"สีมงคล" ไขความลับ ความเชื่อ เรื่องสีของคนเกิดแต่ละวัน

"สีมงคล" ไขความลับ ความเชื่อ เรื่องสีของคนเกิดแต่ละวัน

ไขความลับ ความเชื่อเรื่อง "สีมงคล" พร้อมทั้งบอกที่มาที่ไป ต้นกำเนิดหรือกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกสีตามวันเกิดทางโหราศาสตร์ โดย อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร กล่าวว่า ถ้าพูดถึงเรื่องของสีถูกโฉลกหรือ "สีมงคล" แล้ว จะเห็นได้บ่อยและชัดเจนว่ามีหลายสำนักที่นำเรื่องดังกล่าวมานำเสนอ จึงจะมาบอกถึงที่มาที่ไป ต้นกำเนิดหรือกฎเกณฑ์ในการแบ่งแยกสีตามวันเกิด ทางโหราศาสตร์ ซึ่งเรื่องนี้กำเนิดมาจากสีในภูมิทักษา สีประจำพระเคราะห์ทั้ง 8 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงตำนานกำเนิดดาวพระเคราะห์และตำนานชาติเวร

โหราจารย์ในอดีตได้ผูกเรื่องประวัติตำนานชาติเวรกำเนิดเอาไว้หลายเรื่อง ดังนี้

สีประจําวันอาทิตย์

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างพระอาทิตย์ โดยเอาราชสีห์ 6 ตัว ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ ราชสีห์ทั้ง 6 ละเอียดเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระสุริยะทิพย์เทพยาทินกรขึ้น มีกายเป็นสีแดงทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์พรายแพรวด้วยแก้วปัทมราช และวิมานสีแดง ทรงบนหลังราชไกรสร (ราชสีห์) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในอิสานทิศ

สีประจําวันอาทิตย์ (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีแดง หรือโทนสีแดงสด แดงกุหลาบ

สีประจําคนเกิดวันจันทร์

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างพระจันทร์ โดยใช้นางฟ้า 15 องค์ ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ นางฟ้าทั้ง 15 องค์ ละเอียดเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีเหลืองอ่อน แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระจันทร์เทพบุตรขึ้น มีกายสีนวล ทรงเครื่องทิพย์อาภรณ์แก้วประมวลนิวัตร และวิมานแก้วสีมุกดา ทรงอัศวราช (ม้า) เป็นพาหนะ สถิตในบูรพาทิศ

สีประจําวันจันทร์ (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อน หรือโทนเหลืองขาวสว่างๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง

สีประจําคนเกิดวันอังคาร

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างพระอังคารโดยใช้กระบือ (ควาย) 8 ตัว ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ กระบือทั้ง 8 ตัว ละเอียดเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีแดงอ่อน ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระอังคารเทพเรืองฤทธิ์ขึ้น มีกายเป็นสีแก้วเพทาย ทรงรัตนโกเมนเป็นอาภรณ์ และมีสีวิมานเป็นทับทิม ทรงขรราช (ลา) เป็นพาหนะสถิตในอาคเนย์ทิศ

สีประจําวันอังคาร (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีชมพู สีแดงอ่อน สีโอโรส หรือโทนสีชมพู สีแดงอ่อน

สีประจําคนเกิดวันพุธกลางวัน (เกิดในช่วงเวลา 06.00-17.59 น.)

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างพระพุธขึ้นโดยใช้พญาคชสาร (ช้าง) 17 ตัว ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ ช้างทั้ง 7 ตัว ละเอียดเป็นผง แล้วห่อด้วยผ้าสีเขียว โทนสีเขียวใบไม้ ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระพุธเทพเทวา สีกายเป็นสีแก้วมรกต และมีวิมานเป็นสีมณี ทรงคชคเชนทร (ช้าง) เป็นพาหนะ สถิตอยู่ในทักษิณทิศ

สีประจําวันพุธ (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีเขียวแก่ เขียวใบไม้ หรือโทนสีเขียวทั้งอ่อนและเข้ม

สีประจําคนเกิดวันพุธกลางคืน ราหู (เกิดในช่วงเวลา 18.00-05.59 น.)

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างพระพุธขึ้นโดยใช้ศีรษะผีโขมด 12 ตัว ทรงร่ายเวทมหามนตราให้หัวผีโขมดทั้ง 12 หัว ละเอียดเป็นผง แล้วประพรมด้วยน้ำอมฤตก็บังเกิดเป็นองค์พระอสุรินทรเรืองฤทธิ์ ดำสลัว ทรงทิพยสุวรรณแสงสีใสสะอาด และมีวิมานเป็นสีนิลมีมหาสุบรรณราช (ครุฑ) เป็นพาหนะ สถิตในทิศพายัพ

สีประจําวันพุธกลางคืน ราหู (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีดำสลัว สีหม่นๆ ไปทางสีดำ แต่ไม่ดำสนิท

สีประจําคนเกิดวันพฤหัสบดี

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างขึ้นโดยใช้ฤๅษี 19 ตน ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ฤๅษีทั้ง 19 ตน ละเอียดเป็นผง แล้วใช้ผ้าสีแสดห่อผงนั้น ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระพฤหัสบดี มีสีกายเป็นสีแก้วไพฑูรย์ ทรงทิพยอาภรณ์ สุวรรณรัตนรูจี แจ่มด้วยมุกดาหาร และมีวิมานเป็นสีบุษรากับทรงมฤคราช (กวางทอง) เป็นพาหนะสถิตในปัจฉิมทิศ

สีประจําวันพฤหัสบดี (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง หรือโทนสีแสด

สีประจําคนเกิดวันศุกร์

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างโดยใช้คาวี (วัว) 21 ตัว ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ วัวทั้ง 21 ตัว ละเอียดเป็นผง แล้วใช้ผ้าสีน้ำเงิน สีคราม ห่อผงนั้น ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระศุกร์เทวา มีกายเป็นสีประภัสสร ทรงนิราภรณ์ เลื่อมประภัสสรโอภาส และมีวิมานเป็นสีทอง ทรงโคศุภราช (วัว) เป็นพาหนะ สถิตในอุดรทิศ

สีมงคลประจําวันศุกร์ (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า หรือโทนสีน้ำเงิน

สีประจําคนเกิดวันเสาร์

พระศิวะเป็นเจ้าผู้สร้างโดยใช้พยัคฆ์ (เสือ) 10 ตัว ทรงร่ายเวทมหามนตราให้ เสือทั้ง 10 ตัว ละเอียดเป็นผง แล้วใช้ผ้าสีดำ ห่อผงนั้น ประพรมด้วยน้ำอมฤต ก็บังเกิดเป็นองค์พระเสาร์เทวราช มีสีกายเป็นสีคล้ำ ทรงรัตนนิลเป็นทิพยอาภรณ์ มีวิมานเป็นสีมรกต ทรงพยัคฆ์ราช (เสือ) เป็นพาหนะ สถิตในหรดีทิศ

สีเสื้อประจําวันเสาร์ (สีภูมิบริวาร) จึงเป็น สีดำ โทนสีดำ สีน้ำตาลเข้ม ม่วงเข้ม สีเข้ม

การเลือก สีมงคล ประจำวันเกิดหรือสีภูมิบริวารทั้ง 8 วัน แล้วนำมาจัดวางตามหลักทักษาปกรณ์ จะได้สีประจำภูมิทักษาทั้ง 8 คือ ภูมิบริวาร อายุ เดช ศรี มูลละ อุตสาหะ มนตรี และกาลกิณี ดังนี้

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์

สีมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ที่ช่วยส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 •  สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด           
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืนปราศจากโรคภัย คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อน โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ        
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันจันทร์

สีมงคลสำหรับคนเกิดวันจันทร์ ที่ส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีชมพู สีโอลด์โรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ        
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด                

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันอังคาร

สีมงคล สำหรับคนเกิดวันอังคาร ส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ        
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด                
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน (เกิดในช่วงเวลา 06.00-18.00 น.)

สีมงคลสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวัน ส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ       
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด                
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน (เกิดในช่วงเวลา 18.00-06.00 น.)

สีมงคล สำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืน ส่งเสริมให้คุณ กับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด                
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทองสีชมพู สีโอลด์โรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ        
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันพฤหัส

สีมงคลสำหรับคนเกิดวันพฤหัส ส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด               
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง ความขยันหมั่นเพียร คือ สีชมพู สีโอลด์โรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือสีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ        

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันศุกร์

สีมงคลสำหรับคนเกิดวันศุกร์ ส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง มีอายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด                
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ        
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม เป็นสีอัปมงคล สิ่งไม่ดีสีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            

สีมงคลที่ถูกโฉลกสำหรับคนเกิดวันเสาร์

สีมงคล สำหรับคนเกิดวันเสาร์ ส่งเสริมให้คุณกับผู้ใช้ ตามหลักทักษาปกรณ์ มีดังนี้

 • สีภูมิบริวาร ส่งเสริมเรื่อง บารมี มีผู้คอยช่วยเหลือ คือ สีดำ โทนสีดำ สีม่วง สีน้ำตาลเข้ม สีเข้มๆ   
 • สีภูมิอายุ ส่งเสริมเรื่อง อายุยืน ปราศจากโรคภัย คือ สีแสด สีเหลืองเข้ม สีส้ม สีทอง โทนสีแสด        
 • สีภูมิเดช ส่งเสริมเรื่อง อำนาจ อิทธิพล ผู้คนรู้สึกเกรงใจ คือ สีดำสลัว สีเทาเข้ม โทนสีดำสลัว            
 • สีภูมิศรี ส่งเสริมเรื่อง สิ่งที่เป็นศิริมงคล โชคลาภต่างๆ คือ สีน้ำเงิน สีคราม สีฟ้า โทนสีน้ำเงิน            
 • สีภูมิมูลละ ส่งเสริมเรื่อง ทรัพย์สมบัติ เงินทอง คือ สีแดง หรือโทนสีแดงสด                
 • สีภูมิอุตสาหะ ส่งเสริมเรื่อง มีความขยันหมั่นเพียร คือ สีเหลืองอ่อน สีขาว เทาอ่อนๆ โทนสีเหลือง        
 • สีภูมิมนตรี ส่งเสริมเรื่อง มีผู้เมตตาให้ความช่วยเหลือ คือ สีชมพู สีโอโรส โทนสีชมพู สีแดงอ่อนๆ        
 • สีภูมิกาลกิณี เป็นสีต้องห้าม สีอัปมงคล สิ่งไม่ดี คือ สีเขียว โทนสีเขียว เขียวอ่อน เขียวแก่        

อาจารย์มนัสกวิญ กล่าวเสริมว่า สำหรับคนที่มีเครื่องแต่งกาย ของใช้ที่เป็นเป็น สีกาลกิณี ในวันเกิดอยู่ ก็สามารถใช้ได้ ไม่ต้องไปหาซื้อใหม่ เทคนิคที่ดีคือ ถ้าเป็นเสื้อผ้าให้ใส่ต่ำกว่าเอวลงไป ถ้าเป็นรองเท้าก็เสมือนว่าเราเหยียบย่ำสิ่งที่ไม่เป็นมงคลก็ได้เช่นกัน สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเกิดวันไหนให้ดูจากเวลาเกิด เช่น ถ้าเกิดวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป ข้ามเที่ยงคืนไปจนถึงเวลา 05.59 น. ของวันจันทร์ ยังถือเป็นวันอาทิตย์ หากเป็น เวลาตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไปแล้ว ก็ให้ถือว่าเป็นวันจันทร์ เช็กง่ายๆ แบบนี้จะได้ไม่งง

อีกหนึ่งที่มาจากหลักฐานเรื่องการใช้สีเสื้อประจําวัน สีเสื้อถูกโฉลก สีเสื้อมงคล ก็มีในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์จาก สุนทรภู่ ท่านได้บันทึกตำราคำสอนเป็นมุขปาฐะ (เล่าสืบต่อกันมา) แต่งเป็นคำกลอนบ้าง เช่น สวัสดิรักษาคำกลอน ซึ่งบทกลอนพูดเกี่ยวกับสีเสื้อผ้าเพื่อเสริมสิริมงคล หรือสีตามหลักทักษาในตำนานกำเนิดดาวพระเคราะห์และตำนานชาติเวร มีดังนี้

"อนึ่งภูษาผ้าทรงณรงค์รบ

ให้มีครบเครื่องเสร็จทั้งเจ็ดสี

วันอาทิตย์สิทธิโชคโฉลกดี

เอาเครื่องสีแดงทรงเป็นมงคล

เครื่องวันจันทร์นั้นควรสีนวลขาว

จะยืนยาวชันษาสถาผล

อังคารม่วงช่วงงามสีครามปน

เป็นมงคลขัติยาเข้าราวี

เครื่องวันพุธสุดดีด้วยสีแสด

กับเหลือบแปดปนประดับสลับสี

วันพฤหัสจัดเครื่องเขียวเหลืองดี

วันศุกร์สีเมฆหมอกออกสงคราม

วันเสาร์ทรงดำจึงล้ำเลิศ

แสนประเสริฐเสี้ยนศึกจะนึกขาม

หนึ่งพาชีขี่ขับประดับงาม

ให้ต้องตามสีสันจึงกันภัย"

"สวัสดิรักษาคำกลอน" เป็นหนังสือที่มีคำสอนที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติ แบบเดียวกับสุภาษิตสอนหญิง ถ้าใครปฏิบัติได้จะเกิดความสวัสดีเป็นสิริมงคล เพื่อถวายพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าอาภรณ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงมอบให้เป็นศิษย์ศึกษา ซึ่งบทกลอนข้างต้นจะพูดถึง สีมงคล ในแต่ละวัน เน้นสีเครื่องแต่งกาย สวัสดิมงคลทางการออกศึกออกรบ ซึ่งจะทราบว่าแต่ละวันใช้สีอะไรจึงถูกโฉลก ซึ่งแต่ละสีที่ท่านสุนทรภู่พูดถึงก็เป็นสีตามภูมิทักษา อย่างที่กล่าวมาข้างต้น

สำหรับ สีเสื้อประจําวัน ในแต่ละภูมิทักษา ที่พูดถึงในเทวนิยายชาติเวรกำเนิด จะมีสีหลักๆ เท่านั้น เมื่อนำมาใช้ทางโหราศาศาตร์ เลือกสีเสื้อหรือสีรถ หรือสีในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีสีให้เลือกมากมาย จึงใช้ โทนสี หรือสีที่มีความใกล้เคียงกันกับสีหลัก ในการพิจารณาได้ทั้งสิ้น

อาจารย์ มนัสกวิญ กล่าวทิ้งท้ายว่า เรื่อง สีมงคลประจําวันเกิด ถือเป็นความเชื่อความเป็นสิริมงคลของแต่ละบุคคล สามารถนำไปใช้กับการเลือกสีเสื้อผ้า กระเป๋า รถยนต์ หรือสิ่งของเครื่องใช้ได้ โดยส่วนตัวคิดว่าไม่เสียหายอะไร และยังเป็นขวัญกำลังใจ หากเชื่อยึดถือแต่พองามไม่เป็นทุกข์กับเรื่องที่ยึดถือ ไม่ติดขัดยุ่งยาก หรือสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ แนะนำให้ลองพิจารณาเลือกใช้ดูนะครับ