"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และ "ปฏิบัติธรรมออนไลน์" ทำง่ายๆ ที่บ้าน ก็ได้บุญเหมือนกัน ไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโควิดที่วัด

"มาฆบูชา 2565" ปีนี้ ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 และยังเป็นอีกปีที่ "กรมการศาสนา" เชิญชวนให้คนไทยร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชาที่วัดใกล้บ้าน และร่วมกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ "เวียนเทียนออนไลน์" ในธีม "นมัสการพระบรมสารีริกธาตุออนไลน์ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร" ตั้งแต่วันที่ 10 -16 กุมภาพันธ์ 2565 

โดยปีนี้ มีการอัปเดตรูปแบบแพลตฟอร์มใหม่ ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com และสามารถใช้งานง่ายขึ้นกว่าเดิม กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปขั้นตอนและวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" ประจำปี 2565 มาให้ทราบกันดังนี้ 

1. คลิก "นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ" เพื่อเวียนเทียนออนไลน์

เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com จากนั้นกดที่เมนู "เริ่มต้น" และกดเมนูแถบที่ 2 "นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ" จากนั้นกด "ยืนยัน"

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

 

2. ใส่ชื่อตนเองและเลือกคาแรกเตอร์

หน้าถัดมาให้คุณกรอกชื่อตนเองที่ช่องว่าง แล้วเลือกคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูน มีให้เลือก 2 คาแรกเตอร์คือ พี่โชคดี และ น้องมีบุญ แล้วกด "ยืนยัน" จากนั้นให้อัพโหลดรูปภาพใบหน้าของคุณ แล้วกด "ยืนยัน" จากนั้นระบบจะเตรียมเริ่มพิธีเวียนเทียนออนไลน์ 

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

3. เริ่มเวียนเทียนออนไลน์ พร้อมสวดมนต์

จากนั้นระบบจะโชว์คาแรกเตอร์การ์ตูนที่เลือกเอาไว้ก่อนหน้านี้ กำลังเดินเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) พร้อมมีบทพระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ให้สวดตามได้ เริ่มจากตั้ง "นะโม 3 จบ" แล้วกล่าวบทสวดมนต์ดังนี้

"วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปะติฏฐิตัง สารีริกะธาตุมะหาโพธิง พุทธะรูปัง สะกะลัง สะทาฯ ....

สวดมนต์ตามไปเรื่อยๆ จนจบ จากนั้นเมื่อเวียนเทียนเสร็จก็จะได้รับพรเพื่อความเป็นสิริมงคล

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

 

นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมออนไลน์" ได้ด้วย โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เข้าสู่ระบบ : เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ ปฏิบัติธรรมออนไลน์.com แล้วกดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ" โดยให้เลือกเข้าระบบผ่านทางเฟซบุ๊คหรือผ่านไลน์ก็ได้ จากนั้นกดที่ปุ่ม "เริ่ม" แล้วก็จะเข้าสู่เมนูกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์ต่างๆ มีให้เลือกถึง 4 เมนู ได้แก่ ทำวัตรเช้า, ฟังเทศน์, ฝึกนั่งสมาธิเบื้องต้น, ทำวัตรเย็น

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

2. เลือกทำวัตรเช้า : เป็นบทสวดมนต์ให้คุณกล่าวตามได้ง่ายๆ โดยมีทั้งบทสวดแบบแปล แบบไม่แปล และบทสวดเจริญพระพุทธมนต์

3. เลือกฟังเทศน์ : มีให้เลือกฟังหลากหลายหัวข้อ ได้แก่ อานิสงส์ของการรักษาศีล 5, ให้อย่างไร หัวใจมีสุข, การเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้า, วิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข, วิธีปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

4. เลือกนั่งสมาธิ : มีให้เลือกฝึกนั่งสมาธิ 2 แบบ คือ วิปัสสนากัมมัฏฐาน และสมถกัมมัฏฐาน

5. เลือกทำวัตรเย็น : เป็นบทสวดมนต์เหมือนกับการทำวัตรเช้า โดยมีทั้งบทสวดแบบแปล แบบไม่แปล และบทสวดเจริญพระพุทธมนต์

"มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ "มาฆบูชา 2565" เปิดวิธี "เวียนเทียนออนไลน์" และปฏิบัติธรรมออนไลน์รับบุญ

-------------------------------------

อ้างอิง : กรมการศาสนา, ปฏิบัติธรรมออนไลน์