนำเที่ยวนั้นจดทะเบียนถูกต้อง

สำหรับ "ทัวร์เถื่อน" ที่ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่รับใบอนุญาต หรือประกอบธุรกิจนำเที่ยวในระหว่างถูกสั่งพักใบอนุญาต มีความผิดตามมาตรา 80 พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยประชาชนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับบริษัทนำเที่ยว การซื้อบริการนำเที่ยวและการใช้บริการมัคคุเทศก์ ผ่านคอลเซ็นเตอร์กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

นักท่องเที่ยวเช็กที่นี่ บริษัทนำเที่ยวทัวร์เถื่อน ทัวร์จริง ตรวจสอบง่ายๆ