ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี "หวยออมสิน" งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" พิเศษ 3 ปี "หวยออมสิน" งวดวันที่ 16 มีนาคม 2565

ตรวจผล "สลากออมสิน" ผลการออกเลข "สลากออมสินพิเศษ 3 ปี" และ "สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 3 ปี" "หวยออมสิน" ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2565

ตรวจสอบ ผลการออกเลขสลากจ่ายคืน : สลากออมสินพิเศษ 3 ปี และสลากออมสินดิจิทัล 3 ปี เดือนที่ : 03/2565 ผลการออกรางวัล "หวยออมสิน" ล่าสุด วันที่ : 16 มีนาคม 2565

อันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3 อันดับ     อันดับละ 10,000,000 บาท

งวดที่ 124 ล 5561453          งวดที่ 129 ฐ 6310314          งวดที่ 137 ฒ 9359421

เลขสลากตรงกับอันดับที่ 1     ออก 3 ครั้ง     3,324 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท

5561453          6310314          9359421

อันดับที่ 2     ออก 2 ครั้ง     2 อันดับ     อันดับละ 1,000,000 บาท

งวดที่ 119 V 5914975          งวดที่ 123 ท 8009164

อันดับที่ 3     ออก 2 ครั้ง     2,218 อันดับ     อันดับละ 20,000 บาท

2913340     9612779

อันดับที่ 4     ออก 5 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134     4,775 อันดับ     อันดับละ 10,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     770 อันดับ     อันดับละ 8,000 บาท

1888983          2715810          4581780          6544517          7482072

อันดับที่ 5     ออก 10 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134     9,550 อันดับ     อันดับละ 5,000 บาท
งวดที่ 135 - 138     1,540 อันดับ     อันดับละ 3,000 บาท

0693567          2070246          2575248          3661067          6261540

8597157          8840595          9168910          9666149          9987018

เลขท้าย 6 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134     19,032 อันดับ     อันดับละ 400 บาท
งวดที่ 135 - 138     3,072 อันดับ     อันดับละ 300 บาท

541868          546542

เลขท้าย 5 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134     189,720 อันดับ     อันดับละ 300 บาท
งวดที่ 135 - 138     30,668 อันดับ     อันดับละ 200 บาท

48125          48563

เลขท้าย 4 ตัว     ออก 2 ครั้ง
งวดที่ 117 - 134     1,896,650 อันดับ     อันดับละ 150 บาท
งวดที่ 135 - 136     167,272 อันดับ     อันดับละ 125 บาท
งวดที่ 137 - 138     139,326 อันดับ     อันดับละ 100 บาท

0924     6377