Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด

บรรยากาศวันแรก ‘กรมศิลปากร’ เปิดให้ประชาชนเข้าชมประติมากรรม Golden Boy และ ประติมากรรมสตรีพนมมือ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงพร้อมประติมากรรมรูปแบบใกล้เคียง Golden Boy

หลังพิธีรับมอบ โบราณวัตถุ อายุราวหนึ่งพันปี จำนวน 2 ชิ้นจาก พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อวันอังคารที่ 21 พ.ค.2567

บัดนี้ กรมศิลปากร ได้นำโบราณวัตถุจำนวน 2 ชิ้นดังกล่าว คือ Golden Boy และ ประติมากรรมสตรีพนมมือ จัดแสดงให้ประชาชนมีโอกาสเข้าชมศิลปะโบราณวัตถุของไทยที่ ห้องศิลปะลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ

 

Golden Boy

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด ประชาชนเข้าชม Golden Boy วันพุธที่ 22 พ.ค.2567

  • ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย) สมัยเมืองพระนคร แบบบาปวน พุทธศตวรรษที่ 16 (ประมาณ 900 ปีมาแล้ว)
  • สัมฤทธิ์กะไหล่ทอง ประดับตกแต่งด้วยการฝังเงิน
  • สูง (รวมเดือย) 128.9 กว้าง 35.6 ลึก  34.3 เซนติเมตร สูงไม่รวมเดือย 105.4 เซนติเมตร

ประติมากรรมชิ้นนี้เป็นรูปสัมฤทธิ์ที่สมบูรณ์ที่สุดที่ยังหลงเหลือจากสมัยเมืองพระนคร เป็นประติมากรรมกลุ่มเล็กๆ ที่มีการหล่อด้วยโลหะเป็นเทพในศาสนาฮินดูที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมเนียมของราชสำนัก พบในกัมพูชาและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

แม้ว่าประติมากรรมจะถูกติความไว้ว่าเป็นพระศิวะ แต่ท่าทางของพระหัตถ์ทั้งสองที่แตกต่างจากประติมากรรมโดยทั่วไปที่มักจะถือสัญลักษณ์ของพระศิวะ

ประติมากรรมนี้จึงอาจหมายถึงพระศิวะในภาคมนุษย์ที่ไม่ค่อยพบในศิลปะเขมรทั่วไป อาจมีความเป็นไปได้ว่าถูกสร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์สองอย่างคือ เป็นรูปเคารพเพื่อบูชาในศาสนสถานประจำราชวงศ์ หรือเป็นรูปเคารพของบูรพกษัตริย์

ประติมากรรมรูปสตรีนั่งชันเข่าพนมมือ

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด

  • ศิลปะลพบุรี (ศิลปะเขมรในประเทศไทย) สมัยเมืองพระนคร แบบบาปวน พุทธศตวรรษที่ 16 (ประมาณ 900 ปีมาแล้ว)
  • สัมฤทธิ์ ประดับตกแต่งด้วยการฝังเงิน มีร่องรอยกะไหล่ทอง
  • สูง 43.2 กว้าง 19.7 เซนติเมตร 

ประติมากรรมนี้ สันนิษฐานว่าเป็นพระราชเทวี หรือสตรีชั้นสูงในราชสำนักสวมเครื่องประดับ ประทับชันเข่าพนมมือแสดงความเคารพแด่เทพเจ้า ที่ดวงตาและคิ้วมีร่องรอยการฝังด้วยวัตถุที่น่าจะเป็นแก้วสีดำ

 

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด ประติมากรรมจากปราสาทสระกำแพงใหญ่

ในโอกาสนี้ ‘กรมศิลปากร’ ได้เคลื่อนย้ายประติมากรรมสำริดขนาดใหญ่ขุดพบจากปราสาทสระกำแพงใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ซึ่งเป็นประติมากรรมที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับประติมากรรมโกลเด้นบอย มาจัดแสดงในห้องลพบุรีร่วมกันด้วย

ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

  • วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร)
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชม ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างชาติ 200 บาท
     

บรรยากาศประชาชนหลั่งไหลเข้าชม Golden Boy และ ประติมากรรมสตรี ณ ห้องศิลปะลพบุรี อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันพุธที่ 22 พ.ค.2567

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด

Golden Boy เข้าชมวันไหนได้บ้าง ราคาบัตร กรมศิลป์จัดแสดงพร้อมประติมากรรมแฝด  อาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร