'อยากรักไม่ผิด อย่าลืมป้องกัน' รณรงค์วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย ลดเอชไอวี

'อยากรักไม่ผิด อย่าลืมป้องกัน' รณรงค์วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย ลดเอชไอวี

AHF เดินหน้ารณรงค์ป้องกันโรคเอชไอวีในวัยรุ่น หลังพบสถิติกลุ่มอายุ 15-24 ปี ใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนและคนรัก ต่ำกว่าร้อยละ 40 สนับสนุนนักเรียนทุกคนมีชุดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและตระหนักถึงการป้องกันเอชไอวี

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้ตรงกับวันที่ 1 ธ.ค. ของทุกปี เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคเอดส์ การยอมรับ และเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก

สถานการณ์เอชไอวีประเทศไทย ในปี 2565 คาดว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 9,230 คน โดยเป็นกลุ่มอายุ 15-24 ปี จำนวน 4,379 คน คิดเป็นครึ่งหนึ่งหรือประมาณร้อยละ 50 ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย

โดยพบว่า กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราการใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุดที่มีเพศสัมพันธ์เพียงร้อยละ 80 และใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอทุกครั้งกับแฟนและคนรักไม่ถึงร้อยละ 40

ปัจจุบัน คนไทยทุกคนมีสิทธิตรวจเอชไอวี ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ที่โรงพยาบาลภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง นอกจากนี้สามารถรับชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเองฟรีที่โรงพยาบาล หน่วยบริการสุขภาพของรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจนร้านขายยาที่ร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบ สปสช. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังในเมนูกระเป๋าสุขภาพ หากผลตรวจพบติดเชื้อเอชไอวี ควรเข้าสู่ระบบการรักษาทันที รักษาฟรี ทุกสิทธิการรักษา เพื่อลดการป่วยจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

'ดราม่า HIV' ระวังOne Night Stand ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับโรค

‘เอชไอวี’ แนวโน้มติดเชื้อใหม่สูงขึ้น ปี 73 คาดเป็นกลุ่มเยาวชนกว่า 14%

 

รณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ในวัยรุ่น

มูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ Impulse Bangkok และโรงเรียนวัดราชโอรส จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก ประจำปี 2023 ภายใต้แนวคิด 'อยากรัก ไม่ผิด...อย่าลืมคิดที่จะป้องกั' เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้และตระหนักถึงการป้องกันเอชไอวี นำไปสู่การลดอัตราการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มเยาวชน ลดการตีตรา สร้างค่านิยมให้กับคนรุ่นใหม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยุติเอชไอวี/เอดส์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ณ หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ โรงเรียนวัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร

นายวรนันท์ ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชโอรส กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้เป็นประโยชน์กับนักเรียนของโรงเรียนวัดราชโอรสที่ได้เรียนรู้เรื่องของเอชไอวี/เอดส์มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการรักษาที่มีความทันสมัยและก้าวหน้าไปมาก หากรู้สถานะและเข้าสู่ระบบการรักษาเร็วก็จะทำให้ผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสามารถมีชีวิตยืนยาวได้

'อยากรักไม่ผิด อย่าลืมป้องกัน' รณรงค์วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย ลดเอชไอวี

"อยากให้นักเรียนทุกคนมีชุดข้อมูลความรู้ที่ถูกต้องและตระหนักถึงการป้องกันเอชไอวีอยู่เสมอ พร้อมทั้งอยากให้นักเรียนทุกคนต่อยอดกิจกรรมวันนี้ด้วยการนำไปสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน แฟน หรือคนรอบตัวให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ช่วยลดอคติ การตีตรา และร่วมกันสร้างสังคมแห่งความเท่าเทียมต่อไป"

 

อัตราการใช้ถุงยางอนามัยกับแฟน/คนรักต่ำกว่าร้อยละ 40

นายกฤษสยาม อารยวงค์ไชย ผู้อำนวยการมูลนิธิเอดส์ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า AHF เป็นองค์กรที่ยืนหยัดทำงานเพื่อยุติเอดส์มามากกว่า 30 ปี ปัจจุบัน AHF ดำเนินโครงการอยู่ใน 45 ประเทศทั่วโลก โดยในประเทศไทย AHF ได้ทำงานร่วมกับภาคีต่าง ๆ มากกว่า 30 องค์กรทั่วประเทศมาเป็นเวลาสิบปี ถ้านับจากวันแรกที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้วที่สังคมเราอยู่ร่วมกับเอชไอวี

ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รายใหม่ในกลุ่มเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากข้อมูลปี 2565 พบว่ามีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ประมาณ 9,230 คน โดยเกือบร้อยละ 50 อยู่ในช่วงอายุ 15–24 ปี และพบผู้ติดเชื้อซิฟิลิสและหนองในสูงถึง 14,534 คน

"การใช้ถุงยางอนามัยต่ำในวัยรุ่น โดยเฉพาะเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรัก สะท้อนว่าหลายคนยังขาดความตระหนักในการป้องกัน ทั้ง ๆ ที่ถุงยางอนามัยเป็นเครื่องมือป้องกันที่ดีที่สุด เข้าถึงได้ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบัน ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป โอกาสที่เราจะยุติเอดส์ได้ภายในปี 2573 ก็คงจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้น เมื่อการแพร่ระบาดยังไม่ยุติ จึงเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องช่วยกันยุติเอดส์ให้ได้"

'อยากรักไม่ผิด อย่าลืมป้องกัน' รณรงค์วัยรุ่นใช้ถุงยางอนามัย ลดเอชไอวี

 นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดกิจกรรมไฮไลท์สุดปังด้วยการเปิดเวทีเสวนา Let’s Talk about HIV ในประเด็น 'อยากรักไม่ผิด...อย่าลืมคิดที่จะป้องกัน' โดยแขกรับเชิญพิเศษ หมอเจี๊ยบ แพทย์หญิงลลนา ก้องธรนินทร์ และ ลี ฐานัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับเอชไอวีพร้อมวิธีการป้องกันให้กับน้อง ๆ นักเรียน ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลการประกวดคลิปรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก และปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงดนตรีคุณหมอ 'Old Doc'