'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ?

'หมอพร้อม' ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิดฟรี รอบ ประชาชนทั่วไป สรุปเปิดลงทะเบียนได้เมื่อไร ?

ต้องรู้! ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนจอง "ฉีดวัคซีนโควิด-19" ผ่าน "หมอพร้อม" ได้ตั้งแต่วันไหน ใครสามารถจองวัคซีนได้บ้าง ?

เฟซบุ๊ค "หมอพร้อม" ตอบคำถามประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ "ลงทะเบียน" จองคิว "ฉีดวัคซีนโควิด-19" โดยให้คำตอบ 3 เรื่อง ดังนี้

  •  ประชาชนทั่วไป จองคิว "ฉีดวัคซีน" ผ่านหมอพร้อมได้เมื่อไร 

ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18-59 ปี จองคิวผ่านหมอพร้อมได้วันที่ 31 .. 64 เป็นต้นไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

  •  จองคิวผ่าน "หมอพร้อม" แล้วไปฉีดวัคซีนก่อนถึงวันนัด จะสามารถทำได้หรือไม่ 

สามารถทำได้ หากท่านไปฉีดวัคซีนก่อนถึงวันนัดในหมอพร้อม และจุดฉีดวัคซีนบันทึกข้อมูลเข้ามาในระบบ จะยกเลิกนัดให้อัตโนมัติ

  •  จะยกเลิกนัดฉีดวัคซีนได้อย่างไร 

กรุณาติดต่อ รพ. ที่ท่านจองคิวฉีดวัคซีนไว้

162114218746

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์ประสานงานข้อมูล​ "หมอพร้อม" โทร​ 02-7922333