เคล็ดลับการบูชา "พระพิฆเนศ" เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

เคล็ดลับการบูชา "พระพิฆเนศ" เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

"คเณศจตุรถี" คืออะไร ทำไมเราจะต้องบูชา "พระพิฆเนศ" อาจารย์คฑา ชินบัญชร จะมาไขคำตอบและมาบอกเคล็ดลับการบูชาให้ได้ทราบกัน

อาจารย์ คฑา ชินบัญชร กล่าวนมัสเต แล้วพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคเณศจตุรถีว่า วันคเณศจตุรถี คือวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี เทศกาล คเณศจตุรถี การบูชาองค์พระพิฆเนศในช่วงเวลานี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะมีความเชื่อกันว่า ทรงเสด็จลงมาสู่โลกมนุษย์ บางตำนานบอกเป็นวันเกิด บางตำนานบอกไม่ใช่ แต่ไม่ต้องเครียดมาก สิ่งสำคัญคือ องค์พระพิฆเนศ นั้นเสด็จลงมาและประทานพรให้กับผู้ที่นับถือและศรัทธาเป็นเวลาถึง 21 วัน เลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ในช่วงนี้ถ้าเราบูชา พระพิฆเนศ เราก็จะได้รับพร รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ รวยทันใช้ ประสบความสำเร็จแบบทันใจ และนี่คือวิธีการง่ายๆ ที่ ป๊าปิง-ศักดิ์ดา ปริญญานุสรณ์ ได้สอนอาจารย์ไว้ ให้ทุกเช้าตื่นมาสวดถึงองค์พระพิฆเนศ พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา พระผู้เป็นเอกอัครศิลปิน พระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ  

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทศกาล “คเณศจตุรถี” ในประเทศอินเดีย ชาวอินเดียจะสร้าง องค์พระพิฆเนศ ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นเทวรูป และจะมีขบวนแห่ พระพิฆเนศ ไปตามทางเพื่อไปสู่แม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือสู่ทะเล ระหว่างทางจะมีผู้คนมาสักการะบูชาขอพรองค์เทวรูป และร่วมกันลอยเทวรูปลงสู่แม่น้ำ เสมือนเป็นการส่งพระองค์สู่สรวงสวรรค์ และในประเทศไทย คนไทยจะเดินทางไปที่เทวาลัยที่พระองค์ท่านประดิษฐานอยู่ หลายท่านอาจจะสวดมนต์อยู่ที่บ้าน ถวายด้วยพวงมาลัยดอกไม้ เครื่องหอม นวนีต (เนย) รวมไปถึงขนมลาดู ขนมโมทกะ ซึ่งตามเทวาลัยต่างๆ นั้นจะมีประดิษฐานคำบูชาไว้อยู่แล้ว

คาถาบูชาองค์พระพิฆเนศ 

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 

โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง

พรหมมะโน จะอินโท พิฆเนศวรโต มหาเทโว

อะหัง วันทามิ สัพพะทา สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเมฯ

ข้าพเจ้า..(ชื่อ นามสกุล)..ขอนมัสการต่อองค์พระพิฆเนศ

ขอบารมีองค์พระพิฆเนศ พระผู้เป็นแสงสว่างแห่งปัญญา

พระผู้เป็นเอกอัครศิลปิน พระผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ

ได้โปรดดลบันดาลประทานความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า..(ชื่อ นามสกุล)..

ในวาระที่พระองค์มาสู่โลกมนุษย์ ตามแต่พระองค์ทรงปรารถนาด้วยเทอญ

(หลังจากนี้อธิษฐานจิต อย่าหลับตาเวลาอธิษฐาน ให้มองเห็นองค์พระพิฆเนศ)

หลังจากสวดจบแล้ว ให้กระทำปราญชลีโดยเปล่งวาจาว่า

องค์ปฐมบูชาศรีคเณศ (5 ครั้ง)

อาจารย์คฑา กล่าวว่า เนื่องในเทศกาล คเณศจตุรถี ขอน้อมนำบารมีขององค์ พระพิฆเนศ ได้โปรดดลบันดาลประทานความสำเร็จให้แก่กัลยานมิตรทุกคน โอมศรีคเณศายะ นะมาฮา องค์ปฐมบูชาศรีคเณศ ขอให้รวยทันที รวยทันใด รวยทันใจ รวยทันใช้ ประสบความสำเร็จแบบทันใจ ขอความสุขสวัสดีมีแด่ทุกท่านครับ เคล็ดลับการบูชา "พระพิฆเนศ" เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร

เคล็ดลับการบูชา "พระพิฆเนศ" เทพเจ้าแห่งความสำเร็จ โดย อาจารย์ คฑา ชินบัญชร