“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

เป็นครั้งแรกของประเทศไทย กับการจัดแสดงนิทรรศการ “ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” เมื่อวันที่ 15-20 พ.ย.2565 ที่ผ่านมา ณ โถงชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)

การจัดงานในครั้งนี้ ดำเนินการโดยสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น หน่วยงานในสังกัดธัชชา กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งได้รับการตอบรับมีผู้เข้าร่วมงานคับคั่ง 

การขับเคลื่อนงานวิจัยของ “สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น” ในทุกภูมิภาคครั้งนี้ ถือเป็นพลังความร่วมมือของ 17 มหาวิทยาลัย และ 12 วิทยาลัยชุมชน ครอบคลุมพื้นที่ 23 จังหวัด โดยสถาบันฯได้ประจักษ์ว่าช่างศิลป์ระดับฝีมือของแทบทุกจังหวัด ล้วนเป็นผลิตผลจากพระราชกรณียกิจการส่งเสริมศิลปาชีพของสมเด็จพระพันปีหลวง   

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

กว่า 50 ปีที่ “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ทรงวิริยะอุตสาหะทุ่มเทกําลังพระวรกายและพระสติปัญญาประกอบพระราชกรณียกิจส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อดูแลประชาชนให้อยู่ดีมีสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทรงมีแนวพระราชดำริให้ประชาชนใช้ช่างฝีมือสร้างอาชีพเสริม กอปรกับสายพระเนตรยาวไกลในการอนุรักษ์ฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมและสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน ทั้งยังทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ทำให้งานศิลปาชีพขยายไปทุกภูมิภาคของประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ครั้งแรกในไทย "80 กว่าผลงานหายาก" ของช่างศิลป์ท้องถิ่น จัดแสดง 15-20 พ.ย.นี้

ช่างศิลป์รวมใจเป็นหนึ่งเดียว

sacit เผยได้ 25 ช่างฝีมืองานหัตถศิลป์ไทย พร้อมเชิดชูเป็นครูศิลป์ของแผ่นดิน

อัตลักษณ์แห่งสยาม-Crafts Bangkok 2021 สองงานช่างฝีมือระดับชาติ จัดพร้อมกัน

 

ถ่ายทอดวิถีช่างศิลป์ผ่านนิทรรศการ “ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย”

ดร.สิริกร มณีรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น เล่าว่า การจัดตั้งสถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ทำให้ได้มีโอกาสไปกำกับติดตามงานและได้เห็นช่างศิลป์ในพื้นที่เกือบทุกจังหวัด ที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จฯเยี่ยมราษฎรและทรงงานในแต่ละพื้นที่ สิ่งที่สถาบันฯดำเนินการ มีทั้งการจัดทำแผนสำรวจสืบค้น เพื่อเป็นคลังข้อมูลความรู้ช่างศิลป์ในประเทศไทย ถอดองค์ความรู้ สร้างหลักสูตร ถ่ายทอดส่งต่อให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

ขณะนี้ช่างศิลป์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย จึงจำเป็นต้องส่งต่อความรู้ให้คนรุ่นใหม่ร่วมอนุรักษ์ และสร้างอาชีพให้แก่พวกเขา ขณะเดียวกันต้องทำให้ศิลปหัตถกรรม มีภาพลักษณ์ ผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ นำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาดั่งเดิมให้มีมาตรฐานมากขึ้น ตามที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้วางรากฐานเอาไว้

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

การจัดงานนิทรรศการและเสวนาวิชาการ เรื่อง “ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” ในครั้งนี้ เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระพันปีหลวง ถือเป็นการเดินตามรอยพระบาทพระองค์ท่าน โดยนิทรรศการที่นำมาแสดง เป็นการรวมผลงานครูช่างและศิษย์กว่า 80 ชิ้นจากทุกภูมิภาค

ทั้งงานจักสาน งานผ้า อาทิ ผ้าทอจวนตานีลายดั้งเดิม ผ้าทอลาวครั่งสุพรรณบุรี ผ้าทอลายทองอัตลักษณ์สุรินทร์ ผ้าทอขนแกะ งานแกะสลักไม้ เช่น กรงนกหัวจุก งานแสดงว่าว เป็นต้น ซึ่งผลงานหลายชิ้นหาชมได้ยากมาก ทั้งยังมีการนำผลงานวิจัยเกี่ยวกับงานศิลป์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยชุมชน 18 แห่ง มาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

 

ตำราการทอผ้า e-book เล่มแรกของไทย

นอกจากนั้น มีการเสวนาแนวทางการบูรณาการศาสตร์และวิทยาการด้านต่าง ๆ อาทิ ศาสตร์ด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านวิทยาศาสตร์เพื่อสืบสานส่งต่อมรดกภูมิปัญญาของชาติให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน” 

ขณะที่ ดร.วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ร่วมให้ข้อมูลว่า ตนและคณะนักวิจัย มธ.ได้ทำโครงการศึกษางานช่างศิลป์ จ.อุทัยธานี และจ.ชัยนาท ร่วมกับวิทยาลัยชุมชน ซึ่งได้ทำหลักสูตรทอผ้า และตำราเกี่ยวกับการทอผ้าที่มาจากผลลัพธ์ของงานวิจัย โดยในขณะนี้ประเทศไทยมีตำราที่สอนเกี่ยวกับการทอผ้าน้อยมาก มีเพียง 1-2 เล่มเท่านั้น

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

การจัดทำตำราการทอผ้าในครั้งนี้ ได้ทำในลักษณะ e-book เล่มแรกของไทย พร้อมมุมมองของคนทอผ้าที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน งานนิทรรศการครั้งนี้จะเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมผัสกับงานศิลป์ที่หาชมได้ยาก อย่างการทอผ้าของชาวชุมชนลาวครั่ง ซึ่งผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปวัฒนธรรมการทอผ้า งานศิลป์ของไทย การจักสาน จะได้เห็นผลงานที่เกิดจากช่างศิลป์ท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และได้เห็นวิถีชีวิตของการทอผ้าพื้นเมือง รวมถึง e-book เกี่ยวกับการทอผ้าที่นำไปสู่การเพิ่มมูลค่า เชิงพาณิชย์ ทั้งยังคงอนุรักษ์ความเป็นพื้นบ้านท้องถิ่นของไทยอย่างแท้จริง 

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

ด้าน ดร.กรกต อารมย์ดี นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ KORAKOT และในฐานะนักวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร มองว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงผลงานของช่างศิลป์ท้องถิ่นที่สามารถนำไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริง ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการมองว่าขณะนี้สินค้าหัตถกรรมของไทยสามารถสู้นานาชาติได้ และได้รับการยอมรับมากขึ้น

โดยเราต้องปรับขีดความสามารถของช่างศิลป์ท้องถิ่น ปรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความทันสมัย ซึ่งสถาบันช่างศิลป์ฯ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยชุมชนทำเรื่องนี้มาตลอด 

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

สถาบันช่างศิลป์ท้องถิ่น ได้รวบรวมผลงานและช่างศิลป์มืออาชีพมากมาย โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูทำเนียบช่างศิลป์ในหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้ที่ https://thaiartisan.org/

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ 

“ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ  “ช่างศิลป์ถิ่นไทย วิถีร่วมสมัย” โชว์ฝีมือคนไทยอวดนานาชาติ