ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพชุดนาทีประวัติศาสตร์ เปิดกล่องขนส่งประติมากรรมพระศิวะ ฉายา Golden Boy อายุนับพันปี ที่ถูกขโมยไปจากปราสาทบ้านยางโป่งสะเดา จ.บุรีรัมย์ กว่า 50 ปี กลับคืนแผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันนี้ที่รอคอยมาถึงแล้ว จากกระแสข่าวที่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโปลิทัน (The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET) ในกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีความประสงค์ส่งคืน โบราณวัตถุ อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 ให้กับประเทศไทย จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 

  1. ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือที่รู้จักกันในชื่อ Golden Boy (โกลเด้นบอย)
  2. ประติมากรรมรูปสตรีนั่งชันเข่ายกมือไหว้เหนือศีรษะ (The Kneeling Female) ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

โดยมีการประสานงานกับ กระทรวงวัฒนธรรม โดย กรมศิลปากร ของไทย มาเป็นระยะตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2566

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค. ภาพแรกการเดินทางของ Golden Boy ถึงไทย (credit photo: กรมศิลปากร)

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค. ลังบรรจุประติมากรรมโบราณวัตถุที่ The MET ส่งคืนประเทศไทย

บัดนี้ ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ หรือ Golden Boy และ ประติมากรรมรูปสตรีนั่งชันเข่ายกมือไหว้เหนือศีรษะ กลับถึงแผ่นดินไทยแล้วผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2567

โดยมี น.ส.นิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมตรวจสอบสภาพกล่องและดำเนินงานตามกระบวนการทางศุลกากร

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

เคลื่อนย้ายหลังผ่านพิธีศุลกากร

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค. เตรียมนำขึ้นรถบรรทุกปรับอากาศ

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ขึ้นรถบรรทุกปรับอากาศ

เมื่อผ่านพิธีการศุลกากรเป็นที่เรียบร้อย จึงเริ่มเคลื่อนลังโบราณวัตถุขึ้นรถบรรทุกปรับอากาศเพื่อเดินทางไปยัง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ร่วมตรวจสอบโบราณวัตถุ 2 รายการ จากพิพิธภัณฑ์ศิลปะเมโทรโพลิทัน สหรัฐอเมริกา ก่อนมีพิธีรับมอบอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายของวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค. นายพนมบุตร จันทรโชติ ร่วมตรวจสอบ Golden Boy

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

มร.จอห์น กาย (John Guy) - พนมบุตร จันทรโชติ

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค. ประติมากรรมพระศิวะ (Golden Boy) มาถึงโดยสวัสดิภาพ

ภาพแรก Golden Boy คืนสู่แผ่นดินไทย ก่อนพิธีรับมอบจาก The MET บ่ายวันนี้ 21 พ.ค.

ประติมากรรมพระศิวะ ฉายา Golden Boy พร้อมแล้วสำหรับพิธีรับมอบ 21 พ.ค.2567