'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร' สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร

'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร'  สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ชู 'People’s Culture' บนหลัก 'Fight for Better' พัฒนาคนไม่สิ้นสุด ปั้นนวัตกร สร้างนวัตกรรม มุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักสำคัญ คือ การเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง

​​​​​​Key Point : 

  • เพราะโรงพยาบาล เป็นการให้บริการที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป บุคลากรจึงต้องทั้งความ 'เก่ง' และ 'มีจิตใจที่ดี' 
  • รวมถึงต้องสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการทำงาน การพัฒนา และความก้าวหน้าของบุคลากรด้วย
  • พญาไท-เปาโล เดินหน้าพัฒนาคน สนับสนุนนวัตกร เพื่อสร้างนวัตกรรม  บนหลัก 'Fight for Better' และ การมี 'Growth Mindset' เติบโต เรียนรู้ ในทุกสถานการณ์

 

เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ซึ่งมีโรงพยาบาลกว่า 11 แห่ง และมีพนักงานรวมกว่า 20,000 คน วัฒนธรรมที่ยึดถือมาตลอด คือ We before me การเห็นแก่ส่วนรวมก่อนส่วนตน บนหลัก 'Fight for Better' ด้วยความเชื่อที่ว่า ไม่มีสิ่งใดที่ดีที่สุด มีแต่สิ่งที่จะดีขึ้นอยู่เสมอ เพื่อส่วนรวม มุ่งสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นดีเอ็นเอของชาวพญาไท-เปาโล คือ การมี 'Growth Mindset' ด้วยความเชื่อที่ว่าเราทุกคนล้วนเรียนรู้ เติบโตขึ้นได้ ในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต

 

สร้าง People’s Culture

นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผู้อำนวยการสายบริหารการสื่อสาร และพัฒนาสุขภาพสัมพันธ์องค์กร เครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล ให้สัมภาษณ์กับ 'กรุงเทพธุรกิจ' ว่าการสร้างวัฒนธรรมคน ของเครือพญาไท-เปาโล คือการเป็น 'People’s Culture' ที่แข็งแกร่ง เพราะเชื่อว่า ทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขององค์กร ไม่ใช่แค่ความทันสมัยของเครื่องไม้เครื่องมือ หรือ อาคารสถานที่สะดวกสบาย หรือ การรักษาพยาบาลที่เป็นมาตรฐานสากลเท่านั้น แต่มองถึงศักยภาพ ความทุ่มเท ความสามารถ ความคิดริเริ่มใหม่ๆ ความรับผิดชอบ และความเข้าอกเข้าใจของคนทำงาน ดังนั้น 'คน' จึงเป็นทรัพย์สินที่สำคัญที่สุดขององค์กร

 

'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร'  สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

Vision ในบริบท People’s Culture มี 4 ด้านด้วยกัน ได้แก่

1. การเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดของการทำงาน สร้างเสริมแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน เพื่อให้พนักงานมองเห็นโอกาสที่ท้าทายมากขึ้น

2. การมีทีมบริหารที่ดี ในการส่งเสริมพนักงานในทุกด้านเพื่อปรับปรุง แก้ไข พัฒนาบริการ และส่งต่อคุณค่าแก่ผู้รับบริการ

3. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดในการสร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ด้วยการพัฒนาสื่อออนไลน์ แพลตฟอร์มในการให้บุคลากรเรียนรู้ได้ทุกแห่ง

และ 4. การเป็นองค์กรที่ดีที่สุดที่มีสภาวะแวดล้อมเปิดกว้างทางความคิด รับฟังความคิดเห็น และยอมรับในความหลากหลาย

 

พัฒนา 'คน' อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พญาไท-เปาโล มุ่งสร้างนิยามใหม่ของนวัตกรรม โดยยึดหลักการสร้างคนที่มีความเป็น นวัตกรที่ชาญฉลาด และมีหัวใจในการดูแลผู้คนเป็นแกนหลัก เสริมจุดแข็งของการเป็นธุรกิจดูแลสุขภาพ โดยให้ความสำคัญกับ 'Fight for Better' คือ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยกระดับตนเองตลอดเวลา ขณะเดียวกัน ในอีกมุมหนึ่ง คือ นวัตกรที่มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ โดยมองคำว่า Better ไม่ได้หมายเพียงแค่ว่าตนเองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ชีวิตเท่านั้น แต่ต้องมองส่วนรวมที่ดีขึ้นกว่าเดิม สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม รวมถึง การมี 'Growth Mindset' ความเชื่อที่ว่าเราทุกคนล้วนเรียนรู้ เติบโตขึ้นได้ ในทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิต เก่งขึ้น มองโลกได้กว้างขึ้น

 

'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร'  สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร

 

 

นพ.ยงยุทธ กล่าวต่อไปว่า ส่วนใหญ่พนักงานจะเป็น Young Blood คนรุ่นใหม่ๆ จำนวนมาก โดยเราให้ความสำคัญกับผู้สืบทอดตำแหน่งที่จะขึ้นมารับหน้าที่ต่อไป โดยพยายามสร้างความเข้าใจกับคนรุ่นเก่า ถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ทัศนคติ ที่เหมาะสมสำหรับการให้บริการในวงการด้านสุขภาพ เพราะฉะนั้น เรื่องของการฝึกอบรมในส่วนของพนักงานอาวุโส เพื่อเตรียมการในการถ่ายทอดมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 

นอกจากนี้ ฝ่าย HR ยังมีการวางแผนผู้สืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สนับสนุนคนที่มีความสามารถโดดเด่น เพื่อให้ขึ้นมาเป็น Leadership ฝึกอบรม พัฒนาทักษะให้มากขึ้น เพื่อให้เขามีโอกาสในการเติบโตต่อไป

 

“ที่ผ่านมา พญาไท-เปาโล สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มของโรงพยาบาลสำหรับพนักงาน 20,000 คน สามารถเข้าถึงความรู้ได้ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งหลักสูตรที่ผลิตเองและหลักสูตรที่ร่วมมือกับองค์กรภายนอก รวมถึงความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ที่รวบรวมไว้ ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ไปสู่การมี “Fight for Better” และ “Growth Mindset” เราจะมีแนวทางในการส่งเสริมต่อเนื่องต่อไป”

 

'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร'  สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร

 

พัฒนาตามบริบทที่แตกต่างกัน

การพัฒนาคนของ พญาไท-เปาโล ครอบคลุมทุกกลุ่มซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญ มีบริบทที่พัฒนาแตกต่างกัน นพ.ยงยุทธ ยกตัวอย่างว่า แพทย์ เป็นคนที่มองลึกในด้านความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว แต่เราต้องการให้เขามองกว้างขึ้น ไม่ว่าจะเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้แพทย์สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ อีกส่วนหนึ่ง คือ การฝึกอบรมเรื่องความเข้าอกเข้าใจคนไข้และครอบครัว แนวทางในการพูดคุย รวมถึงบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นพยาบาล นักกายภาพ นักโภชนาการ เภสัชกร ฯลฯ

 

นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรจำนวนมากที่เป็น Back Office ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องเช่นกัน ทั้งวัฒนธรรมองค์กร และแต่ละวิชาชีพที่อยู่ในส่วนของ Back Office ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี การเงิน ฝ่ายต้อนรับ เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย หรือ ดูแลอาคารสถานที่ จะต้องเข้าใจบริบทของโรงพยาบาลซึ่งแตกต่างจากบริบทขององค์กรธุรกิจอื่นๆ มีการเทรนนิ่งในส่วนที่เกี่ยวพันกับหน้าที่ที่เขาทำอย่างต่อเนื่อง

 

“สิ่งสำคัญ ของโรงพยาบาล คือ การที่ผู้เข้ามารับบริการมีความพึงพอใจ รู้สึกมั่นใจในโรงพยาบาล ทั้งด้านความปลอดภัยที่จะได้รับ และผลลัพธ์จากการรับการรักษา อาการดีขึ้น มีความคุ้นเคย เป็นกันเอง ได้รับการดูแลเหมือนญาติมิตร ดังนั้น จุดมุ่งหมายปลายทางที่สำคัญ คือ ผู้รับบริการ การเอาคนไข้เป็นศูนย์กลาง”

 

'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร'  สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร

 

'นวัตกร' สร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมแนวคิดด้านนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของ 'Growth Mindset' ส่งเสริมให้คน พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา จึงเป็นสิ่งที่ พญาไท-เปาโล ให้ความสำคัญ 

 

นพ.ยงยุทธ กล่าวว่า เทคโนโลยีการแพทย์เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เรามีนวัตกรที่ดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสม่ำเสมอ อัปเดตข้อมูลให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้มีฟังก์ชันที่ดีกว่าเดิมหรือมีความปลอดภัยที่ดีกว่าเดิม การพัฒนาคนไม่มีที่สิ้นสุด เกิดเป็นนวัตกรรมแนวคิดใหม่ที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อน ไม่ใช่แค่ประโยชน์ต่อองค์กรเท่านั้น แต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยส่วนรวม

 

“เราฝึกให้พนักงานมองภาพที่เป็น Pain Point และพัฒนานวัตกรรมนำไปใช้ เช่น ที่นอนลดแผลกดทับ ซึ่งช่วยลดแผลกดทับในผู้ป่วย เรามีนวัตกรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและพญาไท-เปาโล อยากเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการสนับสนุนให้ประเทศมีความแข็งแกร่งและเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาล และ Wellness ด้านสุขภาพของภูมิภาค ร่วมกันขับเคลื่อนไปพร้อมกับโรงพยาบาลอื่นๆ และสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ” นพ.ยงยุทธ กล่าวทิ้งท้าย

 

'พญาไท-เปาโล' ส่งเสริม 'นวัตกร'  สร้างคน ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กร