ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศวันนี้ (24 เม.ย.) เกินมาตรฐาน 10 จังหวัด เช็กเลย

ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศวันนี้ (24 เม.ย.) เกินมาตรฐาน 10 จังหวัด เช็กเลย

ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศวันนี้ (24 เม.ย.) เกินมาตรฐาน 10 จังหวัด ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเช้านี้ในเกณฑ์ดี

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้

ภาพรวมปริมาณ ฝุ่น PM 2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน จ.ลำพูน จ.อุตรดิตถ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.ชัยนาท จ.สิงห์บุรี และ จ. สุพรรณบุรี

- ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 7 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 32 - 70 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 24 - 45 มคก./ลบ.ม.

- ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 23 - 63 มคก./ลบ.ม.

- ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 18 - 43 มคก./ลบ.ม.

- ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13 - 24 มคก./ลบ.ม.

- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 22 - 46 มคก./ลบ.ม.

ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศวันนี้ (24 เม.ย.) เกินมาตรฐาน 10 จังหวัด เช็กเลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

คำแนะนำทางสุขภาพ

- ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง

- ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

ฝุ่น PM 2.5 คุณภาพอากาศวันนี้ (24 เม.ย.) เกินมาตรฐาน 10 จังหวัด เช็กเลย

สามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ airbkk.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK