เปิด 'ทบทวนสิทธิ์เราชนะ' www.เราชนะ.com เช็คที่นี่

เปิด 'ทบทวนสิทธิ์เราชนะ' www.เราชนะ.com เช็คที่นี่

ตรวจสอบ www.เราชนะ.com เปิด "ทบทวนสิทธิ์เราชนะ" เช็คที่นี่

เช้านี้ (8 ก.พ.) โครงการ เราชนะ กระทรวงการคลัง เปิดช่องทางให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ และกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความประสงค์ขอ ทบทวนสิทธิ์ ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

วิธีการ ทบทวนสิทธิ์ เราชนะ
1.เปิดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 
2.เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ์
3.กรอกข้อมูล
เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุล
วันเดือนปีเกิด
4.คลิก ขอทบทวนสิทธิ์
5.รอผลขอทบทวนสิทธิ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

161274168772

161274170065

วัตถุประสงค์ โครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019วัตถุประสงค์ โครงการเราชนะ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับเดือนกุมภาพันธ์  – มีนาคม 2564
 
วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วงเงินช่วยเหลือเพื่อลดภาระค่าครองชีพดังกล่าว จะก่อให้เกิดการนำไปใช้เพื่อการใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคที่จำเป็น และค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทาง อันจะก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไปในคราวเดียวกัน

กำหนดระยะเวลา
  ระยะเวลาโครงการทั้งหมด 29 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2564 
ประชาชนลงทะเบียน 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 
ร้านค้าลงทะเบียน 29 มกราคม – 31 มีนาคม 2564 
บัตรประชารัฐ รับวงเงินครั้งแรก 5 กุมภาพันธ์ 2564 
ตรวจสิทธิ กรณีมีแอป “เป๋าตัง” 5 กุมภาพันธ์ 2564 
ตรวจสิทธิ กรณีสมัครใหม่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 
ทบทวนสิทธิ์ 8 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2564 
กรณีมีแอป “เป๋าตัง” ยืนยันรับสิทธิ์ และรับวงเงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 
สมัครใหม่ รับวงเงินครั้งแรก 18 กุมภาพันธ์ 2564 
สิ้นสุดระยะเวลาใช้จ่าย31 พฤษภาคม 2564 

161274171399

หากพบปัญหาลงทะเบียน www.เราชนะ.com สอบถามได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0-227-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)

อ้างอิง :  www.gcc.go.th , กระทรวงการคลัง , สำนักเศรษฐกิจการคลังทำเนียบรัฐบาล