ฤกษ์มงคล เดือน กันยายน 2565 โดย อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

ฤกษ์มงคล เดือน กันยายน 2565 โดย อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

ฤกษ์มงคล เดือน กันยายน 2565 มาดูกันว่า วันไหนเหมาะกับงานมงคล แต่งงาน ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดกิจการ ขายรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร เวลามงคลคือเวลาใด กับ อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร

อาจารย์ มนัสกวิญ ชางประยูร กล่าวว่า ฤกษ์มงคล ในเดือน กันยายน 2565 ดาวพุธและดาวศุกร์ จะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่ 2 กันยายน ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกันย์ในวันที่ 17 กันยายน และดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีกันย์วันที่ 27 กันยายน ซึ่งการให้ฤกษ์ตามตำราโหราศาสตร์นี้เป็นการสรุป และรวบรวมฤกษ์ยามที่ดีที่สุด เพื่อให้ใช้ได้กับทุกคนที่ต้องการดูฤกษ์ยาม ประกอบการทำงาน การดำเนินชีวิต

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ และพุธกลางวัน)

คนที่ทำงานที่เกี่ยวกับต้นไม้ ขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อสกุล งานมงคลทั้งปวง จะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ มีความมั่งคั่งร่ำรวย มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

เวลามงคล

 • เวลา 05.32 – 06.27 น., 08.22 – 09.17 น., 15.54 – 16.49 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 
 • เวลา 12.45 – 13.40 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนคนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดพุธกลางคืน และวันเสาร์)

งานแต่งงานไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ แต่ ฤกษ์มงคล วันนี้เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ จะส่งผลดีให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน มีความสุขมีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น

เวลามงคล

 • เวลา 12.40 – 13.35 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 15.50 – 16.45 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดพฤหัสบดี และวันศุกร์)

การบวงสรวงไหว้ครู บูชาเทพไม่ควรใช้ ฤกษ์มงคล วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับผู้หญิง งานแต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อนามสกุล ย้ายบ้าน เปิดกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผมที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของจะส่งผลดีในการทำกิจการ ทำให้มีชื่อเสียงมีเสน่ห์ มีเกียรติกิจการราบรื่นไร้อุปสรรค

เวลามงคล

 • เวลา 05.14 – 06.09 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 
 • เวลา 07.59 – 08.54 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน และวันเสาร์)

ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญา เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถอยรถใหม่ งานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ ดำเนินชีวิตราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้ามีหลักฐานมั่นคง เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

เวลามงคล

 • เวลา 08.25 – 09.20 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 12.08 – 13.05 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 15.17 – 16.12 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันอังคาร และวันพฤหัสบดี)

งานที่เกี่ยวกับการขุดหลุม ขุดดิน ขุดบ่อ ถมดิน ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ เปิดกิจการ งานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่น ร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผมหรือผู้หญิงเป็นเจ้าของ จะส่งผลดีจะมีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

เวลามงคล

 • เวลา 06.23 – 07.18 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 11.44 – 12.39 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 14.53 – 15.48 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 

วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์)

งานที่เกี่ยวกับต้นไม้ ขายต้นไม้ ปลูกต้นไม้ ไม่ควรใช้ฤกษ์วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดการ เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุล ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร สามารถใช้ในงานมงคลได้ทั้งปวง จะส่งผลดี มีความสุข มีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง มีอำนาจมีความเจริญจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

เวลามงคล

 • เวลา 06.20 – 07.15 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 11.34 – 12.29 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 14.43 – 15.38 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 (ฤกษ์วันนี้ไม่เหมาะกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์)

งานบวช ไม่ควรใช้ ฤกษ์มงคล วันนี้ แต่ฤกษ์วันนี้เหมาะสำหรับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ตั้งศาล เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อนามสกุล งานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีให้มีความสุขกายสุขใจ ดำเนินชีวิตราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า

เวลามงคล

 • เวลา 06.45 – 07.40 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ งานที่ต้องการความมั่นคงถาวร งานเกี่ยวกับที่ดิน การเกษตร การเช่าซื้อ ก่อสร้าง ปลูกเรือน ยกศาลพระภูมิ แต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ลาสิกขาบท เปิดอาคารห้างร้าน และสารพัดงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 09.30 – 10.25 น. เป็น เทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ การหมั้นหมายและสมรส การส่งตัวเจ้าสาวและเข้าห้องหอ การทำกิจการที่ต้องการชื่อเสียง มีเสน่ห์ งานมีเกียรติ งานเชิงศิลปะตกแต่งชั้นสูง เปิดร้านค้าอัญมณีเครื่องประดับ ร้านเสริมสวย ตัดเย็บเสื้อผ้า การประชาสัมพันธ์ ลาสิกขาบท ขึ้นบ้านใหม่ ขอความรัก งานเพื่อความสงบเรียบร้อย และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 11.19 – 12.14 น. เป็น ราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับงานราชพิธี งานราชการงานเมือง สร้างที่ประทับ งานที่ต้องการชักจูงให้ผู้อื่นดำเนินตาม การเข้ารับตำแหน่งงาน การแสวงหาชื่อเสียงเกียรติยศ การเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ งานมงคลสมรสที่หรูหรามีเกียรติ ลาสิกขาบท การขึ้นบ้านใหม่ (ประชาชนทั่วไปควรเว้น ถ้าหาฤกษ์ไม่ได้ก็พออนุโลมใช้ได้ เพื่อดวงชะตาและความเหมาะสม) และงานมงคลทั้งปวง
 • เวลา 14.26 – 15.21 น. เป็น มหัทธโนฤกษ์ เหมาะสำหรับการมงคลต่างๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน ปลูกสร้างอาคาร ธุรกิจการเงิน การค้าอุตสาหกรรม เปิดห้างร้าน ลาสิกขาบท สะเดาะเคราะห์ และสารพัดงานมงคล 

อาจารย์ มนัสกวิญ กล่าวทิ้งท้ายว่า การให้ ฤกษ์มงคล ในเดือน กันยายน 2565 ข้างต้นนี้ การจะทำกิจการใดๆ ถ้าไม่สะดวกตามฤกษ์ ก็สามารถถือเอาความพร้อม ตาม ฤกษ์สะดวก ของผู้ที่จะทำการมงคลเป็นหลัก หากทำบุญหรือทำดีจะลงมือทำวันไหนเวลาไหนก็ล้วนเป็นมงคลทั้งสิ้น