แรงงาน แจง 'ประกันสังคม' จ่ายเงินเยียวยาล่าช้า เหตุระบบคอมพิวเตอร์เก่า

แรงงาน แจง 'ประกันสังคม' จ่ายเงินเยียวยาล่าช้า เหตุระบบคอมพิวเตอร์เก่า

"ม.ร.ว.จัตุมงคล" แจง "ประกันสังคม" จ่ายเงินเยียวยาล่าช้า เสียเวลาตรวจสอบ เหตุระบบคอมพิวเตอร์เก่า

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 63 ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการการจ่ายเงินช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า การจ่ายเงินเป็นไปด้วยความล่าช้า สาเหตุเพราะจะต้องมีการตรวจสอบถึง 2 ทาง ทั้งในส่วนของประกันสังคม และผู้ประกอบการที่ต้องใช้คนดำเนินการ และยังพบปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ไม่เชื่อมโยงกัน ซึ่งขณะนี้มีบางหน่วยงานยื่นมือเข้ามาช่วยแล้ว และจะทยอยจ่ายเงินเพื่อชดเชยตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า หากผู้ประกอบการเปิดดำเนินกิจการแล้ว จึงจะมีการแจ้งมายังประกันสังคม ซึ่งต้องใช้เวลาภายใน 45 วัน ทางประกันสังคม จึงต้องกลับไปตรวจสอบอีก

ม.ร.ว.จัตุมงคล กล่าวว่า มีเงินในกองทุนประกันสังคมจ่ายให้กับผู้ประกันตนแน่นอน ขณะนี้มีผู้ประกันตนขอลงทะเบียนเพื่อชดเชยไว้เฉลี่ยวันละ 30,000 คน และอยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่ ต้องจับตา 1-2 เดือนนี้ว่า เศรษฐกิจในประเทศจะเดินไปอย่างไร จะนิ่งหรือไม่ ดังนั้น จึงจะต้องตรวจสอบข้อมูลจริงทั้งหมด ทั้งนี้ ทางประกันสังคมกำลังติดตามข้อมูลผู้ประกันตนและรายงานให้ตนทราบทุกวัน