เทคนิค 'HR Supporter GPSC' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

เทคนิค 'HR Supporter GPSC' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

'พนักงาน' คือหัวใจองค์กรที่จะขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ 'GPSC' จึงไม่ได้มีเพียงเรื่องนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า แต่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงานทุกคนด้วยความเข้าใจ และมุ่งพัฒนา สร้างความมั่นคง ความสุข สมดุลชีวิตและการทำงานของพนักงานให้เกิดขึ้นจริง

Keypoint:

  • HR และผู้บริหารต้องเป็น Supporter สำหรับหัวหน้างาน และพนักงาน ต้องเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็น มีความยืดหยุ่น และส่งเสริมในสิ่งที่พนักงานต้องการ
  • เปิดโปรแกรม GPSC Academy จัดทำหลักสูตรพัฒนา อบรมพนักงานเพิ่มเติมศักยภาพ ทักษะที่ต้องการ เพิ่มขีดความสามารถสร้างความมั่นคง โอกาสในหน้าที่การงานนอกเหนือจากแรงจูงใจเรื่องค่าตอบแทน 
  • คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตและการทำงาน GPSC เปิดอิสระให้พนักงานสามารถบริหารงาน บริหารเวลา บริหารชีวิต ปรับสภาพแวดล้อม ทำงานที่ไหนก็ได้ ตอบโจทย์รับความต้องการของพนักงานทุกภาคส่วน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี 'บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC' ซึ่งเกิดจากการควบรวมระหว่างบริษัทในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ของกลุ่ม ปตท. คือ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด (PTTUT) และบริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด (IPT) ในการดำเนินธุรกิจนอกจากเร่งพัฒนานวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้าตามกลยุทธ์ 4S (4S Strategy) มุ่งสู่องค์กรพลังงานสะอาดแล้ว

สิ่งที่องค์กรไม่เคยลืมและพยายามปรับปรุงระบบ กระบวนการทำงาน เพื่อสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อนองค์กรที่ต้องได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผู้นำ24ชั่วโมงฉบับ“ดร.ดาริกา ลัทธิพิพัฒน์” ผู้บริหารเข้าใจชีวิตลูกน้อง

สั่งเก่งไม่เวิร์ก! หัวหน้างาน-HR ต้องรับมืออย่างไร? เมื่อพนักงาน ‘Burnout

'ฟังมากกว่าพูด เรียนรู้ด้วยกัน' ศิลปะทำงานร่วม 'ต่าง Gen'

เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างดีเอ็นเอ 'EGCO' 'บริหารคน' บนความต่างระหว่าง Gen

 

HR พัฒนาศักยภาพพนักงาน

นั่นเป็นเหตุที่พนักงานมากกว่า 1,200 คน ของ GPSC จึงเป็นศูนย์รวมขององค์กร และเป็นงานหนักของ HR กว่า 30 คน ที่ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เป็นแรงสนับสนุน ตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานทั้งใหม่และเก่า พร้อมทั้งต้องเข้าใจภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด

'ปริญดา มาอิ่มใจ' ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสบริหารศักยภาพองค์กร GPSC เล่าว่า HR ปัจจุบันแตกต่างจากอดีต เมื่อก่อนหน้าที่ของ HR จะเป็นการคัดเลือกคนตามความต้องการขององค์กร แต่ตอนนี้ไม่ใช่ HR ต้องปรับปรุงกระบวนการ กลไก และสรรหาเครื่องมือมา

ใช้ในการคัดเลือกคนให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัทฯ ควบคู่กับการพัฒนา Employer Branding ให้องค์กรเป็นที่รู้จักและดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ ดึงเก่งคนมาทำงานกับองค์กร

“ความเป็นบริษัท GPSC ในกลุ่มปตท.หลายคนอาจมองว่ามีคนอยากมาทำงานกับเราจำนวนมาก ซึ่งในความเป็นจริงองค์กรเป็นทั้งผู้ถูกเลือก และผู้คัดเลือกคนเข้าทำงาน เพราะด้วยความเป็นธุรกิจไฟฟ้าที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ มีความเข้าใจ สร้างสรรค์นวัตกรรมพลังงาน ขณะที่ความต้องการของคนรุ่นใหม่ไม่ได้มองค่าตอบแทนเป็นสิ่งแรก แต่เขาต้องการงานที่ทำให้ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง มีความมั่นคง ก้าวหน้าในอาชีพ และต้องมีความสุขในการทำงาน GPSC จึงได้ออกแบบโปรแกรม GPSC Academy พัฒนาศักยภาพ และสร้างสุขให้แก่พนักงานทุกคน”ปริญดา กล่าว

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

'GPSC Academy'เป็นการจัดทำหลักสูตร เพิ่มเติมทักษะ หรือสิ่งที่พนักงานอยากจะเรียนรู้ หรือต้องเรียนรู้ เพื่อเติบโตในอาชีพ และก้าวให้ทันเทรนธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งแต่ละแผนกพนักงานจะต้องการไม่เหมือนกัน

 

องค์กรหนึ่งเดียวค่านิยม ACT SPIRIT

ปริญดา เล่าต่อว่าHR ต้องทำหน้าที่ประสาน สื่อสารกับหัวหน้างานให้ชัดเจนว่าเป้าหมาย แต่ละไตรมาส บริษัทต้องการงานแบบไหน และพนักงานจะทำงานสำเร็จได้ต้องมีการเพิ่มเติมความรู้ หรือไอเดียอย่างไร รวมถึงต้องสอบถามพนักงานด้วยว่าเขาอยากให้อบรม หรืออยากทำงานในรูปแบบไหน เป็นการพูดคุยกันแบบคนในครอบครัว ทั้ง HR หัวหน้างาน พนักงาน และบางครั้งจะมีผู้บริหารร่วมด้วย โดยจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน

ต่อจากนั้น HR จะสรุปเสนอวางแผนพัฒนาศักยภาพของพนักงานต่อผู้บริหาร เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานร่วมกัน ดังนั้นทุกสัปดาห์ ทุกเดือน HR และผู้บริหารของบริษัท จะต้องประชุมพูดคุยกับหัวหน้างาน พนักงาน เพื่อให้รู้ถึงทิศทางของบริษัท และรู้ถึงสิ่งที่หัวหน้า พนักงานต้องการ โดย HR และผู้บริหารบริษัทต้องเป็น Supporter

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อพนักงานได้อบรม ฝึกฝนทักษะในสิ่งที่ต้องการได้รับความเข้าใจจาก HR และผู้บริหารองค์กร ที่ต้องเปิดใจยอมรับ จะทำให้การทำงานมีความยืดหยุ่น และทำงานอย่างมีความสุข ยิ่งในโลกของการทำงานที่มีคนหลากหลายวัย หลากหลายเพศ ต้องให้ทุกคนมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทุกคนต้องเท่าเทียมและเท่ากัน

การสร้างวัฒนธรรม ความผูกพันในองค์กร GPSC จะดำเนินการผ่านการสื่อสาร การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยใช้ค่านิยม ACT SPIRIT นั่นคือ

A= Ambition เรียนรู้ ปรับตัว ว่องไว

T = Trust รวมพลังเป็นหนึ่ง เชื่อใจ เคารพความเห็นต่าง

S=Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

ส่วนSPIRIT 

เริ่มจาก S = Synergy สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่

P = Performance Excellence ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

I = Innovation ร่วมสร้างนวัตกรรม

R = Responsibility for Society ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

I = Integrity & Ethics ร่วมสร้างพลังความดี 

T = Trust & Respect ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

เพื่อเติมเต็มความรู้ เกิดพฤติกรรมให้แก่พนักงานนำไปปรับใช้ในการทำงาน และสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

ยืดหยุ่น จัดสมดุลชีวิต-การทำงาน

ปัจจุบันการทำงานต้องมีความเข้าใจคนทุกกลุ่มทุกเพศ โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเจน Y หรือ เจน Z ที่ให้ความสำคัญกับการทำงานควบคู่กับการใช้ชีวิต ทุกคนในองค์กรเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะคนใหม่ คนเก่า ต้องได้รับการปฎิบัติเหมือนกัน ผู้บริหารต้องเข้าถึงได้ มีความยืดหยุ่น ต้องการงานท้าทาย สนุกสนาน

 คนรุ่นใหม่ต้องการงานที่ไม่เวินเว้อ ชอบทำงานที่มีการพูดคุย มีความยืดหยุ่น GPSC ได้จัดสภาพแวดล้อม แบบ Co-Working Space ให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละคน แต่ละวัยสามารถนั่งทำงาน พูดคุยแลกเปลี่ยนร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างมากขึ้น และบริษัทพยายามจัดสมดุลชีวิตและการทำงานให้แก่พนักงาน โดยมีความยืดหยุ่นเรื่องของเวลางาน พนักงานสามารถแบ่งช่วงเวลาได้หลากหลาย และให้พนักงานสามารถทำงาน Work from Home หรือทำงานที่ไหนก็ได้อาทิตย์ละ 1 วัน

“การแยกระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตอาจยากลำบากในบางแผนก แต่ GPSC พยายามให้HR สื่อสารกับหัวหน้างาน พนักงาน ให้อิสระกับทุกคนในการบริหารเวลา บริหารงาน บริหารชีวิต ช่วยวางแผน และสนับสนุนให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมตามที่พวกเขาต้องการ เช่น Family Day ส่งเสริมให้พนักงานพาครอบครัวไปใช้เวลาร่วมกันระหว่างพี่ๆ เพื่อนที่ทำงาน หรือ กิจกรรม CEO พบพนักงาน ทำให้พนักงานได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนกับ CEO เพื่อลดช่องว่างระหว่างผู้บริหารกับพนักงานและลดช่องว่างระหว่างวัย”ปริญดา กล่าว

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

ดูแลกาย ใจ เติมไฟคนทำงาน

องค์กรทุกแห่งต้องการคนอึด คนอดทน ไม่หมดไฟในการทำงาน มีความใจสู้ และมีเป้าหมายเดียวกับบริษัท GPSC ได้ดูแลพนักงานทั้งด้านสุขภาพกาย โดยมีกิจกรรมออกกำลังกาย ตรวจสุขภาพ และมีสวัสดิการในการดูแลรักษาพยาบาล

ขณะที่สุขภาพใจ หากพนักงานคนไหนไม่มี Passion ในการทำงาน HR และหัวหน้างานจะทำงานคู่กันเพื่อสร้าง Grown Mindset ทัศนคติเชิงบวก ล้มได้ลุกได้ และมีการให้คำปรึกษาโดยนักจิตวิทยา มีการพูดคุยเติมไฟ สร้างแรงบันดาลใจ แรงจูงใจ ค่าตอบแทน รางวัลที่เหมาะสมให้พนักงานรู้สึกรัก มีความสุข อยากทำงานต่อ ไม่ท้อแท้

“เป็นเรื่องปกติที่แต่ละปีจะมีพนักงานลาออกจากบริษัท แต่จะเป็นไปในสัดส่วนที่น้อยมาก และการที่องค์กรไหนมีพนักงานหมุนเวียนย่อมเป็นดีกว่าองค์กรที่เป็นน้ำนิ่งๆ ไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เลย แต่ทั้งนี้องค์กรเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา ลดฟังก์ชั่น ความซับซ้อน ยุ่งยากของการทำงาน โดยเฉพาะผู้บริหาร หัวหน้างานที่ต้องเข้าถึงง่าย เป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูด ”ปริญดา กล่าว

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว

แม้องค์กรจะมีระบบTree แต่เรามีการจัดทำแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการพัฒนาตนเอง ก้าวสู่ความมั่นคงในอาชีพ โดยที่มี HR ขององค์กรเข้าใจทิศทางและรู้ว่าต้องดูแลคนขององค์กรอย่างไร ให้พวกเขามีพลัง พร้อมทุ่มเทขับเคลื่อนบริษัทไปข้างหน้า

เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว เทคนิค \'HR Supporter GPSC\' ยืดหยุ่น เปิดรับ วางแผน ดูแลพัฒนาเป็นหนึ่งเดียว