พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

อาจารย์วิญ มนัสกวิญ พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ ถือเป็น ที่เที่ยวปีใหม่​ 2565 ไหว้พระขอพร ช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตได้ดีทีเดียว

อาจารย์วิญ มนัสกวิญ ชางประยูร ขอพาสายมูไปสักการะขอพร 9 มหาเทพ “แยกเทพเจ้า” ย่านราชประสงค์ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ รวมเทพเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองไทย มีประวัติศาสตร์และมีสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงเทพฯ มายาวนาน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติแวะเวียนมาขอพรสักการะอยู่เสมอ การไปสักการะมหาเทพทั้ง 9 องค์นั้น ช่วยเสริมดวง ขอพรได้ครอบคลุม ทั้งการเงิน การงาน สุขภาพ ความรัก ครอบครัว และโชคลาภ เพราะมีถึง 9 มหาเทพที่สามารถขอพรได้สมดังปรารถนา แต่มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่จะไปไม่ควรไปไหว้ในช่วงที่มีประจำเดือน

1. พระสทาศิวะ

คนไทยเชื่อว่า พระสทาศิวะ เป็นเทพเจ้าที่เป็นใหญ่แห่งจักรวาล ขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกล และทำให้เกิดความดีงามเป็นสิริมงคล คติพระสทาศิวะในอินเดียโบราณ หมายถึงพลังทั้ง 3 อันประกอบด้วย “ผู้สร้าง ผู้พิทักษ์ และผู้ทำลาย”   

คาถาบูชาพระสทาศิวะ

นะโม (3 จบ)

“โอม นะมัส ศิวายะ” (3 จบ)

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ 

สถานที่ตั้ง : หน้าห้างสรรพสินค้าอิเซตัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วิธีเดินทาง : ลงสถานีชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 9 ซึ่งมีทางเชื่อมโดยตรงสู่ศูนย์การค้าเกสร จากนั้นเดินทะลุศูนย์การค้าเกสร ไปยังสะพานลอยเพื่อข้ามไปยังฝั่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แล้วเดินไปบริเวณหน้าห้างอิเซตัน เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง
พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

 

2. พระพิฆเนศ 

พระพิฆเนศ พระองค์ทรงเป็นที่นับถือในฐานะเทพแห่งผู้ทรงบันดาลความสำเร็จ คนผู้มักมาไหว้ขอด้านการงาน ด้านการศึกษา ของาน ศิลปะ การแสดง 

คาถาบทสวดบูชาพระพิฆเนศ

นะโม (3 จบ)

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

โอม คัง คะณะปัตตะเย นะมะหะ

โอม เหรัมภายะ นะมะหะ

โอม เอกะทันตายะ นะมะหะ

โอม ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา ไจย กาเนชา เดวา

โอม ศรี มหา คณาธิ ปัตเย นะมะหะ

(3 จบ)

โอม พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ทุติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

ตะติยัมปิ พระพิฆเณศวร สิทธิประสิทธิเม มหาลาโภ

โอม นะโม พระคเณศายะ

 นะโมนะมะ คันธะมาละ สิทธาหะนัง กะพะมะนะ

สัมมาอะระหัง วันทามิ

โองการพินทุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโท พิฆเณศวรโต มหาเทโว
อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิเมฯ

มหาเทวะ มหาสลัม มหาวะศะการัม พระพิฆเณวา สะวะลัม พรหมมานัง วิญญานัง โอม ทูปัง ทีปัง

มะนะสะการัม บุปผัง ญะลา ผลังนิล

โอมปารวตี ปัตตเย ฮารา ฮารา ฮารา มหาเทวา คาชานะนัม ภูตะคะณาธิเสวิตัม

กะปิตะชัมพู ผะละจารุภักษะณัม อุมาสุตัม โศกะวินาศะ การะกัม

นะมามิ วิฆะเนศวะระ ปาทะปังกะชัม

โอม เอกทันตายะ วิทมาเห วักระตุณทายะ ทีมะหิ

ตันโน ตันติ ประโจทะยาต

โอม ตัด ปุรุษยา วิทมาเห วักระตุณทายะ ทีมะหิ

ตันโน ตันติ ประโจทะยาต

โอม ตัต การาตายะ วิทมาเห หัสติมุขายะ ทีมะหิ

ตันโน ตันติ ประโจทะยาต

โอม คัง คะณะปัตตะเย นะโมนะมะห์ ศรี สิทธิวินายัก นะโมนะมะห์ อัสตะ วินายัก นะโมนะมะห์ กันนะปติ บัปปา โมรายา
 

สิ่งที่ใช้สักการะพระพิฆเนศวร : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม

ดอกไม้ : ดอกดาวเรือง ดอกชบา ดอกเบญจมาศ เน้นสีเหลืองแดง

ผลไม้ : กล้วย อ้อย มะม่วง สัปปะรด แอปเปิ้ล องุ่น แตงโม

ของหวาน : น้ำผึ้ง น้ำอ้อย นมสด ของหวานไทยๆ เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ลุกชุบ (ห้ามอาหารคาว)

ตุ๊กตาหนู สัตว์รับใช้ประจำองค์พระพิฆเนศวร 

มีธูป + เทียน บริเวณด้านหน้า 

ธูป + เทียน + พวงมาลัยดอกดาวเรือง = 60 บาท

ธูป + เทียน + พวงมาลัยดอกดาวเรือง + ผลไม้ + หมากพลู = 100 บาท

สถานที่ตั้ง : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

วิธีเดินทาง : ลงสถานีชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 9 ซึ่งมีทางเชื่อมโดยตรงสู่ศูนย์การค้าเกสร ต่อจากนั้นเดินทะลุศูนย์การค้าเกสร ไปยังสะพานลอยเพื่อข้ามไป เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

3. พระแม่อุมาเทวี 

พระแม่อุมาเทวี หรือ พระแม่ปารวตี คือ พระแม่ผู้เป็นเทวีแห่งอำนาจบารมีและวาสนาอันสูงสุด พระองค์จะทรงประทานยศถาบรรดาศักดิ์ และความเป็นใหญ่ให้แก่ผู้นั้น พระองค์ทรงประทานกำลังวังชาแห่งความเป็นหญิง ประทานชัยชนะ ทำลายสิ่งชั่วช้าเลวทราม อีกทั้งยังช่วยประทานบริวารมากมายและอำนาจในการปกครองได้ด้วย สำหรับผู้ครองเรือน พระองค์ทรงประทานพรด้านความสมบูรณ์ หรือความผาสุขในการครองเรือน ทำให้ครอบครัวเปี่ยมสุข และปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

สิ่งที่ใช้สักการะ : โต๊ะ หรือ แท่นบูชา สำหรับพระแม่อุมาเทวี ควรปูด้วย ผ้าสีขาว สีทอง สีแดง สีเงิน 

ธูป : 9 ดอก

ดอกไม้ : ดอกไม้สีเหลืองหรือสีแดง เช่น ดอกดาวเรือง ดอกกล้วยไม้ ดอกกุหลาบ

เครื่องหอม : ธูปหอม หรือ กำยาน ไว้จุดเพื่อถวายกลิ่นหอมด้วย และสามารถใช้ เตาน้ำมันหอม 

ห้ามถวาย : เนื้อสัตว์ ผลไม้มีหนาม เครื่องใช้สตรี

สิ่งต้องห้าม : ห้ามสตรีมีรอบเดือนขึ้นแท่นบูชา และห้ามคล้องพวงมาลัยที่องค์พระแม่

ก่อนการสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

คาถาบูชาพระแม่อุมาเทวี

โอม ไจ มาตา ดี (3 จบ)

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา (3 จบ)


โอม ศรี มหา อุมาเทวะไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม โรคา นะเศษา นะปะหัมสิตุษฎา รุษตาตุกามาน สะกะลา นะภีษะตาน ตะวามา ศะริตานาม นะวิปัน นะรานาม ตะวามา ศะริตายา ศะระยะตาม ประยันติ (1 จบ)

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

โอม โรคานา เศษานะปะฮัมสิดุษฎา รุษตาตุกะมาน สะกะลานาภีษะตาน ตวามา ศะริตานาม นาวิปันนรานาม ตวามา ศะริตาฮาทยา ศรยาตาม ประยานติ ฯ

มีธูปบริเวณข้างองค์พระแม่อุมาเทวี (มีถาดสำหรับวางเครื่องสักการะ) ไม่มีร้านค้าขายบริเวณด้านหน้า

สถานที่ตั้ง : หน้าห้างบิ๊ก ซี ราชดำริ เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

4.พระลักษมี

พระแม่ลักษมี ทรงได้รับการยกย่องว่ามีสิริโฉมงดงามเหนือเทวีอื่นใด และเป็นดั่งเทพผู้บันดาลโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ พระองค์เป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์ เชื่อว่าพระองค์เป็นพลังแฝงให้พระนารายณ์มีพลังเสริมในการคุ้มครองรักษาโลก การที่พระแม่ลักษมีทรงเกี่ยวข้องกับความร่ำรวย ก็เพราะพระนางทรงเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ และความอุดมสมบูรณ์นั้น ถ้าจะมองอีกแง่หนึ่งก็หมายถึง พืชพันธุ์ธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวได้อย่างมากมายอีกด้วย เกษตรกรในอินเดียจึงบูชาพระแม่ลักษมีในภาคที่เป็นพระแม่โพสพ ดังมีพระนามในการนี้โดยเฉพาะว่า พระธัญญลักษมี (Dhanya Lakshmi)

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ก่อนการสวดบูชาต่อพระแม่ลักษมี
ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ
บทสวดมนต์พระแม่ลักษมีนั้นมีหลายบท เลือกสวดได้ดังต่อไปนี้คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์
โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์
โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์
โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุ
ลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตา
นะมัส ตัสไย

นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะโม นะมะห์
บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิ
ไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเย
ไชยะ มาตา มหาลักษมี
สะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (1 จบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัว
 ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ 
ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง
 ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล

สิ่งที่ใช้สักการะพระลักษมี : ธูป 16 ดอก ดอกบัวบานสีชมพูเข้ม เหรียญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แสดงความมั่งคั่ง และอ้อยหรือน้ำอ้อย เครื่องหอม กำยาน มีธูปบริเวณข้างองค์พระลักษมี (มีถาดสำหรับวางเครื่องสักการะ) หยอดตู้บริจาคตามจิตศรัทธา ไม่มีร้านค้าขายบริเวณด้านหน้า

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร ฝั่ง เกษรวอล์ค

วิธีเดินทาง : ลงสถานีชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 9 ซึ่งมีทางเชื่อมโดยตรงสู่ศูนย์การค้าเกษร ศาลพระลักษมีอยู่บนดาดฟ้าชั้น 4 เปิดให้สักการะ 10.00 – 18.00 น.

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

5. ท้าวจตุโลกบาล

ท้าวจตุโลกบาล รวมทั้ง ๔ ภาคไว้ในองค์เดียว ท่านเป็นเทพเทวดาที่รักษาทุกข์ สุข ของมนุษย์โลกและทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดแก่มนุษย์โลกไว้ทั้ง 4 ทิศ สักการะเพื่อให้ท่าน คุ้มครอง แก้ชง รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง และเสริมความเป็นสิริมงคล อำนาจ บารมี โภคทรัพย์ รวมถึงความมงคลทั้งปวง

  1. ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ปกครองประจำทิศเหนือ
  2. ท้าววิรุฬหกะ ผู้ปกครองประจำทิศใต้
  3. ท้าวธตรัฏฐะ ผู้ปกครองประจำทิศตะวันออก
  4. ท้าววิรูปักขะ ผู้ปกครองประจำทิศตะวันตก

สวดอัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ
อุตตะรัญจะ ทิสัง ราชา กุเวโร ตัปปะสาสะติ
ยักขานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุฯ

สวดอัญเชิญท้าววิรุฬหก

ทักขิณัญจะ ทิสัง ราชา วิรุฬโห ตัปปะสาสะติ
กุมภัณฑานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุฯ

สวดอัญเชิญท้าวธตรฏฐ์

ปุริมัญจะ ทิสัง ราชา ธะตะรัฏโฐ ปะสาสะติ
คันธัพพานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุฯ

สวดอัญเชิญท้าววิรูปักษ์

ปัจฉิมัญจะ ทิสัง ราชา วิรูปักโข ปะสาสะติ
นาคานัง อาธิปะติ มะหาราชา ยะสัสสิ โส ปุตตาปิ ตัสสะ
พะหะโว อินทะนามา มะหัพพะลา อิทธิมันโต ชุติมันโต
วัณณะวันโต ยะสัสสิโน โมทะมานา อัฏฐังสุฯ

บทสวดบูชาท้าวจตุโลกบาล 

นะโม (3 จบ)

ปัสสิสสะ นะมัตถุ จักขุมันตัสสะ สิรีมะโต
สิขิสสะปิ นะมัตถุ สัพพะภู ตานุกัมปิโน
เวสสะภุสสะ นะมัตถุ นหาตะกัสสะ ตะปัสสิโน
นะมัตถุ กะกุสันธัสสะ มาระเสนัปปะมัททิโน
โกนาคะมะนัสสะ นะมัตถุ พราหมะณัสสะวุสีมะโต
กัสสะปัสสะ นะมัตถุ วิปปะมุตตัสสะ สัพพะธิ
อังคีระสัสสะ นะมัตถุ สักยะปุตตัสสะ สิรีมะโต
โย อิมัง ธัมมะมะเทเสสิ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
เย จาปิ นิพพุตาโลเก ยะถาภูตัง วิปัสสิสุง
เต ชะนา อะปิสุณา มะหันตา วีตะสาระทา
หิตัง เทวะมะนุสสานัง ยัง นะมัสสันติ โคตะมัง
วิชชาจะระณะสัมปันนัง มะหันตัง วีตะสาระทังฯ 
วิชชาจะระณะสัมปันนัง วันทามะ โคตะมันติ

บทชุมนุมเทวดา

สัคเค กาเม จะ รูเป คิริสิขะระตะเฏ จันตะลิกเข วิมาเน
ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต
ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา
ติฏฐันตา สันติเก ยัง มุนิวะระวะจะนัง สาธะโว เม สุณันตุ

ขอเชิญเหล่าเทพเจ้า ซึ่งสถิตอยู่ในสวรรค์ ชั้นกามภพก็ดี ชั้นรูปภพก็ดี และภูมิเทวดาซึ่งสถิตอยู่ในวิมาน หรือบนยอดเขาและในหุบเขา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน บนต้นไม้และในป่าชัฏ ในเรือน และในไร่นาก็ดี ตลอดถึง ยักษ์ คนธรรพ์ และนาค ซึ่งสถิตอยู่ในน้ำ บนบกและที่อันไม่ราบเรียบก็ดี ซึ่งอยู่ในที่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ ขอท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจฟังคำของพระมุนีผู้ประเสริฐที่เรากล่าวอยู่นี้

ธัมมัสสะวะนะกาโล อะยัมภะทันตา (3 จบ)

สิ่งที่ใช้สักการะ : ธูป 16 ดอก หมากพลู บุหรี่ 9 คำ

ผลไม้มงคล : กล้วย มะม่วง มะพร้าวอ่อน (เฉาะ) แก้วมังกร ฯลฯ

ดอกไม้พวงมาลัย : ดอกมะลิ หรือ ดอกไม้สีแดงหรือเหลือง เช่น ดาวเรือง กุหลาบ

ขนมหวาน : ข้าวต้มแดง ข้าวต้มขาว ขนมไทย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ถ้วยฟู ขนมชั้น

น้ำ : น้ำเปล่า น้ำแดง น้ำเขียว

สิ่งต้องห้าม : ห้ามถวายของคาวและของสีดำ

มีธูปบริเวณข้างองค์ท้าวจตุโลกบาล (มีถาดสำหรับวางเครื่องสักการะ) หยอดตู้บริจาคตามจิตศรัทธา ไม่มีร้านค้าขายบริเวณด้านหน้า

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 ศูนย์การค้าเกษร ฝั่ง เกษรวอล์ค เดินเลยองค์พระแม่ลักษมีไปทางซ้าย

วิธีเดินทาง : ลงสถานีชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 9 ซึ่งมีทางเชื่อมโดยตรงสู่ศูนย์การค้าเกสร ศาลพระลักษมีอยู่บนดาดฟ้าชั้น 4 เปิดให้สักการะ 10.00 – 18.00 น.

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

6. ท้าวอัมรินทราธิราช

ท้าวอัมรินทราธิราช มหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ มีหน้าที่ปกป้องดูแลโลกให้พ้นจากสิ่งเลวร้ายต่างๆ เป็นผู้นำเหล่าเทพเจ้าไปกำจัดอสูรร้าย เทพผู้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ยืนยงถึง 5,000 ปี เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทวกษัตริย์ อันหมายถึงเป็นราชาแห่งเหล่าทวยเทพ จึงมีอำนาจในการสั่งการ ทำลายผู้ที่จะนำพาพระพุทธศาสนาไปในทิศทางที่ไม่ดี พระองค์ทรงเป็นที่เคารพในฐานะพระผู้ดูแลทุกข์สุขของมนุษย์โลก

คาถาบูชาท้าวอัมรินทราธิราช 
นะโม (3 จบ)
สะหัสสะเนตโต เทวินโท
ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ
อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู 
สะหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสธะยิ 

โอม สักกะเทวะตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มะหาลาโภ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ สักกะเทวะตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มะหาลาโภ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ สักกะเทวะตา สักการะวันทานัง สุขิตา ชีวิตา มะหาลาโภ ภะวันตุเม สหัสสเนตโต เทวินโท ทิพพจักขุง วิโสทายิ อิกะวิติ พุทธะสังมิ โลกะวิทู

สิ่งที่ใช้สักการะพระอินทร์ : ตุ๊กตาช้าง และพวงมาลัยดอกดาวเรือง มีร้านขายบริเวณด้านหน้าศาล ไม่มีธูปเทียนที่บริเวณศาล

ธูป + เทียน = 10 บาท

ธูปสีเขียว + เทียน + พวงมาลัยดอกดาวเรือง = 50 บาท

น้ำมันตะเกียง = 30 บาท

มีช้างไม้ตัวเล็กขาย (สอบถามราคาที่ร้าน)

สถานที่ตั้ง : ศูนย์การค้าอัมรินทร์

วิธีเดินทาง : ลงสถานีชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 6 ศาลพระอินทร์ตั้งอยู่หน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

7. พระพรหมเอราวัณ 

พระพรหมเอราวัณ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู พระพรหมเป็นพระผู้สร้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามเทพผู้สูงสุด ท้าวมหาพรหมทรงมีสี่พระพักตร์ แต่ละพระพักตร์เป็นดั่งสัญลักษณ์แทนทิศทั้งสี่คือ เหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก ทำให้พระองค์สามารถมองเห็นและปกปักรักษาได้ทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์

คาถาบูชาพระพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง
พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม
ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม
สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน
นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ
เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา
กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม
สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

สิ่งที่ใช้สักการะพระพรหม : ธูป 12 ดอก เทียน 4 เล่ม พวงมาลัยดอกมะลิและดาวเรือง และทองคำเปลว 4 แผ่น หรืออื่นๆ เพิ่มเติมตามศรัทธา

วิธีการสักการะ : เริ่มบูชาจากด้านพระพักตร์ขององค์ท้าวมหาพรหมที่หันมาทางประตูทางเข้า และวนรอบองค์ในทิศตามเข็มนาฬิกา จุดธูปไหว้ด้านละ 3 ดอก พร้อมด้วยเทียน พวงมาลัย และทองคำเปลวบูชาที่แต่ละด้านขององค์ท้าวมหาพรหม

ความเชื่อแต่ละทิศ

  • ทิศเหนือ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อาชีพ หน้าที่การงาน การเรียน การสอบ เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สอบเข้าได้ เพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต
  • ทิศใต้ บูชาเพื่อขอพรเรื่อง อนาคตทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภ สิ่งที่ได้มาโดยบังเอิญ การเสี่ยงโชค การขอกู้ยืมเงิน ขอออเดอร์สินค้า เรื่องของบุตร ใครยังไม่มีบุตรให้มาขอได้ จะมีโอกาสประสบผลสำเร็จ
  • ทิศตะวันออก ขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ คู่ชีวิต ครอบครัว ญาติพี่น้อง เรื่องเกี่ยวกับแม่ คู่สัญญา หุ้นส่วน ความมั่นคงของชีวิต
  • ทิศตะวันตก ทิศนี้จะขอเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ ให้ขายที่ได้ หรือทำโครงการสังหาริมทรัพย์ประสบความสำเร็จ ขอให้ซื้อบ้านและที่ดินได้ รถยนต์ รวมถึงหนี้สินจากการนี้ และเงินหรือหนี้สิน ที่มีคนยืมไปแล้วไม่คืนให้ได้คืนโดยเร็ววัน

วิธีการแก้บนพระพรหมเอราวัณ

นิยมแก้บนด้วยการถวายละครรำ และดนตรีไทย แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระพรหมนั้นก็คือ การทำสมาธิถวาย เพราะสมาธิจะทำให้เราเกิดปัญญา สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

สถานที่ตั้ง : โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

วิธีเดินทาง : ชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 8 จากนั้นเดินไปทางสี่แยกราชประสงค์ประมาณ 100 เมตร เปิดให้เข้าสักการะ 6.00 – 23.00 น.

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

8. พระนารายณ์ทรงสุบรรณ 

พระนารายณ์ทรงสุบรรณ พระองค์ทรงเปรียบประดุจดั่งเทพเจ้าแห่งความเมตตา ผู้ปกปักรักษาธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองและปกป้องคุ้มครองผู้บูชา ผู้ที่บูชาอย่างสม่ำเสมอ จะประสบพบเจอแต่เรื่องราวมงคลในชีวิต ร่มเย็นเป็นสุข มีอำนาจวาสนา การงานเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ผู้คนเคารพรัก และให้ความเมตตา สำหรับคนที่ค้าขายก็เงินทองไหลมาเทมา นอกจากนี้ยังเชื่อว่าคาถาบูชาครุฑยังสามารถลบล้างอาถรรพณ์ ปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้ภูตผีหรือสัตว์ร้ายเข้ามารุกราน 

คาถาบูชพระนารายณ์ (พระวิษณุ)

นะโม (3 จบ)
โอม นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ นะโม นารายณะ นามะ ภะวันตุเม ฯ

หรือภาวนาคาถาบูชาพระนารายณ์บทย่อ ดังนี้

คาถาบูชพระนารายณ์ (แบบย่อ)

โอม นะโม นารายะณายะ นะมะฯ
คาถาบูชพระนารายณ์ เพื่อขอพรคุ้มครองป้องกันภัย
โอม นะโม นารายะ ณา ยะนะมะ ฮา
(3 จบ)

คาถาบูชาพระนารายณ์ทรงครุฑ (พระนารายณ์ทรงสุบรรณ)
นะโม (3 จบ)
เอกะจักขุ นาฬิเกฬา สุริยะประภา
ราหูคาหา สัตตะรัตนสัมปันโณ มณีโชติ
ระโสยะถา สุวัณณะ รัชชคาะตะ
สะมิทธา อะหังวันทามิ เมสะทา

คาถาพระนารายณ์เปิดโลก

โอม นะโม นารายณะ ฮะเรฮะราม กฤษณะ อิทธิฤทธะ
นะมะอะอุ อิสวาสุ สุสวาอิ จิตติ จิตตะ สะปะอิปิ อิทธิฤทโธ
วิโสธายิ อิติอิตัง อรหังพุทโธ นะโมพุทธายะ

คาถาบูชาพญาครุฑ สวดเสริมบารมีและความรุ่งเรือง

นะโม (3 จบ

)

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุ
โอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวย 
นะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญ
นะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตา
 อิติปิโสภะคะวา พระพุทธเจ้าสั่งมา 
พญาครุฑล้างอาถรรพณ์ 
อิติคงเนื้อ อิติคงหนัง
 พญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด 
พุทธังแคล้วคลาด 
ธัมมังแคล้วคลาด 
สังฆังแคล้วคลาด 
องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท
 นะปัจจะโยโหนตุ

สิ่งที่ใช้สักการะพระนารายณ์ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่

เครื่องสักการะสีเหลือง : อาทิ พวงมาลัยดอกดาวเรือง ผ้าไทย และขนมไทย เช่น ทองหยิบ ทองหยอด

มีธูปและเทียนบริเวณใต้แท่นบูชา ไม่มีร้านค้าขายบริเวณด้านหน้า

สถานที่ตั้ง : โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

วิธีเดินทาง : ลงสถานีชิดลม E1 (สายสุขุมวิท) ใช้ทางออกที่ 6 ศาลพระนารายณ์ตั้งอยู่หน้าโรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

9. พระนารายณ์ทรงอนันตนาคราช 

พระนารายณ์ทรงอนันตนาคราช มีอีกชื่อหนึ่งว่า "หริ" แปลว่าผู้ดูแลแห่งจักรวาลถือเป็นเทพสูงสุด ลักษณะเป็นองค์สีดำ ประดิษฐานอยู่กลางสระน้ำที่รายล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด พระองค์จะประทานความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นพระเจ้าผู้ช่วยเหลือให้ผู้บูชาฟันฝ่าอุปสรรค ช่วยแก้ไขปัญหา ประทานอำนาจบารมี และคุ้มครองชีวิตให้ปลอดภัย

ก่อนการสวดบูชาต่อพระวิษณุ ต้องสวดมนต์ต่อพระพิฆเนศก่อนเสมอ

คาถาบูชาพระวิษณุ

โอม ศรี มัณ นารายะณายะ นะมะห์ (3 จบ)

โอม นะโม ภะคะวะเต วาสุเทวายะ (3 จบ)

โอม วิษณุเว นะมะห์ (3 จบ)

โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม
วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม
ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม
วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัมฯ (1 จบ)

โอม สะศางขะจักกะรัม สะกิริตะ กุณทะลัม
สะปิตะวัสตรัม สะระสีรูเหษะณัม
สะหาระวักษะสถะละ เกาสะตุภะ ศะริยัม
นะมามิ วิษณุม ศิระสา จตุรภุชัมฯ (1 จบ)

โอม นารายะนายะ วิทมะเห
วาสุเทวายะ ธีมะหิ
ตันโน วิษณุ ประโจทะยาต (1 จบ)

สิ่งที่ใช้สักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 คู่ และดอกดาวเรือง 1 พวง
สิ่งต้องห้าม : ถวายของคาว และห้ามสตรีมีรอบเดือนจุดธูปบูชา

มีธูปบริเวณข้างองค์พระพระนารายณ์ ไม่มีร้านค้าขายบริเวณด้านหน้า เปิดให้สักการะในเวลาราชการ

สถานที่ตั้ง : ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ต้องตรวจกระเป๋า แลกบัตรก่อนเข้าไป

พาตระเวนไหว้ 9 มหาเทพย่านราชประสงค์ โดย อาจารย์วิญ มนัสกวิญ

อาจารย์วิญ กล่าวทิ้งท้ายว่า การสักการะ 9 มหาเทพ บริเวณ ย่านราชประสงค์ เพื่อขอและรับพรดีๆ กับสิ่งดีๆ ที่จะมีขึ้นแก่ตัวเรา เวลาไปสักการะขอพรทั้ง 9 สถานที่ ไม่แนะนำให้จุดธุปเทียนนะครับ หากใครตั้งใจจะไปก็สามารถนำดอกไม้พวงมาลัยไปกราบสักการะได้ หรือไปทำบุญในแต่ละสถานที่ที่เขาเตรียมเครื่องบูชาไว้ได้ และถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถไหว้สักการะโดยใช้จิตของเราเป็นตัวกำหนด และกล่าวคำอาราธนาสักการะด้วยใจที่บริสุทธิ์ เพียงเท่านี้ก็ได้แล้วครับ