เพราะ 'คน' คือเรื่องสำคัญ หัวใจ SkillLane สตาร์ตอัปไทย

เพราะ 'คน' คือเรื่องสำคัญ หัวใจ SkillLane สตาร์ตอัปไทย

SkillLane (สกิลเลน) สตาร์ตอัปไทย เผยเคล็ดลับความสำเร็จ คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย กับการบริหารธุรกิจให้เติบโต ไปพร้อมกับคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานทั้งในและนอกเวลางาน

Key Point : 

  • บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับทุกองค์กร เป็นกำลังสำคัญซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปถึงเป้าหมาย
  • SkillLane (สกิลเลน) สตาร์ตอัปไทย นอกจากการมุ่งใช้เทคโนโลยียกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัยแล้ว ยังให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในและนอกเวลาการทำงาน 
  • ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยเคล็ดลับการบริหารคน จนคว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย

 

SkillLane (สกิลเลน) บริษัทด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นสตาร์ตอัปไทยที่คว้ารางวัล HR Asia Best Company to Work for in Asia 2023 องค์กรที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย จาก HR Asia นิตยสารด้านทรัพยากรบุคคลชั้นนำของเอเชีย สะท้อนความใส่ใจในการดูแลบุคลากรให้มีแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) ที่จะเติบโตไปพร้อมบริษัท ด้วยการดูแลแบบใส่ใจในทุกรายละเอียด (Omotenashi)

 

เพราะ บุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างมากสำหรับทุกองค์กร เป็นกำลังสำคัญซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปถึงเป้าหมาย การดูแลบุคลากรจึงเป็นงานสำคัญที่องค์กรต้องใส่ใจ ถ้าดูแลได้ดีบุคลากรย่อมทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพและพร้อมเติบโตไปกับองค์กรในระยะยาว

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

 

 

ฐิติพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด กล่าวว่า การเป็นองค์กรที่มุ่งใช้เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยกระดับความสามารถของคนในทุกช่วงวัย  ภายใต้แนวคิด International Standard with Startup Spirit คือ การมุ่งไปข้างหน้าโดยให้ความสำคัญทั้งการเติบโตของบริษัท การเปลี่ยนแปลงสังคม และการดูแลผู้คนที่ได้มาตรฐานสากล ขณะที่ยังรักษาจิตวิณญานแบบสตาร์ตอัปที่กล้า ลุย สนุกเอาไว้ มุ่งดูแลให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในและนอกเวลาการทำงาน 

 

แนวคิดหลักขององค์กรคือ การช่วยให้บุคลากรมี Intrinsic Motivation  หรือแรงจูงใจภายใน ที่ประกอบด้วย Autonomy หรือการมีอิสระในการทำงาน  ให้บริหารจัดการงานเองได้แบบยืดหยุ่น เน้นที่ผลลัพธ์เป็นหลัก Mastery หรือ การได้พัฒนาตัวเองและเติบโตในองค์กร  สร้างบรรยากาศและรูปแบบการทำงานซึ่งส่งเสริมให้พนักงานเติบโต  และ Purpose หรือการช่วยให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม และอยากเดินไปถึงเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และสำคัญต่อสังคมพร้อมกับองค์กร ให้พวกเขามั่นใจว่าตัวเองมีคุณค่า สามารถช่วยให้องค์กรเติบโตไปถึงเป้าหมายได้

 

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นทำให้สภาพแวดล้อมในองค์กรถูกต้องตามหลัก DE&I (Diversity, Equity and Inclusion) ให้โอกาสเติบโตในหน้าที่การงานอย่างเท่าเทียม การเปิดรับความหลากหลาย และการทำให้พนักงานเชื่อมั่นว่า บริษัทจะแก้ปัญหาเรื่องการเลือกปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม

 

เพราะ 'คน' คือเรื่องสำคัญ หัวใจ SkillLane สตาร์ตอัปไทย

 

 

"สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการมีอุปกรณ์การทำงานที่ดีต่อสุขภาพ การใช้เครื่องมือดิจิทัล (Digital Tools)ที่หลากหลาย อาทิ Slack, Monday Jira และอื่นๆ อีกมากมาย เข้ามาช่วยบริหารจัดการงาน การสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานซื้ออุปกรณ์การทำงานที่ต้องการได้  สนับสนุนความหลากหลายในที่ทำงาน เช่น เปิดรับพนักงานที่มีความหลากหลายตั้งแต่อายุ เพศ เชื้อชาติ และศาสนา รวมถึงการมีคณะกรรมการจากทุกแผนกร่วมตัดสินใจเรื่องการจัดกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างกิจกรรม Townhall ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายการทำงานแบบสองทาง ทั้งTop-Down และ Bottom-Up" 

 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพนักงาน ทั้งการเปิดช่องทางอย่าง“กล้าบอก”ให้พนักงานพูดคุยปัญหาในองค์กรกับ People Team ได้โดยตรงการใช้แอพพลิเคชัน NextCercise ส่งเสริมให้พนักงานออกกำลังกาย และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน การใช้บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ อย่าง Health at Work ช่วยให้พนักงานปรึกษาและบริการทางการแพทย์เบื้องต้นได้ฟรี โดยมีประกันกลุ่มที่ครอบคลุมค่าใช้จ่าย และการร่วมเฉลิมฉลองในโมเมนต์สำคัญของพนักงาน เช่น วันเกิด วันครบรอบการทำงาน เปิดให้พนักงานงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองผ่านการทำงานที่ใกล้ชิดกับองค์ความรู้ของโลกยุคใหม่จากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา ทั้งหมดนี้ทำให้พนักงานได้รับการดูแลภายใต้มาตรฐานระดับสากล พร้อมกับได้รับจิตวิญญานที่กล้า ลุย และสนุกแบบสตาร์ทอัพ

 

"แม้ว่าจะเริ่มต้นจากองค์กรเล็ก ๆ แต่เติบโตมาได้ เพราะการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานทุกคน killLaneก็คือทุกคนที่อยู่ภายในองค์กร ต้องดูแลคนทำงานทุกคนให้ดีที่สุด ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้พวกเขาได้ทำงานอย่างมีความสุขและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งการได้รางวัล เป็นกำลังใจให้ไม่หยุดอยู่กับที่และจะดูแลพนักงานให้ดีขึ้นต่อไป นอกจากนี้ เราเชื่อว่า ถ้าทำองค์กรให้เป็นที่น่าทำงานได้ คนเก่งๆ ภายนอกก็จะอยากเข้ามาทำงานกับเราด้วย”