ชวนมาสวดมนต์ ‘วันเกิด’ ประเทศไทย 21 เมษายน

ชวนมาสวดมนต์ ‘วันเกิด’ ประเทศไทย 21 เมษายน

วันที่ 21 เมษายน เป็นวันเกิดเมือง หรือ วันเกิดประเทศไทย ขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันสวดมนต์ให้กับประเทศด้วย 'บทสวด มงคลสูตร 38'

วันเกิดประเทศไทย หรือ วันเกิดเมืองไทย นับจากวันที่ยกเสาหลักเมือง ตรงกับวันที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06:54 น.

ดังนั้นใน วันที่ 21 เมษายนของทุกปี ก็จะเป็น วันเกิดเมือง ในปีนี้ 21 เมษายน 2566 เวลา 06.54 น. กรุงเทพมหานครจะมีอายุครบ 241 ปี ย่างเข้าสู่ปีที่ 242 

 

วันเกิดกรุงเทพ ถือว่าเป็น 'ดวงเมือง' หรือ 'ดวงประเทศไทย' จึงอยากเชิญชวนชาวไทยหรือผู้ที่อาศัยในเมืองไทย ช่วยกันเปิด ‘บทสวด มงคลสูตร 38’ ในเช้าของวันที่ 21 เมษายน (ไม่เกิน 06.54)

เพื่อความเป็นมงคล ยกประเทศไทยให้สูงขึ้น ช่วยกันตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ประเทศไทย อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง ร่ำรวย เงินทอง ปลอดภัย แคล้วคลาด ในทุกสรรพสิ่ง

 

ขอให้ปวงชนชาวไทย แคล้วคลาด ปลอดภัย อุดมสมบูรณ์ มีกิน มีใช้ อย่างสุขสบาย

ขอให้ได้ผู้บริหารชาติบ้านเมือง ที่ซื่อสัตย์ สุจริต ตั้งใจบริหารบ้านเมือง ให้เจริญรุ่งเรือง จากรุ่นสู่รุ่น

ขอให้ใครที่คิดร้าย คิดคดทรยศ ต่อชาติบ้านเมือง ให้มีอันเป็นไป แพ้ภัยตนเองในทันที

วัด วา อาราม ทั้งหลาย เมื่อทำวัตรเช้าแล้ว ช่วยกันสวด ‘มงคลสูตร’ หนุนดวงประเทศไทย ให้สูงขึ้น