สีสันวิถีชีวิตการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็กๆ

สีสันวิถีชีวิตการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็กๆ

สีสันวิถีชีวิตการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็กๆ ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด

เด็กๆในชุมชนชาวเลบ้านเก้าเส้ง อ.เมือง จ.สงขลา  มีวิถีชีวิตและการเล่นที่แตกต่างจากเด็กทั่วๆไป ด้วยวิถีชีวิตลูกชาวเล ที่อาศัยอยู่ริมทะเล ในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยรวมกลุ่มกันมาเล่นลูกข่างกันบนถนนในชุมชน โชว์ลีลาการกระตุกลูกข่างมาหมุนอยู่บนมืออย่างคล่องแคล่ว

หลังจากนั้นเด็กๆก็ลงเล่นน้ำทะเลเพื่อคลายร้อน โดยใช้โฟมซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้เล่นทำเป็นแพลอยและแย่งกันขึ้นบนแพ และช่วยกันเขย่าแพ เพื่อให้เพื่อนๆบนแพตกลงในน้ำแล้วแย่งกันขึ้นไปใหม่บนแพ  เพื่อนๆจะแกล้งเขย่าแพให้คนที่อยู่บนแพตกลงทะเลอย่างสนุกสนาน โดยไม่พึ่งสวนน้ำ และเด็กๆทุกคนจะแก้ผ้าเล่นน้ำทะเลทั้งบริเวณริมชายหาดเก้าเส้งและบนแพโฟมในทะเล ตามวัยของเด็กด้วยความไร้เดียงสาของเด็ก

สีสันวิถีชีวิตการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็กๆ

 ซึ่งการเล่นน้ำทะเลของเด็กๆที่นี่พ่อแม่ผู้ปกครองจะไม่ห่วงใยมากนัก  เนื่องจากเด็กๆชาวเลชุมชนเก้าเส้งว่ายน้ำเป็นเกือบทุกคน เพราะเด็กอยู่กับทะเลทุกวัน ไม่มีความกลัวทะเลทั้งเด็กเล็กและเด็กโต รวมทั้งมีความชำนาญที่สามารถยืนอยู่บนแพโฟมได้ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของเด็กๆชาวเลชุมชนเก้าเส้งทุกรุ่น ที่ใช้ชีวิตอยู่คู่กับท้องทะเลและเมื่อโตขึ้น หากไม่ไปประกอบอาชีพอื่นก็จะสืบทอดอาชีพชาวประมงจากครอบครัว ซึ่งชุมชนชาวเลเก้าเส้งเป็นหนึ่งในชุมชนชาวเลเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจ.สงขลา ที่ปัจจุบันยังคงใช้เรือกอและหรือเรือท้ายตัดในการทำการประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝั่งของจังหวัดสงขลา

สีสันวิถีชีวิตการเล่นน้ำคลายร้อนของเด็กๆ