4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ

อุ่นเครื่องหลัง ครม. เห็นชอบมาตรการ Soft Power สาขาศิลปะ “กรุงเทพธุรกิจ” ชวนทำความรู้จัก 4 เทศกาลศิลปะระดับชาติและนานาชาติจัดโดย “คนไทย” : บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ, เทศกาลศิลปะกรุงเทพ, เทศกาลศิลปะแมงโก้ : แต่ละงานแตกต่างกันอย่างไร

KEY

POINTS

 • ทำความรู้จัก 4 เทศกาลศิลปะสุดยิ่งใหญ่ของไทย “บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่, เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ, เทศกาลศิลปะกรุงเทพ, เทศกาลศิลปะแมงโก้” แตกต่างกันอย่างไร
 • Up Date คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ เพื่อส่งเสริม Soft Power ไทย ด้านงาน “ศิลปะ” ดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub)
   

มาแล้ว! แผนดัน Soft Power ในสาขา ศิลปะ ของรัฐบาลนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน เมื่อเฟซบุ๊ก Thailand Creative Culture Agency โพสต์ข้อความ News Update เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ความว่า

"คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการมาตรการส่งเสริมงานศิลปะและรถยนต์โบราณ (Classic Cars) ผ่านการ “ลด-ยกเว้นภาษี” เพื่อส่งเสริม Soft Power ไทย ด้านงานศิลปะ ดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) โดยมีมาตรการ 4 มาตรการ

1.“สนับสนุนการซื้องานศิลปะ” 

ให้พวกเราคนธรรมดา (ผู้มีเงินได้) แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล สามารถหักลดหย่อนค่าซื้องานศิลปะด้านจิตรกรรม หรือประติมากรรมในประเทศ ในลักษณะการยกเว้นไม่ต้องนำเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้องานศิลปะชิ้นนั้นๆ มารวมคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 100,000 บาทในปีภาษี สำหรับการซื้องานศิลปะ

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ

ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการส่งเสริม Soft Power สาขาศิลปะ (credit: FB/THACCA)

2.“สนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์งานศิลปะ” 

ให้มีการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ศิลปินในประเทศไทย โดยให้ผู้มีเงินได้ฯ ตามมาตรา 40 (6) ประมวลรัษฎากรที่เป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระประณีตศิลปกรรมหักค่าใช้จ่ายเป็นการเหมาเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 60%

3.“ลดหรือยกเว้นอากรขาเข้างานศิลปะ” 

ให้มีการลดหรือยกเว้นอัตราอากรสำหรับงานศิลปะ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตงานศิลปะ รวมถึงลดต้นทุนในการนำเข้างานศิลปะเพื่อนำมาจัดแสดงงานศิลปะระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติในเมืองไทย

4. “มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมรถยนต์โบราณ (Classic Cars)” 

ยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้ารถยนต์โบราณเฉพาะรถยนต์เท่านั้น (ไม่รวมจักรยานยนต์) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจผ่านการสนับสนุนจัดกิจกรรมสำหรับรถยนต์โบราณ เช่น การประกวด การจัดแสดงนิทรรศการ การจัดขบวนคาราวาน ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงส่งเสริมอุตสาหกกรรมการผลิตหรือบูรณะรถยนต์โบราณ

ซึ่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการศึกษารายละเอียด ผลประโยชน์ และผลกระทบ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ การคลัง สังคม และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป"

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ หลากหลายเทศกาลศิลปะในไทย

ระยะสิบปีให้หลัง ภาครัฐและเอกชนต่างก็พยายามผลักดันให้เกิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากความมหัศจรรย์ในฝีมือของ ศิลปินไทย ในการสร้างสรรค์ งานศิลปะ ทุกแขนงอย่างมีเอกลักษณ์ 

ก่อเกิดเป็น งานเทศกาล-งานอีเวนต์เกี่ยวกับศิลปะและการออกแบบ ที่น่าตื่นตาตื่นใจในระดับชาติและระดับนานาชาติ คาดหวังให้ ประเทศไทย มีชื่อไปสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางหนึ่งบนแผนที่เมืองศิลปะโลก ยกตัวอย่างเช่น

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ BAB 2020 : ผลงานของ Lu Yang ศิลปินจีน

บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ (Bangkok Art Biennale หรือ BAB) คือเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติที่จัดขึ้นใน กรุงเทพมหานคร ในหลากหลายสถานที่ มีระยะเวลาการจัดงานยาว 4 เดือน 

ทำให้ กรุงเทพฯ กลายเป็น เมืองศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองด้านศิลปะ การสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เทศกาลนี้ประกอบไปด้วยกิจกรรมสุดเข้มข้น ทั้งการสัมมนาทางวิชาการ การอภิปราย การนำชมนิทรรศการ เวิร์คช็อปสำหรับครอบครัว-นักเรียนนักศึกษา และเปิดโอกาสให้ “บุคคลทั่วไป” ได้เข้าร่วม 

คณะผู้จัดงาน BAB มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง ศิลปะร่วมสมัย และข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับผลงาน ศิลปะ เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าใจและรู้คุณค่าของงานศิลปะมากขึ้น

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ BAB2018 : Lost Dog หรือ 'หมาหลง'  ของ Aurele Richard (ฝรั่งเศส)

BAB ยังช่วยสนับสนุนนิเวศแห่งศิลป์ในประเทศไทยให้กว้างขวางขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมในกลุ่มเครือข่ายแกลลอรี่ทั้งในประเทศและนานาชาติที่เป็นตัวแทนศิลปินพันธมิตร (Friends of BAB) เพื่อทำงานร่วมกันให้เกิดกิจกรรมด้านศิลปะที่มีชีวิตชีวา และหลากหลายควบคู่ไปกับงานเบียนนาเล่ 

นอกจากนี้ ยังมีโปรแกรมพัฒนาบุคลากรด้านศิลปะที่เรียก “DEK BAB” สำหรับผู้สนใจด้านศิลปะและนักเรียนนักศึกษาซึ่งต้องการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะร่วมสมัย และได้รับประสบการณ์แบบมืออาชีพจากทีมทำงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่และศิลปิน

BAB ตั้งใจส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงศิลปะและความหลากหลาย ทำประโยชน์ให้กับวงการศึกษาไทยและพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึง ประเด็นปัญหาเร่งด่วนและวิธิแก้ไข เช่น วิกฤติการณ์เกี่ยวกับผู้อพยพและผู้ลี้ภัย สงคราม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ  Peek! ผลงานโดย ชฤต ภู่ศิริ : BAB 2020

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ คณะผู้ริเริ่ม-ผู้สนับสนุนจัดงาน BAB ภัณฑารักษ์ และศิลปิน

งาน Bangkok Art Biennale (บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่) จัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) รวมไปถึงภาคธุรกิจ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลัก 

เพื่อเพิ่ม ศักยภาพของศิลปินไทย และทำให้ กรุงเทพมหานคร กลายเป็นศูนย์กลางการสื่อสารและการขนส่ง ด้วยการจัด เทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ซึ่งมีศิลปินที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมงาน 

เพื่อให้คนไทยได้เพลิดเพลินกับงานศิลปะระดับโลกในบ้านของตัวเอง รวมไปถึงเพิ่มความตระหนักรู้ในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมการเมือง และยังเป็นเวทีในการอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ อีกด้วย

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ The World is Directed by Karma: ไทวิจิต พึ่งเกษมสมบูรณ์ (BAB 2020)

งาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่  ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2560 โดยจัดงานขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2561 และกลายเป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านศิลปะร่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า 2 ล้านคน 

ในปี พ.ศ. 2563 การจัดงาน บางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ครั้งที่ 2 (BAB2020) ได้ขยายไปสู่รูปแบบเสมือนจริง เพื่อให้ผู้สนใจจากทั่วโลกสามารถชมนิทรรศการได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้มีผู้เข้าชมในรูปแบบเสมือนจริงมากกว่า 2.3 ล้านคน นอกเหนือไปจากผู้ชมซึ่งเข้าชม ณ สถานที่จริงอีกกว่า 400,000 คน 

การจัดงานครั้งที่ 3 หรือ BAB 2022 ภายใต้แนวคิด CHAOS : CALM โกลาหล : สงบสุข เชิญชวนให้ศิลปินได้ไตร่ตรองถึงสภาวะสับสนอลหม่านของโลก ขณะที่สังคมกำลังฟื้นตัวจากโรคระบาด รวมไปถึงความเร่งด่วนในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและวิกฤติการณ์ด้านสังคมการเมือง และมีผู้เข้าชมในพื้นที่กว่า 900,000 คน มีผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม มูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาท

การจัดงานครั้งที่ 4 หรือ BAB 2024 กำลังจะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ถึง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2568 จัดขึ้นภายใต้ในแนวคิด “รักษา กายา” หรือ Nurture Gaia คาดว่าจะจัดแสดงผลงานตามสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพมหานคร

 

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ Bangkok Design Week ที่ประปาแม้นศรี พื้นที่ทิ้งร้างในกรุงเทพฯ

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ หรือ Bangkok Design Week (BKKDW) มุ่งนำเสนอ งานออกแบบและงานสร้างสรรค์ ที่สะท้อนความคิดและความเป็นไปได้ใหม่ๆ ของกรุงเทพฯ ต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ผ่านงานสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับของงานทดลองไปจนถึงผลงานที่ส่งผลด้านธุรกิจและเพื่อสังคม

จัดแสดงผ่านการใช้งานพื้นที่ในเมืองใน ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy Districts) ต่างๆ ที่กลมกลืนไปกับบริบทอันเป็นเสน่ห์ของกรุงเทพฯ พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสีสันและประสบการณ์ที่สนุกสนานและน่าจดจำให้กับชาวเมือง 

อีกทั้งยังดึงดูดให้ผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาสัมผัสกับความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพฯ โดยมีแนวคิดหลักครอบคลุมทั้งสามมิติ ได้แก่ อยู่ดี (City & Living) กินดี (Well-Being & Gastronomy) และธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business)

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ Bangkok Design Week ที่โรงพิมพ์บำรุงนุกูลกิจ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ครั้งแรกจัดขึ้นในย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่าง ๆ เช่น เจริญกรุง, คลองสาน, วงเวียน 22, พระราม 1, สุขุมวิท มุ่งสำรวจเนื้อหาภายใต้แนวคิด “The NEW-ist Vibes…ออกแบบไปข้างหน้า” เมื่อปี 2561 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์

 • ครั้งที่สอง ปี 2562 ระหว่างวันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต”
 • ครั้งที่สาม ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด “Resilience: New Potential for Living ปรับตัว > อยู่รอด > เติบโต”
 • ครั้งที่สี่ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม ภายใต้แนวคิด “Resurgence of Possibilities ก้าวต่อไปสู่ความเป็นไปได้ใหม่” 
 • ครั้งที่ห้า ปี 2565 ระหว่างวันที่ 5  – 13 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด “Co With Creation คิด สร้าง ทางรอด”
 • ครั้งที่หก ปี 2566 ระหว่างวันที่ 4  – 12 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด “Urban Nice’zation เมือง-มิตร-ดี” 
 • ครั้งที่เจ็ด ปี 2567 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ ภายใต้แนวคิด “Livable Space คนยิ่งทำ เมืองยิ่งดี” 

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ Bangkok Design Week : การออกแบบบ้านนกบ้านกระรอก โดยกลุ่ม A49 & Friends

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ดำเนินการโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับผู้ร่วมจัดงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรระหว่างประเทศกว่า 60 หน่วยงาน รวมถึงนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์กว่า 2,000 ราย โดยมียอดผู้เข้าชมงานทั้งไทยและต่างประเทศรวมแล้วมากกว่า 400,000 คน ในแต่ละปี

ตลอด 6 ปีของการจัดงาน (พ.ศ. 2561 - 2566) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ มีผู้เข้าชมงาน 2.105ล้านคน สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 1,948 ล้านบาท

ไม่เพียงส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย ทั้งในแง่ของการเป็นเวทีแสดงผลงานของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ การกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

แต่ยังส่งผลกระทบเชิงบวกที่ขยายผลสู่ธุรกิจแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การตลาด การพิมพ์ สื่อออนไลน์ แกลลอรี ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ธุรกิจของฝาก-ของที่ระลึก โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว ที่พักโรงแรม บริการขนส่งมวลชน ฯลฯ

 

เทศกาลศิลปะกรุงเทพ 

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ ต่อยอดทุนวัฒนธรรมเป็นงานศิลปะร่วมสมัย สร้างรายได้ : เทศกาลศิลปะกรุงเทพ

เทศกาลศิลปะกรุงเทพ  มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Bangkok Art Festival (BAF) การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ ศิลปะร่วมสมัย ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคนไทยให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

สามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิต ต่อยอดธุรกิจและสร้างอาชีพจากผลิตผลทางวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย รวมทั้งส่งเสริมให้นำมิติทางวัฒนธรรม สร้างรายได้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปะร่วมสมัยให้แก่ประชาชนและผู้ซื้อโดยตรง เพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงงานศิลปะร่วมสมัยได้ในอีกทางหนึ่ง

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ บุคลากรสร้างสรรค์ มีพื้นที่ในการเผยแพร่ จัดแสดง และจำหน่ายผลงานของตนเอง เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และสนับสนุนให้คนไทยสามารถนำ ทุนวัฒนธรรม มาสร้างรายได้ และต่อยอดสู่เวทีโลกต่อไปได้

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ

เทศกาลศิลปะกรุงเทพ ครั้งที่ 5

Bangkok Art Festival (BAF) จัดโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือ สศร.  (ภายใต้การกำกับของกระทรวงวัฒนธรรม) เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่กิจกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อเพิ่มพูนภูมิปัญญา และประยุกต์ใช้ในสังคม โดยจำแนกงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็น  9 สาขา ประกอบด้วย 

 1. สาขาทัศนศิลป์ (Visual Arts)
 2. สาขาศิลปะการแสดง (Performing Arts)
 3. สาขาคีตศิลป์ (Music)
 4. สาขาวรรณศิลป์ (Literature)
 5. สาขาสถาปัตยกรรม (Architecture)
 6. สาขามัณฑนศิลป์ (Interior Design)
 7. สาขาเรขศิลป์ (Graphic Design)
 8. สาขาภาพยนตร์ (Film)
 9. สาขาออกแบบเครื่องแต่งกาย(Fashion)

เทศกาลศิลปะกรุงเทพ หรือ Bangkok Art Festival (BAF) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้ง  9 สาขาดังกล่าว

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ แบรนด์ House of Upa-In โดย อ.ลาวัณย์ - อิศน์ อุปอินทร์ : เทศกาลศิลปะกรุงเทพ

งาน “เทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ” มีรูปแบบการจัดงานและสถานที่จัดงานเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง โดย “งานครั้งที่ 1” จัดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 19 มีนาคม - 15 พฤษภาคม 2559 บริเวณหน้าหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน มีการแสดงร่วมสมัย การแสดงอาเซียน ดนตรีร่วมสมัย  ดนตรีอาเซียน สาธิตงานศิลปะร่วมสมัย และ Art Market 

งานครั้งที่ 3 จัดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน 2561 ณ สยามสแควร์ ซอย 5 และชั้น 2 สยามสแควร์วัน

งานครั้งที่ 5 จัดในปี 2563 เป็นเวลา 8 สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ที่ 1และวันอาทิตย์ที่ 2 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กันยายน ประกอบด้วยสาธิตงานศิลปะร่วมสมัย การเผยแพร่ผลงานร่วมสมัย ทั้งศิลปะการแสดง ดนตรี แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัย สาขาทัศนศิลป์ ออกแบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางศิลปวัฒนธรรม ณ Lido Connect สยามสแควร์

งาน เทศกาลศิลปะกรุงเทพ Bangkok Art Festival (BAF) ครั้งล่าสุดคือครั้งที่ 9 จัดไประหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

 

Mango Art Festival 

4 เทศกาลศิลปะระดับชาติฝีมือคนไทย อุ่นเครื่อง Soft Power สาขาศิลปะ บรรยากาศงาน Mango Art Festival ปีที่ผ่านมา

Mango Art Festival หรือ เทศกาลศิลปะแมงโก้ เป็นเทศกาลศิลปะแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียที่ผสมผสานศิลปะ การออกแบบ และการแสดงเข้าด้วยกัน

เป้าหมายคือการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย เพื่อปลดปล่อยศักยภาพของวงการศิลปะของประเทศไทยอย่างเต็มที่ และเพื่อแสดงความสามารถของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยในระดับสากล

รวมทั้งขับเคลื่อน ประเทศไทย ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมด้าน การท่องเที่ยวด้านศิลปะและการออกแบบ

คณะผู้จัดงานมุ่งหวังว่าจะทำให้ Mango Art Festival ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่สำหรับการชมงานศิลปะทุกรูปแบบเท่านั้น แต่ยังเป็นศูนย์รวมสำหรับนักสะสมและคนรักงานศิลปะในการซื้องานศิลปะ ทั้งเพื่อการลงทุนหรือเพื่อสะสม

เป็นเวทีในการค้นพบ ศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถ เพื่อสนับสนุนให้พวกเขาได้เริ่มต้นก้าวแรกเข้าสู่วงการศิลปะไทยและเวทีระดับนานาชาติต่อไป

Mango Art Festival จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2564 สำหรับงานครั้งที่ 4 หรือ Mango Art Festival 2024 กำลังจะจัดขึ้นในปีนี้ ระหว่างวันที่ 7-12 พฤษภาคม 2567 ที่ ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก

มีกิจกรรมศิลปะหลากหลาย และมี แกลลอรีทั้งจากไทยและจากต่างประเทศ เข้าร่วมทั้งหมด 18 แห่ง โดยมี 8 แกลลอรีระดับนานาชาติที่เข้าร่วมงาน อาทิ A 4 Gallery Tokyo (ญี่ปุ่น), Whitestone Gallery (ญี่ปุ่น), Vinyl on Vinyl (ฟิลิปปินส์), Boon Boon Art (ไต้หวัน), Art Formosa (ไต้หวัน), Suomi M50 Gallery (จีน), Gallery Two (อินเดีย), AHC Projects Hamburg (เยอรมนี)