ประวัติ "ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม

ประวัติ "ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม

เปิดประวัติ "ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม กับเรื่องราวในวัยเด็กก่อนก้าวเข้าสู่ "ครูโขน" และปรมาจารย์ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย

นับว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงไทยวันนี้(5 พฤศจิกายน 2565) กับข่าวการสูญเสีย "ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม บรมครูโขน ปรมาจารย์ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นนักแสดงคุณภาพที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากันดี ทั้งนี้ครูมืดเคยเล่าย้อนชีวิตในวัยเด็กเอาไว้ว่า

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม

 

 

"ครูมืด" ประสาท ทองอร่าม เล่าว่าตนคุ้นเคยกับนาฏศิลป์ไทยตั้งแต่ยังเด็ก เนื่องจากปู่เป็นนักดนตรีไทย มีหน้าที่เป่าปี่ในวงปี่พาทย์ที่วัดพระพิเรนทร์ ย่านวรจักร ทุกครั้งที่ไปทำการแสดงปู่ก็จะพาตนไปด้วยตลอด จึงทำให้ตนได้รับการถ่ายทอดวิชานาฏศิลป์ไทยทุกแขนงมาตั้งแต่ยังเด็ก โดยในอดีตวัดพระพิเรนท์ถือเป็นแหล่งรวมศิลปะการแสดงของไทยทุกแขนงทั้ง โขน ละคร ปี่พาทย์ จำอวด และการแสดงลิเก

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม

 

เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา "ครูมืด" ได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลป) ในสาขาดุริยางค์ไทย ขณะที่ศึกษาอยู่ครูมืดได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ซึ่งมีดำริให้คัดเลือกเด็กนักเรียนมาทำการฝึกหัดนาฏศิลป์ไทยทุกแขนง ทั้งการเรียนโขน ลิเก สวด แหล่ เห่ กล่อม การพากษ์โขนละคร รวมทั้งการแสดงจำอวด โดยมีอาจารย์เสรี หวังในธรรม บรมครูด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นผู้ดูแลและถ่ายทอดวิชาความรู้ ทำให้ "ครูมืด" ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ในศาสตร์แห่งนาฏศิลป์ไทย และได้รับการยอมรับว่าเป็นศิษย์เอกคนสำคัญของอาจารย์เสรี หวังในธรรม

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม

 

 

"ครูมืด" เริ่มเข้ารับราชการที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ในตำแหน่งศิลปินสำรอง ทำให้มีโอกาสร่วมงานกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงโขนหลายท่าน อาทิ อาจารย์เสรี หวังในธรรม , อาจารย์ยอแสง ภักดีเทวา , อาจารย์เจริญ เวชเกษม และที่นี่เองทำให้ครูมืดได้สั่งสมความรู้และประสบการณ์ในการแสดงโขน รวมทั้งเติบโตในตำแหน่งทางราชการ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งหัวหน้างานกลุ่มวิจัยพัฒนางานและการแสดง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม

 

ในปัจจุบัน "ครูมืด" ได้รับเกียรติจากกรมศิลปากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมไทย คอยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยทุกแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงโขน รวมทั้งเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการแสดงโขนแก่ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไปในโอกาสต่างๆ

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม

 

สำหรับผลงานชิ้นสำคัญของครูมืดคือการควบคุมการซักซ้อมการแสดงโขนรามเกียรติ์ พร้อมจัดแสดงหน้าพระเมรุมาศ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม

 

ประวัติ \"ครูมืด\" ประสาท ทองอร่าม