"ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month"

"ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month"

ประมวลภาพบรรยากาศ "ชัชชาติ สิทธิพันธุ์" ร่วมเดินขบวน We All Pride Bangkok 2022 ครั้งที่ 1 ฉลองส่งท้าย "Pride Month"

"ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month"

โดยมีนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมเดินขบวนเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเข้าใจและสนับสนุนความเท่าเทียมและยอมรับหลากหลายทางเพศ

"ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month"

"ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month" "ชัชชาติ" ร่วมขบวน We All Pride Bangkok 2022 ฉลองส่งท้าย "Pride Month"

ภาพ ศุกร์ภมร เฮงประภากร​ (Sukpamorn Hengprapakorn)