วิธีเช็คเงินชดเชย ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 อนุมัติหรือยัง เงินเข้าเมื่อไร

วิธีเช็คเงินชดเชย ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 อนุมัติหรือยัง เงินเข้าเมื่อไร

เปิดขั้นตอนเช็คเงินชดเชย "ประกันสังคม" มาตรา 33 กรณีว่างงาน ผ่านแอพพลิเคชั่น และช่องทางต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคม

"กองทุนประกันสังคม" ทยอยจ่ายเงินชดเชยให้กับสมาชิกที่ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย กรณีไวรัสโคโรน่า เพื่อเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แต่ยังมีความล่าช้า เนื่องจากหลายปัจจัย 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

"กรุงเทพธุรกิจ" รวบรวมช่องทางและวิธีการติดตามความคืบหน้าการคืนเงินชดเชยเงินประกันสังคมกรณีว่างงาน ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ซึ่งสามารถตรวจสอบด้วยตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ 

159015842820

ข้อมูลจาก "เฟซบุ๊คสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน" ระบุว่าขั้นตอนการเช็คสถานะการรับเงินสิทธิประโยชน์คืนเบื้องต้น สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

  

  •  แอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile" 

- เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชน และกรอกรหัสผ่าน

- เลือกหัวข้อ "การเบิกสิทธิประโยชน์"

- ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

159003880827

159003880829

  •  เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 

- เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขบัตรประชาชน กรอกรหัสผ่าน

159004068999

- เลือกหัวข้อ "ตรวจสอบคำจขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัย"

- ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

159004068810

  •  ช่องทางการสอบถามความคืบหน้าอื่นๆ จากสำนักงานประกันสังคม 

159004095638

- สายด่วนประกันสังคม 1506 ให้บริการทุกวันทุกเวลา สามารถโทรตรวจสอบสิทธิประกันสังคม หรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สามารถโทรได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกันสังคมมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ

- เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม http://www.sso.go.th/

- เฟซบุ๊ค สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ที่อยู่: สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000