"โหรฟองสนาน" เผยเตรียมรับมือ 7 ปี มฤตยูผู้อาเพศ ย้ายจากเมษ เข้าพฤษภ

"โหรฟองสนาน" เผยเตรียมรับมือ 7 ปี มฤตยูผู้อาเพศ ย้ายจากเมษ เข้าพฤษภ

"โหรฟองสนาน" เผยดวงเมืองรัตนโกสินทร์เดินหน้าเข้าสู่ 7 ปี ของการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจ มฤตยูผู้อาเพศย้ายจากราศีเมษ เข้าราศีพฤษภ

"โหรฟองสนาน" เปิดเผยคำทำนายผ่านบทความ แม่หมอสมัครเล่นตอนที่424 โดยฟองสนาน จามรจันทร์ เมือง-คนเตรียมรับมือเจ็ดปีมฤตยูผู้อาเพศย้ายจากเมษเข้าพฤษภ

หลังจากเดินอยู่ในราศีเมษ มาตั้งแต่ประมาณ 6 มีนาคม 2559 (เข้าเมษชิมลางรอบแรกประมาณกลางกรกฎาคม 2558) ครั้นประมาณ 8 กรกฎาคม 2565 มฤตยูจร(0) จะย้ายเข้าไปเดินในราศีพฤษภ และจะอยู่ในราศีนี้ไปจนถึงประมาณ 18 กรกฎาคม 2572 หรือประมาณเจ็ดปี

"โหรฟองสนาน" เผยเตรียมรับมือ 7 ปี มฤตยูผู้อาเพศ ย้ายจากเมษ เข้าพฤษภ

ในบรรดาดาวดี-ร้าย ทุกดวงที่จะมีผลทั้งต่อทั้งเมือง และคนทุกลัคนาราศีได้ตลอดเวลานั้น มฤตยูจรก็จะร่วมมีผลด้วยในแบบอาเพศ คือคาดหมายได้ยาก-ไม่คาดคิด-ล้อคถล่ม-ปฏิวัติใหญ่ ที่ผลสามารถออกได้ทั้งร้ายดี ผู้เขียนจึงขอแนะนำให้รู้จักและรู้อาการของดาวดวงนี้เป็นการปูพื้นก่อนโดยอ้างอิงจากหนังสือโหราศาสตร์ปริทรรศน์ เล่ม๒ ครหวินิจฉัย ของ อ.เทพย์ สาริกบุตร ผู้ล่วงลับ ดังนี้

มฤตยู-หรือยูเรนัส เป็นดาวที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น อยู่ไกลจากพระเสาร์ออกไป เป็นดาวเคราะห์ดวงที่เจ็ดในระบบสุริยะ ค้นพบโดยเซอร์วิลเลี่ยม เฮอร์เชล (Sir William Herschel เมื่อคืนวันที่ 13 มีนาคม 2324 คือพบก่อนวางเสาหลักเมืองรัตนโกสินทร์ประมาณหนึ่งปี

จึงขณะคณะพระยาโหราธิบดี พาข้าราชการกรมโหรและชีพ่อพราหมณ์กำลังหาฤกษ์เพื่อวางเสาหลักเมืองรัตนโกสินทร์นั้นยังไม่มีการนำมฤตยูมาใช้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ต่อมาโหรไทยที่นำมฤตยูมาใช้ครั้งแรก คือนายมี ลงกาใหม่ หรือหมื่นพรหมสมพัตสร ซึ่งเป็นทั้งโหร- กวี (ผู้แต่งนิราศพระแท่นดงรัง) - จิตรกร -นายอากร ในรัชสมัยรัชกาลที่สี่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทางโหราศาสตร์-สัญลักษณ์ของมฤตยู คือ 0 เป็นอากาศธาตุ ปกติเดินทวนเข็มนาฬิกาเป็นหลัก (มีเดินผิดปกติ) จัดอยู่ในกลุ่มดาวร้ายคือบาปเคราะห์ แต่ก็เหมือนดาวอื่นๆที่ให้ผลต่อทุกดวงชะตาได้ทั้งดีและร้าย เพียงแต่ด้านดีนั้นกว่าจะได้ต้องผ่านเรื่องร้ายก่อน คือออกแนวร้ายแล้วดีหรือดีแล้วร้าย

มฤตยูเป็นเจ้าของภัยอาเพศ เพราะคาดหมายผลได้ยาก เป็นสิ่งที่เกิดผิดปกติ ตามคำกล่าวที่ว่าดูภัยอาเพศให้ดูมฤตยู

มฤตยู เป็นเจ้าของการปฎิวัติและนักปฏิวัติเพราะไม่พอใจสิ่งเก่าๆ แต่ต้องการสิ่งใหม่ๆเสมอ พร้อมสะสมสมพลังของการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดกวาดสิ่งเก่าทั้งดี-ร้าย แล้วสถาปนาสิ่งใหม่มาแทน

มฤตยู เป็นเจ้าของสายฟ้า แบบสว่างวาบเข้ามาในสมอง คล้ายๆเซ่อร์ไอแซคนิวตัน เห็นแอบเปิ้ลหล่นจากต้น แล้วตั้งคำถามว่าทำไมแอบเปิ้ลไม่ลอยขึ้นจนค้นพบแรงโน้มถ่วงยูเรก้า ซึ่งสายฟ้านี้สร้างความพินาศได้ แต่หลังจากนั้นจะทำให้เกิดวิวิฒนาการสิ่งใหม่มาแทน จึงเป็นเจ้าแห่งศาสตร์ล้ำยุค สิ่งใหม่ นวัตกรรมที่จะล้มศาสตร์เก่าๆ

มฤตยูเป็นเจ้าของแปลกประหลาด มหัศจรรย์ สิ่งใหม่ๆล้ำสมัย แปลก แหวกแนว ล้ำเลิศ แต่หากคนตามไม่ทันจะมองเป็นเรื่องวิตถาร

มฤตยูเป็นเจ้าของภัยพิบัติขนาดใหญ่-เช่นโรคระบาดที่จะเกิดแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่รู้ที่มาที่ไปที่ต้องใช้ความรู้สมัยใหม่-ล้ำสมัยแก้ปัญหา

โดยสรุป-ด้านร้าย- มฤตยู บังคับถึงเหตุร้าย เหตุการณ์ไม่ทันนึกคิด การผลัดเปลี่ยนขนาดใหญ่การพลัดพรากจากกัน การฆ่าหรือทำร้ายตนเอง ความเศร้าโศก การผลัดเปลี่ยนทันทีทันใด ความเสียใจ การต้องเนรเทศ การมีศัตรูหรือ โชคอันไม่แน่นอน ความรุนแรงที่แลไม่เห็น ความคิดวิตถาร ขัดแย้งกับผู้อื่นร่ำไป ละเลยกฎหมาย ระเบียบประเพณี เจ้าอารมณ์ รุนแรง หยาบช้า ก่อการขัดขืน จิตใจใฝ่ต่ำ ชอบสิ่งชั่วร้าย ความนึกคิดเลื่อนลอย หลงดำเนินทางผิด วิถีไม่แน่นอน แปลกเพื่อน กระทำโดยถูกยุยง

ด้านดี-มฤตยู เป็นเจ้าของความล้ำเลิศ ล้ำสมัย เก่งในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ มีแนวความคิดใหม่เสมอ ชอบเป็นผู้ริเริ่มก่อการ ต้องการก้าวหน้าร่ำไป

การแสดงอาการของมฤตยู - เนื่องจากมฤตยูจรเดินช้ามาก เข้าไปเดินราศีใดจะใช้เวลา 7 ปี โหรแฉล้ม เลี่ยมเพ็ชรรัตน์ผู้ล่วงลับจึงสอนไว้ว่า มฤตยูนี้ใช้ไว้ดูบ้านเมืองของ(เรื่อง)ใหญ่โต ที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

โดยก่อนจะเกิดการปะทุ หรือระเบิดใหญ่ในแต่ละเรื่องที่มฤตยูจรจะส่งผลนั้นพอจะสังเกตุอาการได้คือจะมีการสะสมพลังของการเปลี่ยนแปลงก่อน-เพื่อให้ได้ประมาทหรือตายใจ-จน เมื่อได้ที่แล้วก็จะระเบิดกวาดล้างสิ่งเก่าสถาปนาสิ่งใหม่ขึ้นมาแทน

หากเป็นดวงชะตาคนทุกลัคนาราศี ถ้าอยู่ได้ หรืออายุยืนยาวถึง 84 ปีครบหนึ่งรอบที่มฤตยูเดิน หรือจรไปครบสิบสองราศี หรือครบสิบสองเรื่องของชีวิตทางโหร จึงแต่ละคนจะได้รับผลจากมฤตยู ที่จะปฎิวัติใหญ่เรื่องต่างๆของชีวิตเพียงครั้งเดียว ยกเว้นท่านที่อายุยืนยาวกว่า 84 ปี

ส่วนเมืองรัตนโกสินทร์ ที่ขณะนี้อายุย่าง 241 ปี นั้นวินาทีที่ลงเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2325 เวลา 06.54 น.มฤตยูกำลังเดินอยู่ในราศีมิถุน

หลังจากนั้นมฤตยูจรเข้าได้เดินเข้าราศีพฤษภอาณาเขตของเศรษฐกิจ-การทำมาหาได้ของเมือง

  • รอบแรก ระหว่าง 25 มิถุนายน 2399-ประมาณมกราคม 2406
  • รอบที่สองระหว่าง 2 กรกฎาคม 2482-14 กรกฎาคม2489
  • และระหว่าง 8 กรกฎาคม 2565-18 กรกฎาคม 2572 มฤตยูจร(0) จะเดินเข้าราศีพฤษภ ซึ่งเป็นอาณาเขตของเศรษฐกิจ-การทำมาหาได้ของเมืองเป็นรอบที่สาม


จึงตั้งแต่ประมาณกลางปีนี้เป็นต้นไป เมืองจะเดินหน้าเข้าสู่เจ็ดปีของการปฏิวัติใหญ่ทางเศรษฐกิจเป็นรอบที่สาม (ดูจากอาการของมฤตยู)

ส่วนเจ็ดปีของรอบนี้คาดว่าลีลาจะเป็นอย่างไร และผลต่อเมืองจะออกมาดีหรือร้าย โปรดติดตามได้ในสองตอนต่อจากนี้ไป

แล้วต่อจากนั้นจะเป็นผลต่อคนทุกลัคนาราศีพร้อมตัวอย่างที่เก็บมาเป็นเวลาเจ็ดปี

ฟองสนาน จามรจันทร์
22 เมษายน 2565