ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ชุด “150 ปี สมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

ไปรษณีย์ไทยออกแสตมป์ชุด “150 ปี สมโภชวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”

ชุดแสตมป์ดังกล่าวมี 2 ชนิดราคา คือ 5 บาท และ 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) นอกจากนี้ยังมีแผ่นชีตที่ระลึกแสตมป์ภาพสมเด็จพระสังฆราชในแบบพิเศษ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ออกแสตมป์ที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย “150 ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม”  ซึ่งเป็นการรวมภาพอันเป็นมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับวัดมาจัดทำเป็นแสตมป์ 5 ดวง 5 แบบ ประกอบด้วย ภาพพระพุทธอังคีรส พระประธานซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ที่หล่อขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และต้นรัชกาลที่ 5 ภาพภายในพระอุโบสถตกแต่งแบบโกธิกคล้ายโบสถ์คริสต์ เป็นเอกลักษณ์ของวัดที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและตะวันตก ภาพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของการจัดทำแสตมป์สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน ภาพพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ในพระอิริยาบถประทับบนพระราชยานพุดตานทอง ทรงเครื่องต้นอย่างขัตติยราชเสมือนในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน และภาพด้านหน้าพระอุโบสถ

สำหรับชุดแสตมป์ดังกล่าวมี 2 ชนิดราคา คือ 5 บาท และ 10 บาท (เต็มแผ่น 10 ดวง) นอกจากนี้ยังมีแผ่นชีตที่ระลึกแสตมป์ภาพสมเด็จพระสังฆราชในแบบพิเศษ ราคา 20 บาท  ซองวันแรกจำหน่ายราคา 44 บาท จำหน่ายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 22 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ที่ไปรษณีย์ทุกแห่ง พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร และทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าบริการไปรษณีย์  โทร 02 -5735480, 02 - 5735463 พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน โทร 02 - 2712439

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ : www.thailandpost.co.th

เฟซบุ๊ก : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ทวิตเตอร์ : @Thailand_Post

ไลน์ออฟฟิเชียล : @Thailand Post