เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้!

 เปิดวิธี 'จองสิทธิวัคซีนโควิด' ผ่านไลน์ 'หมอพร้อม' และข้อควรรู้!

เปิดวิธี "จองสิทธิวัคซีนโควิด" ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล "หมอพร้อม" และข้อควรรู้ต่างๆ รวมถึงขั้นตอนของการฉีดวัคซีนโควิด-19

"วัคซีนโควิด" คือคำตอบสำคัญในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งการที่จะป้องกันลดความรุนแรง ลดอัตราการเสียชีวิต จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 60-70% ของประชากร โดยสำหรับประเทศไทยที่มีประชากรราว 70 ล้านคน จึงควรที่จะต้องฉีดวัคซีนให้ประชาชนราว 40-50 ล้านคน 

ทั้งนี้สำหรับข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 พบว่าตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 25 เมษายน 2564 มีผู้รับวัคซีนสะสมทั้งหมด 1,149,666 ราย แบ่งเป็นผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 ทั้งหมด 972,204 ราย และผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 177,462 ราย

โดยที่ผ่านมาผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงผู้ที่อยู่พื้นที่เสี่ยงต่างๆ หรือพื้นที่ระบาด ซึ่งสำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้น กระทรวงสาธารณสุขเปิดให้เข้าไปลงทะเบียนเพื่อ "จองสิทธิวัคซีนโควิด" ผ่านไลน์ออฟฟิเชียล (Line Official Account) "หมอพร้อม" ในเวอร์ชั่น 2 โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

161942669131

โดยหมอพร้อม เวอร์ชั่น 2 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 พ.ค.2564 และจะเริ่มฉีดตั้งแต่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค.2564 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (นับถึง 1 ม.ค.65) และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ได้แก่ 1.โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 2.โรคหัวใจและหลอดเลือด 3.โรคหลอดเลือดสมอง 4.โรคไตเรื้อรัง 5.โรคมะเร็งทุกชนิด 6.โรคเบาหวาน และ 7.โรคอ้วน

ขณะที่ ส.ค.2564 จะเริ่มฉีดวัคซีนระยะที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี และการฉีดวัคซีนระยะที่ 3 เริ่มเดือน ส.ค.2564 สำหรับประชาชนทั่วไปช่วงอายุตั้งแต่ 18-59 ปี

  • ส่อง 12 ฟังก์ชั่น "หมอพร้อม" เวอร์ชั่น 2

ฟังก์ชั่นที่ 1 เพิ่มเพื่อน หรือสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด หรือกดเพิ่มเพื่อน เพียงพิมพ์คำว่า “หมอพร้อม” ในช่องค้นหาและเลือกที่ “บัญชีทางการ” แล้วลงทะเบียนใช้งานหมอพร้อม กรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ แต่หากไม่มีข้อมูลในระบบให้กรอกข้อมูลส่วนตัว

ฟังก์ชั่นที่ 2 หากต้องการลงทะเบียนแทนบุคคลอื่น ให้กดเลือกเพิ่มบุคคลอื่น และระบุความสัมพันธ์ จากนั้นกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์

ฟังก์ชั่นที่ 3 ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนโควิด 19" โดยกดเมนูลงทะเบียนขอรับวัคซีน จากนั้นจะได้รับข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียน

ฟังก์ชั่นที่ 4 จองคิวฉีดวัคซีน กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด เลือกจอง และกดรับสิทธิ์ จากนั้นระบบจะให้ทำแบบคัดกรอง เลือกโรงพยาบาล วัน เวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน ทั้งนี้ จะมีข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด 19

ฟังก์ชั่นที่ 5 กรณีเปลี่ยนคิวจองฉีดวัคซีน ให้กดเลือกเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มที่ 1 และทำการเปลี่ยนการจองโดยระบุวัน เวลาใหม่ จากนั้นระบบจะส่งข้อความยืนยันนัดหมายใหม่

ฟังก์ชั่นที่ 6 ก่อนถึงนัดหมายจะมีข้อความแจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 1

ฟังก์ชั่นที่ 7 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 หลังได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว จะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชั่นที่ 8 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

ฟังก์ชั่นที่ 9 แจ้งเตือนฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 จะมีข้อความแจ้งเตือนให้ไปรับวัคซีนเข็มที่ 2

ฟังก์ชั่นที่ 10 ยืนยันการฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อากเกิดขึ้น ภายใน 24 ชั่วโมง

ฟังก์ชั่นที่ 11 การออกใบรับรองการฉีดวัคซีน เมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีน โดยสามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข

ฟังก์ชั่นที่ 12 ทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์ หลังฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 โดยจะให้ทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีน 1 วัน หลังฉีดวัคซีน 2-7 วัน และหลังฉีดวัคซีน 8-30 วัน

  • ขั้นตอนลงทะเบียนไลน์ "หมอพร้อม"

1.กดเพิ่มเพื่อน (Official Accounts) และลงทะเบียน

161942680857

2.กดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข 

3.กดยินยอมให้แจ้งเตือน 

4.กดรับทราบคำชี้แจงการรับวัคซีน 

5.กรอกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ 

6.กรอกข้อมูลส่วนตัว และกดบันทึก

7.ข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ

  • ขั้นตอนการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19

1.กดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-19

2.กดจอง

3.กดรับสิทธิ

4.ทำแบบคัดกรอง และกดบันทึก

5.หน้าจอแสดงการบันทึกข้อมูลคัดกรองเรียบร้อยและกดยินยอม 

6.เลือกโรงพยาบาล วัน และเวลา เพื่อจองฉีดวัคซีน และกดยืนยัน

7.ข้อความยืนยันนัดหมายการรับวัคซีนโควิด-19

  • ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิเข้ารับวัคซีน

1.ไปที่เมนูลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อตรวจสอบรายชื่อ

2.กดปุ่มลงทะเบียนรับวัคซีน 

3.ข้อความแจ้งยืนยันการลงทะเบียนฉีดวัคซีน

161942720294

161942721564

161942723343 161941497635

161941497668

161941524881