นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

ศิลปิน-ดารา ชวนชมนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และซื้อเสื้อยืดและเสื้อโปโลลายเสือ

ศิลปินดาราเชิญชวนชมนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต" ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และซื้อเสื้อยืดและเสื้อโปโลลายเสือจากภาพวาดฝีพระหัตถ์  แบบต่าง ๆ โดยด้านล่างมีลายเซ็นพระนาม “Chulabhorn Mahidol” ด้วย 

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

         ราคาจำหน่าย เสื้อยืด350 บาท และ เสื้อโปโล 450 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะทูลเกล้าถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน และนักศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ บรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนพัฒนาชุมชน สร้างอาชีพ และเสริมรายได้ให้ประชาชนโดยผ่านโครงการฝึกอาชีพ ในพระดำริต่าง ๆ 

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

         ผู้สนใจสามารถเลือกซื้อเสื้อลายเสือภาพวาดฝีพระหัตถ์ ฯ และร่วมชมนิทรรศการศิลปกรรม "หลากลาย หลายชีวิต"Various Patterns; Diversity of Life ใน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ที่ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ.ราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ เวลา 10.00 -19.00 น. (ปิดวันพุธ) 

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

นิทรรศการศิลปกรรม 'หลากลาย หลายชีวิต' เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ