เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย.

เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย.

แจกแผนที่ เปิดตารางกิจกรรม "งาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" เที่ยววัด ชมวัง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล ศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญ 20 แห่งฟรี ในงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์  รอบเกาะรัตนโกสินทร์ 20-24 เม.ย.นี้

สุดสัปดาห์นี้ ใครยังไม่มีแพลนไปไหน สามารถเที่ยวชิลๆ ได้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ในโอกาสครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ วันที่ 21 เมษายน 2565 ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชนจัดงาน "ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" ระหว่างวันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีการจัดรถขสมก. รับ-ส่ง ตามจุดเยี่ยมชมต่างๆทั้ง 20 แห่ง บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย.

บริเวณงานแบ่งเป็น 9 โซนในพื้นที่หลักซึ่งเปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ฟรี โดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของงาน โซนเรืองโรจน์บารมีแห่งพระภูมินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม วันที่ 21-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล วันที่ 21 เมษายน 2565 มีพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ โซนปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ณ ศาลหลักเมือง เชิญชวนประชาชนเข้าสักการะศาลหลักเมืองวันที่ 20-24 เมษายน 2565

และโซนเที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร วันที่ 20-24 เมษายน 2565 มีกิจกรรมไหว้พระเสริมสิริมงคล เยี่ยมยลชมงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์  ณ พระบรมมหาราชวัง วัดและพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ทั้งหมด 20  แห่ง ได้แก่

เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย.

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ,พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (มิวเซียมสยาม), สวนสันติชัยปราการ, พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน, วัดบวรนิเวศวิหาร,วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร,พระบรมมหาราชวัง, ศาลหลักเมือง, พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ศาลาเฉลิมกรุง, วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร, วัดราชนัดดารามวรวิหาร, นิทรรศน์รัตนโกสินทร์, หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน, วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม, วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม, วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และ พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ โดยจะมีการจัดรถขสมก. รับ-ส่ง ตามจุดเยี่ยมชมต่างๆทั้ง 20 แห่ง บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย. รายละเอียดกิจกรรม ดังนี้

- โซนย้อนวันวาน ยลงานวัง เวลา 12.00 - 21.30 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กทม. และโรงละครแห่งชาติ

- โซนนั่งกินลม ชมมรดกวัฒนธรรม เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ สวนสันติชัยปราการ

- โซนเรียนรู้ความรุ่งเรืองของแผ่นดิน เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ นิทรรศการรัตนโกสินทร์ (ฟรี)

- โซนเยาวชนสรรค์สร้างงานศิลป์ เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน

- โซนเที่ยวงานวัด ท่องวิถีถิ่นชุมชน เวลา 09.00 - 22.00 น. ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

- โซน ชวนย้อนวันวาน ชมมหรสพสมโภช 3 รอบ (รอบ 13.00 น. / 14.30 น. และ 16.00 น.) ณ ศาลาเฉลิมกรุง

- โซน เรืองโรจน์ บารมีแห่งพระภูมินทร์ เวลา 09.00 - 20.00 น. ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

- โซน ปฐมบทแห่งแผ่นดินรัตนโกสินทร์ เวลา 06.30 - 20.00 น. ณ ศาลหลักเมือง

- โซนเที่ยวยล ชมวัง ไหว้พระ ขอพร เวลา 08.30 - 17.00 น. พระบรมมหาราชวัง

เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย.

เที่ยวงาน 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ แจกแผนที่-ตารางกิจกรรม 20-24 เม.ย.

การจัดงานใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ยึดตามแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด  

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงานตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม 1765